KOLEGIUM WYDZIAŁU

Skład Kolegium Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy


 1. prof. dr hab. inż. Jacek Długosz – dziekan, przewodniczący
 2. dr hab. inż. Roman Rolbiecki – prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
 3. dr hab. Anna Ligocka – prodziekan ds. Jakości Kształcenia
 4. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek – przewodnicząca Rady Naukowej
 5. prof. dr hab. inż. Jacek Żarski - przewodniczący Rady Programowej kierunku rolnictwo
 6. dr hab. Justyna Lema Rumińska - przewodnicząca Rady Programowej kierunku biotechnologia
 7. dr hab. inż. Tomasz Knapowski - przewodniczący Rady Programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 8. dr inż. Anita Woźny - przewodnicząca Rady Programowej kierunku architektura krajobrazu
 9. prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska - przewodnicząca Rady Programowej kierunku zielarstwo i fitoterapia
 10. mgr inż. Mirosława Żarska – kierownik dziekanatu
 11. inż. Zuzanna Połczyńska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego