TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE


TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Innowacyjny oraz interdyscyplinarny kierunek towaroznawstwo spożywcze rozpoczyna swoją działalność od roku akademickiego 2020/2021.

Na tym kierunku powinni kształcić się abiturienci, którzy zamierzają zostać specjalistami w zakresie kształtowania i oceny jakości surowców rolnych i artykułów spożywczych oraz zarządzania jakością.

Studiując towaroznawstwo spożywcze możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym,
 • produkcja i przetwórstwo spożywcze

W czasie studiów będziesz korzystał z szerokiej bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów różnych Wydziałów: Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Zarządzania.

Studiując kierunek Towaroznawstwo Spożywcze zdobędziesz wiedzę związaną z:

 • produkcją rolno-spożywczą,
 • jakością i bezpieczeństwem towarowym,
 • marketingiem produktów żywnościowych,
 • nadzorowaniem i zarządzaniem jakością towarów żywnościowych i przemysłowych,
 • stosowaniem metod instrumentalnych w ocenie produktów rolno-spożywczych,
 • tworzeniem nowych wyrobów i kreowaniem ich wizerunku,
 • ochroną środowiska i zdrowiem konsumenta.

Przyszły absolwencie najważniejsze to - studia na kierunku Towaroznawstwo Spożywcze umożliwią uzyskanie certyfikatów:

 • Audytora wewnętrznego do przeprowadzenia oceny jakości i higieny surowca/żywności zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
 • Rzeczoznawcy do pobierania próbek, ustalania klas jakości świeżych i przetworzonych produktów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości procesów technologicznych.

Będziesz miał możliwość zdobycia uprawnień do szkolenia pracowników na audytorów wewnętrznych.

Jeśli będziesz chciał dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania naukowe zapraszamy Cię do Koła Naukowego ‘ELIX’.
kiralık escort kiralık porno kiralik sex hikaye dandik bahis sitesi ucuz escort kiralik porno sitesi sex hikaye