PROJEKT BADAWCZY
WSPIERANY PRZEZ MRIRW

Tytuł zadania: „Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek – Fusarium langsethiae”


Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji rolnej w latach 2014 - 2020


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że planowana jest realizacja zadania wspieranego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonywanego na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej.

Tytuł zadania: „Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek – Fusarium langsethiae”

Kierownik zadania: dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk

Celem zadania jest uzyskanie informacji o wrażliwości linii hodowlanych i genotypów owsa na izolaty Fusarium langsethiae o zróżnicowanej wirulencji oraz monitoring polegający na molekularnej analizie ilościowej zanieczyszczania prób ziarna owsa przez F. langsethiae i określeniu poziomu skażenia tego ziarna wybranymi mykotoksynami, wytworzonymi w ziarnie w następstwie porażenia tym gatunkiem w warunkach naturalnych.

Planowany okres realizacji zadania: 01.01.2014 – 31.12.2018 r.

Rezultaty uzyskane w każdym roku realizacji zadania będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP, nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku:

http://wr.utp.edu.pl/wspolpraca_gospodarka/postep_biologiczny.html

Wyniki wspieranego zadania są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.


Streszczenie zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020

Zrealizowane projekty badawcze:

  1. HOR hn - 801 - 4/14 zadanie 29 - sprawozdanie

  2. HOR hn - 801 - PB - 8/15 zadanie 29 - sprawozdanie

  3. HOR hn - 801 - PB - 1/16 - zadanie 29 - sprawozdanie

  4. HOR.hn.802.18.2017 - zadanie 29 - sprawozdanie

  5. HOR.hn.802.10.2018 - zadanie 29 - sprawozdanie