PROJEKT BADAWCZY
FINANSOWANY PRZEZ NCBiR

Temat badawczy: „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

jako główny wykonawca

realizuje Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

akronim BioHerOd*

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, konkurs III

Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017

 

Okres realizacji projektu: 3 lata, od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 roku

Konsorcjum realizujące Projekt BioHerOd* składa się zarówno z placówek naukowych, jak i partnerów przemysłowych. W jego skład wchodzą:

 1. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Lider Projektu
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Politechnika Poznańska
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 9. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 11. Centrum Doradztwa Rolniczego
 12. BASF Polska Sp. z o.o.
 13. Bayer Sp. z o.o.
 14. Syngenta Polska Sp. z o.o.


http://bioherod.iorpib.poznan.pl/kat/106/konsorcjum-conresi


Koordynator projektu:
Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP


Nr postępowania: AZZP.243.13.2018

Dostawa i montaż kabiny z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Link do zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/page.php?cat=2&lang=0