PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII ROŚLIN


Pracownia Genetyki i Fizjologii Roślin
Adres: ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
tel./fax 52 374 95 34
e-mail: warz@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk - Kierownik Katedry
tel.: (52) 374 9534, e-mail: pawel.nowaczyk@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa

tel.: (52) 374 9521, e-mail: magda@utp.edu.pl

dr inż. Anna Figas
tel.: (52) 374 9521, e-mail: figasanna@utp.edu.pl

dr inż. Aleksandra Niklas-Nowak
tel.: (52) 374 9524, e-mail: niklas@utp.edu.pl

dr inż. Dorota Olszewska
tel.: (52) 374 9524, e-mail: dorota.olszewska@utp.edu.pl

 

Specjalista inż.-naukowy

mgr inż. Tomasz Twardowski
tel.: (52) 374 9524, e-mail: tomasz.twardowski@utp.edu.pl


Spec. inż. - tech.

Anna Siatkowska
tel.: (52) 374 9529, (52) 374 9507; e-mail: anna.siatkowska@utp.edu.pl

Historia

W 1971 roku, w ramach Filii Akademii Rolniczej w Poznaniu, powołano Zespół Dydaktyczny Genetyki i Hodowli Roślin, przekształcony w 1974 roku w Pracownię, a następnie w 1979 roku w Zakład. Katedra Genetyki i Hodowli Roślin powstała w 1988 roku. Funkcje kierowników pełnili dr Halina Łachowska (1971-1981) i prof. dr hab. inż. Marek Jassem (1982-1996).

Problematyka naukowo - badawcza

 • metody szybkiej stabilizacji rekombinantów roślinnych,
 • biotechnologia nutraceutyków kapsaicynoidowych,
 • indukowana androgeneza,
 • techniki molekularne w analizie pochodzenia apomiktów roślinnych,
 • genetyczne doskonalenie Capsicum spp.,
 • mikrorozmnażanie różnych gatunków roślin (ziół, roślin uprawnych, traw), regulacja morfogenezy in vitro oraz rola regulatorów wzrostu i rozwoju w tym procesie,
 • diagnostyka materiału roślinnego na poziomie cytologicznym i histologicznym w celu zoptymalizowania mikrorozmnażania,
 • badanie reakcji organizmów na stres środowiskowy, w tym udział systemu mirozynaza - glukozynolany w reakcjach obronnych roślin na stres, reakcje fotosystemu roślin na infekcje grzybowe i bakteryjne oraz wpływ zmiana klimatu na organizmy w dziejach ziemi
 • procedury mikropropagacji wybranych gatunków roślin,
 • PCR i techniki identyfikacji genu,
 • oznaczanie wpływu czynników środowiska na plonowanie,
 • doradztwo w zakresie fitoremediacji terenów zdegradowanych.

Oferta naukowo - badawcza

 • mikrorozmnażanie różnych gatunków roślin (nie na skalę przemysłową),
 • diagnostyka materiału roślinnego na poziomie cytologicznym i histologicznym,
 • PCR i techniki identyfikacji genów,
 • szybki skrining stanu fizjologicznego roślin przy użyciu fluorescencji chlorofilu,
 • badanie reakcji roślin uprawnych na zanieczyszczenie środowiska oraz doradztwo w zakresie fitoremediacji terenów zdegradowanych,
 • badanie reakcji rośliny na niedobór specyficznych mikro i makropierwiastków mineralnych (zakładanie i prowadzenie doświadczeń wazonowych),
 • szkolenia: Podstawy kultur in vitro roślin i mikrorozmnażanie (kurs), samodzielne prowadzenie kultur in vitro.