PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ I CYTOMETRII


Pracownia Biologii Molekularnej i Cytometrii
Adres: al. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel./fax: +52 340-8722
e-mail: elwira@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska - Kierownik Zakładu
tel.: (52) 340-87-22, e-mail: elwira@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Iwona Jędrzejczyk 
tel. 52 340-87-17. e-mail: jedrzej@utp.edu.pl

dr inż. Monika Rewers 
tel. 52 340-87-17, e-mail: mrewers@utp.edu.pl
» www

 

Starszy specjalista inż-techniczny:

mgr inż. Agnieszka Łojko
e-mail: agnieszka.lojko@utp.edu.pl

Doktorant:
mgr inż. Karol Bocian

Kierunki badań:

  1. Wykorzystanie cytometrii przepływowej do:
  • określania bezwzględnej zawartości DNA w jądrach różnych gatunków roślin,
  • oceny ploidalności roślin,
  • badania cyklu komórkowego/endoreduplikacji w nasionach,
  • wykrywania endoreduplikacji DNA w różnych organach roślinnych i okresach wzrostu,
  • badania wpływu substancji antymitotycznych na stadia replikacji jądrowej w tkankach roślinnych.
  1. Badanie procesów komórkowych i subkomórkowych za pomocą mikroskopii konfokalnej z wykorzystaniem białek fluorescencyjnych i barwników fluorochromowych.
  2. Wykorzystanie markerów molekularnych w identyfikacji gatunków roślin.
  3. Badanie i poprawianie jakości nasion.
  4. Zastosowanie metod biotechnologicznych i biologii molekularnej w hodowli roślin.