ROZKŁAD ZAJĘC I TERMINARZ ZJAZDÓW

Studia stacjonarne

Rozkład zajęć prowadzonych w miejscu, bezpośrednio ze studentami w dniach 15-30 czerwca

Miejsca realizacji poszczególnych przedmiotów - pobierz

Obowiązkowy kurs przysposobienia bibliotecznego

Lektoraty językowe

Studia niestacjonarne

Rozkład zajęć, semestr letni, rok akademicki 2019/2020

Rozkład zajęć prowadzonych w miejscu, bezpośrednio ze studentami w dniach 15.06 - 26.07


Terminarz zjazdów: