PRACOWNIA FITOPATOLOGII I MYKOLOGII MOLEKULARNEJ


Pracownia Fitopatologii i Mykologii Molekularnej
Adres: Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek I, I piętro.
tel. 52 374 93 42
e-mail: fitopato@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. uczelni - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374-94-91. e-mail: grzegorz.lemanczyk@utp.edu.pl

dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni
tel.: (52) 374-94-79, e-mail: dariusz.panka@utp.edu.pl

dr hab. inż. Leszek Lenc, prof. uczelni
tel.: (52) 374-94-17, e-mail: leszek.lenc@utp.edu.pl


Adiunkci

dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska
tel.: (52) 374-94-69. e-mail: anna.baturo-ciesniewska@utp.edu.pl

dr inż. Małgorzata Jeske
tel.: (52) 374-93-72, e-mail: malgorzata.jeske@utp.edu.pl

dr inż. Aleksander Łukanowski

tel.: (52) 374-93-50,e-mail: Aleksander.lukanowski@utp.edu.pl


Pracownicy techniczni:

Mirosława Michalska
tel.: (52) 374-93-42, e-mail: miroslawa.michalska@utp.edu.pl

mgr Karol Lisiecki
tel.: (52) 374-93-42, e-mail: karol.lisiecki@utp.edu.pl


Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. inż. Czesław Sadowski
tel.: (52) 374-93-50, e-mail: sadowski@utp.edu.pl


       prof. dr hab. inż. Stanisław Sadowski

Problematyka naukowo - badawcza

 • biologia, epidemiologia i sygnalizacja grzybowych patogenów roślin uprawnych,
 • badania molekularne grzybów występujących w produktach roślinnych,
 • badania zmienności genetycznej u grzybów,
 • określenie potencjalnej mykotoksynotwórczości izolatów grzybów rodzaju Fusarium,
 • poszukiwanie źródeł odporności zbóż na porażenie przez patogeny grzybowe oraz potencjalnie mykotoksynotwórcze grzyby rodzaju Fusarium,
 • występowanie i rola grzybów endofitycznych z rodzajów Neotyphodium i Epichloë zasiedlających różne gatunki traw,
 • modyfikowanie roślin za pomocą organizmów symbiotycznych,
 • monitoring występowania patogenów powodujących choroby podsuszkowe,
 • możliwości zapobiegania skutkom ograniczania stosowania chemicznych metod ochrony roślin uprawnych i zastąpienie ich metodami alternatywnymi,
 • wpływ zróżnicowanych czynników agrotechnicznych na zdrowotność roślin,
 • badanie zbiorowisk grzybów zasiedlających korzenie roślin oraz glebę,
 • mechanizmy wyższej odporności roślin na patogeny w układach symbiotycznych,
 • indukowanie odporności roślin na patogeny,
 • rola organicznych związków lotnych emitowanych przez roślinę w rozwoju procesu chorobowego,
 • zastosowanie plazmy niskotemperaturowej (DBD Plasma) w ochronie produktów roślinnych i żywności przed mikroorganizmami,
 • biologiczna metoda ochrony roślin

Aparatura badawcza

 • homogenizatory do rozdrabniania materiału na sucho, mokro, a także schłodzonego, do zastosowania w procesie ekstrakcji kwasów nukleinowych DNA/RNA,
 • autoklawy laboratoryjne:
  • autoklaw przenośny, stołowy– 2 szt.,
  • autoklaw stacjonarny, pionowy do sterylizacji szczelnie zamkniętych cieczy – 2 szt.
 • liofilizator,
 • aparatura do ilościowej analizy wybranych mykotoksyn - czytnik płytek ELISA wraz z wyposażeniem,
 • zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia (-86 st.C), pojemność 540 litrów,
 • sterylizatory sterowane mikroprocesorowo,
 • termostaty (inkubatory),
 • wytrząsarki laboratoryjne,
 • aparat do analiz Real Time PCR - Light Cycler 480 II Roche,
 • termocyklery PCR z gradientowym blokiem grzejnym – Eppendorf epgradient i Bio-Rad C1000 Touch,
 • wirówki laboratoryjne z chłodzeniem,
 • fitotron Pol-Eko KK1200,
 • zestawy do elektroforezy agarozowej produktów PCR,
 • spektrofotometr UV-VIS NIR, Cary 5000 (Varian),
 • spektrofotometr NanoDrop 1000