KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Konkurs na stanowisko technika w Katedrze Agronomii
OFERTA
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZ
J. i J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
zatrudni pracownika na stanowisku technika
w Katedrze Agronomii, Pracowni Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

 

Kandydat winien spełniać następujące warunki:

  • wykształcenie co najmniej średnie rolnicze,
  • znajomość produkcji roślinnej,
  • umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych,
  • umiejętność przygotowywania prób do analiz,
  • umiejętność pracy w zespole przy jednoczesnej samodzielnej realizacji zadań,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz otwartość na zmiany,
  • rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań oraz wysoka kultura osobista.

Cel zatrudnienia:

Katedra Agronomii, Pracownia Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa UTP zatrudni osobę w celu wykonywania prac technicznych – polowych i laboratoryjnych na polach doświadczalnych.

Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • pracę od poniedziałku do piątku z elastycznym czasem rozpoczęcia pracy od 6:30 do 7:30 oraz zakończenia pracy od 14:30 do 15:30

 

Oferty w terminie do 06 maja br. prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, budynek B, pokój nr 5, 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6.

 

Oferta powinny zawierać: CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. O wynikach Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.