PRACOWNIA ROŚLIN OZDOBNYCH I WARZYWNYCH


Pracownia Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Adres: Ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 52 374 95 46
e-mail: ozdob@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. uczelni - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374-95-22, e-mail: lem-rum@utp.edu.pl

 

Adiunkci:

dr inż. Dariusz Kulus
tel.: (52) 374-95-36, e-mail: dkulus@gmail.com

dr inż. Natalia Miler
tel.: (52) 374 95 64, e-mail: nmiler@utp.edu.pl

dr inż. Alicja Tymoszuk
tel.: (52) 374 95 64, e-mail: alicja.tymoszuk@utp.edu.pl

dr inż. Anita Woźny
tel.: (52) 374-95-33, e-mail: wozny@utp.edu.pl


Specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Dominika Rymarz
tel.: (52) 374-95-46/39/17,e-mail: dominika.rymarz@utp.edu.pl

 

              

Historia

Początki Jednostki sięgają 1971 roku, kiedy rozpoczęła działalność jako Pracownia Ogrodnictwa, wyodrębniona z Zespołu Oddziału Instytutu Uprawy Roli i Roślin AR w Poznaniu i do 1981 roku funkcjonowała w strukturze wewnętrznej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin. Jej organizatorem i długoletnim kierownikiem był Śp. prof. dr hab. Marek Jerzy. W 1981 roku uzyskała status samodzielnego Zakładu Ogrodnictwa, a w 1989 roku awansowała organizacyjnie do miana Katedry. W 2000 roku jednostka zmieniła nazwę na: Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych, a funkcję kierownika objęła Śp. prof. dr hab. Małgorzata Zalewska. W strukturze Katedry w tym samym roku powołano Pracownię Biotechnologii. W ramach projektu "Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2009-2013 w Katedrze utworzono Laboratorium Genetycznego Identyfikowania Odmian Roślin Uprawnych i Badania ich Tożsamości. Po śmierci prof. Zalewskiej pełnienie obowiązków kierownika powierzono doc. dr inż. Piotrowi Piszczkowi (w latach 2014-2018). W wyniku restrukturyzacji Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w 2018 roku dwie Katedry: Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych oraz Katedra Melioracji i Agrometeorologii zostały połączone i dzięki temu powstała Katedra Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa. W skład nowej Katedry wchodzą dwie Pracownie: Pracownia Roślin Ozdobnych i Warzywnych oraz Pracownia Melioracji i Agrometeorologii. Funkcję kierownika Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych pełni dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. UTP.


W Pracowni zatrudnionych jest 5 nauczycieli akademickich (w tym 1 dr hab. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 3 doktorów - na stanowisku adiunkta, 1 dr na stanowisku starszego wykładowcy) oraz 1 pracownik inżynieryjno-techniczny.

Problematyka naukowo - badawcza

Obszarem zainteresowań naukowych Pracowni są studia nad wpływem regulatorów wzrostu, nanocząstek oraz temperatury i barwy światła - na wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin ozdobnych i warzywnych zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo. Prowadzone są również badania nad embriogenezą somatyczną zastosowaną jako nowoczesne narzędzie biotechnologii w hodowli i uprawie ważnych gospodarczo roślin ozdobnych. Realizuje się też prace badawcze z zakresu somatycznej mutagenezy indukowanej in vitro promieniowaniem jonizującym u chryzantemy wielkokwiatowej, jeżówki purpurowej oraz kaktusów. W wyniki hodowli radiomutacyjnej uzyskano ponad 20 odmian chryzantem i 1 odmianę gerbery. Ponadto w Pracowni powstało ponad 10 odmian chryzantem na drodze krzyżowania. Poza tym prowadzone są eksperymenty dotyczące krioprezerwacji, separacji chimer peryklinalnych, gynogenezy, a także zastosowania chemotaksonomii i markerów molekularnych w identyfikowaniu odmian roślin uprawnych.

W latach 2015-18 realizowany był program współpracy międzynarodowej i wymiany osobowej  z Portugalią w ramach Umowy między UTP w Bydgoszczy a Politechniką w Coimbrze pt. „Application of molecular markers (RAPD, ISSR), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC) for the analysis of  genetic stability and secondary metabolites in plants regenerated via somatic embryogenesis in Echinacea purpurea (L.) Moench” (koordynator projektu: dr hab. Justyna Lema-Rumińska).

 

W latach 2015-16 realizowany był projekt badawczy MNiSW "Iuventus Plus" NR IP2014 023373, pt. "Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych poddanych krioprezerwacji” (kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Kulus).

W latach 2011-14 realizowany był projekt badawczy Nr 7297, finansowany przez MNiSW "Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmianowej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych" (kierownik projektu: dr Justyna Lema-Rumińska).