WYBORY 2020


Uchwła nr 8/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

z dnia 15 maja 2020 r.W sprawie: wyboru członków senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024


Na podstawie: §104 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP uchwala że na nieobsadzony mandat senatorski w grupie profesorów i profesorów uczelni została wybrana


Szczepanek Małgorzata, dr hab. inż., prof. Uczelni


Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej WRiB w składzie:

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska

dr hab. Lema-Rumińska, prof. uczelni

dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska

mgr inż. Ariel Łangowski

mgr inż. Mirosława Żarska


Uchwła nr 7/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

z dnia 15 maja 2020 r.W sprawie: wyboru elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024


Na podstawie: §100 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP uchwala: listę elektorów na nieobsadzone mandaty do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni:

Długosz Jacek

Jaskulska Iwona

Pobereżny Jarosław

Szczepanek Małgorzata

Wilczewski Edward

Wszelaczyńska Elżbieta


Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej WRiB w składzie:

Prof. dr hab. Bożena Dębska

dr hab. Lema-Rumińska, prof. uczelni

dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska

mgr inż. Ariel Łangowski

mgr inż. Mirosława Żarska
Uchwała nr 6/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

z dnia 5 maja 2020 r.W sprawie: utworzenia list kandydatów do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni

Na podstawie: §86 pkt.7 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP uchwala listę kandydatów do Senatu:

Szczepanek Małgorzata, dr hab. inż., prof. Uczelni

Wenda-Piesik Anna, prof. dr hab. inż.


Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej WRiB w składzie:

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska

dr hab. Lema-Rumińska, prof. uczelni

dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska

mgr inż. Mirosława Żarska

mgr inż. Ariel Łangowski
Uchwała nr 5/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

z dnia 04 maja 2020 r.W sprawie: utworzenia list kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni

Na podstawie: §86 pkt.7 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP uchwala listę kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów:

Długosz Jacek, prof. dr hab. inż.

Jaskulska Iwona, dr hab. inż., prof. Uczelni

Pańka Dariusz, dr hab. inż., prof. Uczelni

Pobereżny Jarosław, dr hab. inż., prof. Uczelni

Rolbiecki Roman, dr hab. inż., prof. Uczelni

Szczepanek Małgorzata, dr hab. inż., prof. Uczelni

Wenda-Piesik Anna, prof. dr hab. inż.

Wilczewski Edward, dr hab. inż., prof. Uczelni

Wszelaczyńska Elżbieta, dr hab. inż., prof. UczelniUchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej WRiB w składzie:

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska

dr hab. Lema-Rumińska, prof. uczelni

dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska

mgr inż. Mirosława Żarska

mgr inż. Ariel ŁangowskiSzanowni Państwo

W dniu 24.04.2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 24, która dotyczy odwieszenia czynności wyborczych z dniem dzisiejszym oraz podaje nowy TERMINARZ WYBORCZY wraz z Regulaminem przeprowadzenia Wyborów w sposób zdalny (w załączeniu).

Zgłaszanie kandydatów do uczelnianego kolegium elektorów i na członków Senatu UTP możliwe jest do 30 kwietnia (CZWARTEK) do godz. 24.00. Kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami (skan) proszę zgłaszać e-mail na adres dambecki@utp.edu.pl

Przypominam, że do kolegium elektorów wybieramy 6 przedstawicieli a do Senatu wybieramy jednego przedstawiciela.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska

 Zawieszenie czynności wyborczych na UTP

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje,

że od dnia 16 marca 2020 r. zostają bezterminowo zawieszone czynności wyborcze

na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

(Uchwała UKW nr 23/2020 z dnia 16 marca 2020 r.).

 

 

 

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających na naszym Wydziale w grupie profesorów i profesorów Uczelni, informujemy, że został ogłoszony przez UKW nowy terminarz wyborczy.

Termin zgłaszania kandydatów odbywa się do dnia 17.03.2020 roku do godziny 13.00

Decyzją UKW mogą zostać zgłaszane zarówno osoby, które kandydowały w I turze a nie uzyskały bezwzględnej większości oraz osoby nie kandydujące w pierwszej turze.

Prawo zgłaszania Kandydata na członka Senatu i elektora mają wszyscy członkowie Wydziałowego Kolegium Wyborczego. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszenia (wypełnia zgłaszający Kandydata,) oraz formularze wypełnione przez Kandydata; oświadczenie Kandydującego, zgody na kandydowanie i oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia z podaniem daty złożenia (Kandydaci którzy zostali zgłoszeni w I-ej turze, cały komplet dokumentów składają ponownie, nie składają tylko do Rektora oświadczenia lustracyjnego, tylko informację o złożeniu takiego oświadczenia).

Przypominamy, że obowiązek składania oświadczenia lustracyjnego dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Osoba kandydująca składa oświadczenie zgodnie z Ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2006 r. – do Rektora. Wzór oświadczenia lustracyjnego jest załącznikiem do wyżej wymienionej ustawy.

Ze względu na zarządzenie Rektora (Z110.2019.2020 z dnia 11.03.2020) komplet podpisanych dokumentów po zeskanowaniu należy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres: dambecki@utp.edu.pl

W wyborach uzupełniających wybieramy 6 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Wyborczego i jednego członka Senatu.

Termin zebrania wyborczego zostanie ogłoszony wraz z nowymi listami kandydatów.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska

 

 

 

Uchwała nr 3/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

z dnia 11 marca 2020 r.

 

W sprawie: wyboru członków Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024

Na podstawie: § 104 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP

uchwala:

skład osobowy przedstawicieli WRiB do Senatu:

I. z grupy profesorów i profesorów uczelni:

1. Jaskulski Dariusz, prof. dr hab. inż.

2. Pańka Dariusz, dr hab. inż., prof. uczelni

3. Spychaj-Fabisiak Ewa, prof. dr hab.

II. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

1. Kondratowicz-Maciejewska Krystyna, dr inż.

 

 

 

Uchwała nr 4/2020

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

z dnia 11 marca 2020 r.

 

W sprawie: wyboru elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024

Na podstawie: § 100 Statutu UTP w Bydgoszczy,

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP

uchwala:

listę elektorów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:

I. z grupy profesorów i profesorów uczelni:

1. Jaskulski Dariusz, prof. dr hab. inż.

2. Knapowski Tomasz, dr hab. inż., prof. uczelni

3. Kozera Wojciech, dr hab. inż., prof. uczelni

4. Spychaj-Fabisiak Ewa, prof. dr hab.

II. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

1. Kondratowicz-Maciejewska Krystyna, dr inż.

2. Piekarczyk Mariusz, dr inż.

3. Wojewódzki Piotr, dr inż.

 

 

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z terminarzem czynności wyborczych zawartych w zał. 1 Uchwały nr 10/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów członków Senatu i uczelnianego kolegium elektorów związanych z wyborami Rektora (na lata 2020-2024) informujemy, że wybory na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii odbędą się w dniu 11.03.2020 r. (środa) w sali B1 przy ul. Bernardyńskiej 6:

- o godz. 9.00: wybory do kolegium elektorów oraz wybory członków Senatu – grupa profesorów i profesorów Uczelni,

- o godz. 11.00: wybory do kolegium elektorów oraz członków Senatu - grupa pozostałych nauczycieli akademickich.

Przypominamy, że do kolegium elektorów wybieramy 10. przedstawicieli z grupy profesorów i profesorów Uczelni oraz 3. przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Do Senatu wybieramy 4. członków z grupy profesorów i profesorów Uczelni i 1. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska