PRACOWNIA MIKROBIOLOGII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI


Pracownia Mikrobiologii i Technologii Żywności
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel.: (52) 374 9553, (52) 374 9535, (52) 374 9548
e-mail: mikro@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. Zbigniew Paluszak - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9553, e-mail: paluszak@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr hab. Anna Ligocka, prof. uczelni 
tel.: (52) 374 9535, e-mail: ligocka@utp.edu.pl

dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. uczelni

tel.: (52) 374 9535, e-mail: bauza@utp.edu.pl

dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9535, e-mail: breza@utp.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Pobereżny, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9345, e-mail: poberezny@utp.edu.pl

dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. uczelni
tel.: (52) 374 9366, e-mail: wszela@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr Beata Szala
tel.: (52) 374 9535, e-mail: szabea@utp.edu.pl

dr inż. Dorota Wichrowska
tel.: (52) 374 9320, e-mail: wichrowska@utp.edu.pl

dr inż. Ewa Żary-Sikorska
tel.: (52) 374 9222, e-mail: ezary@utp.edu.pl

dr inż. Katarzyna Gościnnaa
tel.: (52) 374 9388, e-mail: katarzyna.goscinna@utp.edu.pll
St. specjalista inżynieryjno-techn.:

mgr Teresa Dziedzic
tel.: (52) 374 9548, e-mail: dziedzic@utp.edu.plSt. technik:

Ewa Durszewicz
tel.: (52) 374 9535, e-mail: ewa.durszewicz@utp.edu.pl

Tomasz Szrejber
tel.: (52) 374 9345, e-mail: szrejber@utp.edu.pl

Historia

Katedra Mikrobiologii powstała w 1969 roku. Jej organizatorem i długoletnim kierownikiem była prof. dr hab. Ojcumiła Stefaniak. W latach 1993-1999 funkcję te pełnili prof. dr hab. inż. Wojciech Piotrowski oraz prof. dr hab. Stanisław Sadowski. Od roku 2000 kierownikiem Katedry był  prof. dr hab. Zbigniew Paluszak.
W 2013 roku na skutek zmiany struktury organizacyjnej Wydziału doszło do połączenia Katedry Mikrobiologii oraz Katedry Przechowalnictwa i Przetwórstwa Produktów Roślinnych – jednostki, której założycielem (1976) i długoletnim kierownikiem była prof. dr hab. Ilona Rogozińska, a bezpośrednio przed połączeniem Katedr funkcje tę pełniła prof. dr hab. Anna Keutgen.
Obecnie kierownikiem Katedry Mikrobiologii i Technologii Żywności jest prof. dr hab.  Zbigniew Paluszak.

Problematyka naukowo - badawcza

 • znaczenie fizycznych metod utrwalania w kształtowaniu jakości surowca i produktu finalnego
 • wpływ warunków środowiskowych i agrotechnicznych na przydatność przechowalniczą i przetwórczą produktów roślinnych
 • określanie udziału szczepów antybiotykoopornych oraz ustalanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy izolatami w obrębie danego gatunku bakterii chorobotwórczej
 • określanie dróg transmisji w środowisku patogennych bakterii (Salmonella spp., Listeria spp.) powodujących skażenia żywności
 • określanie dróg rozprzestrzeniania się patogennych mikroorganizmów w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka skażenia produktów żywnościowych
 • dynamika zmian składników bioaktywnych, odżywczych i szkodliwych zachodzących w okresie krótko- i długoterminowego składowania surowców pochodzenia roślinnego
 • niekonwencjonalne metody stosowane w celu zwiększenia właściwości prozdrowotnych i odżywczych oraz poprawy jakości technologicznej
 • jakość surowca roślinnego i jego znaczenie dla procesów technologicznych
 • mikrobiologiczna ocena skuteczności różnych biotechnologii utylizacji odpadów organicznych (kompostowanie, biogazowanie, wapnowanie, efektywne mikroorganizmy) oraz badanie możliwości wykorzystania wytworzonych produktów w charakterze nawozów
 • wpływ preparatów mikrobiologicznych i biostymulatorów roślin na dynamikę rozwoju mikroorganizmów w środowisku glebowym
 • prognozowanie i zapobieganie emisji bioaerozoli i odorów przez obiekty gospodarki komunalnej oraz przemysłowej
 • badanie aktywności glebowych bakterii, promieniowców, grzybów saprofitycznych w przemianach związków mineralnych oraz organicznych
 • zmiany właściwości odżywczych i prozdrowotnych towarzyszące obróbce technologicznej
 • badania nawyków żywieniowych w różnych grupach wiekowych