ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU


ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 1. Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012.

 2. Studiując Architekturę krajobrazu możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
  • Architektura Obiektów Krajobrazu
  • Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu

Jakie Przedmioty będziesz studiował?

Studia inżynierskie przygotują Cię m.in. do:

 • Pracy w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach
  i firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • Pracy w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, administracji rządowej i samorządowej,
 • Wykonywania prac związanych z projektowaniem i zakładaniem systemów automatycznego nawadniania, pracami inwentaryzacyjnymi i wyceną szaty roślinnej,
 • Projektowania i pielęgnowania, kierowania i zarządzania budową terenów zieleni.

Jeśli chciałbyś rozwijać swoje umiejętności zawodowe i realizować ciekawe projekty zapraszamy do Koła Naukowego Architektury krajobrazu. Od kilku lat członkowie koła aktywnie współpracują z urzędem Miasta Bydgoszczy. W ramach tej współpracy studenci uczestnicą w społecznych inicjatywach promocji zieleni, organizują wyjazdy oraz wystawy prac związanych z architekturą krajobrazu.