PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW SKINDER


Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

Przebieg pracy naukowej:

1973-1981 – asystent, st.asystent – ATR Bydgoszcz
1981-1994 – adiunkt – ATR Bydgoszcz
1994-1999 – profesor nadzw. na czas określ. – ATR Bydgoszcz
1999-2002 – profesor nadzwyczajny
2002- profesor zwyczajny


Pełnione funkcje:

KIEROWNIKKatedry Szczegółowej Uprawy Roślin Wydziału Rolniczego UTP Bydgoszcz,
od 1996 r. i aktualnie Katedry Agrotechnologii;
PRODZIEKAN ds. NAUKIWydziału Rolniczego UTP Bydgoszcz, 1993-1996;
DZIEKANWydziału Rolniczego UTP Bydgoszcz, 1996-2002;
REKTORUniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Bydgoszcz, 2002-2008.


 • Komitet Uprawy Roślin PAN (1999-2002) – członek, (2011-2014) – przewodniczący
 • Konferencja Dziekanów Wydziałów Rolniczych Polskich Uczelni Rolniczych (1999-2002) – przewodniczący.
 • Prezydium Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (w latach 1990-1992 wiceprzewodniczący),
 • Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (w latach 1984-1994 sekretarz, od 1999 r. członek zarządu Oddziału),
 • Sąd Koleżeński PTNA (1999-2004),
 • Państwowa Komisja Akredytacyjna – Zespół kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (2002) – członek zespołu,
 • Konwent b. Rektorów Bydgoszczy – przewodniczący (2008-2012), członek 2013-
 • Fundacja Rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Fundator, od 2009 r.
 • Komisja Rewizyjna Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 2005-2008 – członek.
 • Kolegium Naukowe PDŻ przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi – członek, od 2005r.
 • Rada Naukowa PIB IUNG w Puławach – członek, (2008-2012).
 • Rada Rozwoju Miasta Bydgoszczy – członek, od 2008 r.
 • Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – członek, od 2009 r.
 • Kapituła Medalu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, członek, od 2007 r.
 • Kapituła Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – członek, (2005-2008)
 • Rada Przedsiębiorczości Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Urzędzie Marszałkowskim,
 • Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

Odznaczenia i wyróżnienia państwowe, regionalne, resortowe i zagraniczne:

 • Złoty Krzyż Zasługi, 2000;
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2000 r. za współautorstwo podręcznika akademickiego,
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Rolnictwo, 2001,
 • Medal Starosty Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu” 2004,
 • Zasłużony dla Rolnictwa nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2005,
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2005 r.
 • Wyróżnienie nagrodą "Złoty Cyborg" za aktywną działalność naukową na rzecz rozwoju technik informacyjnych i polskiego rynku telekomunikacyjnego 2006,
 • Medal za Zasługi dla Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy 2006 r.
 • Członkostwo Honorowe Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy 2006 r.
 • Wyróżnienie Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców 'Przyjaciel Przedsiębiorcy 2006', 2007.
 • Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej: The Honorary Distinction of the Council to Zbigniew Skinder 2007.
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2003-2005, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006-2008 za osiągnięcia organizacyjne i efektywne kierowanie Uczelnią.
 • Wyróżnienia Medalami Wojewody i Prezydenta za szczególne zasługi dla województwa i miasta 2001, 2009,
 • Medal „SOLIDARNOŚCI” – Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego, 2010 r.
 • Medal Za Zasługi dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2011 r.
 • Nagrody Rektora 2009-2011.
 • Medal Złoty Za Długoletnią Służbę, 2012 r.

Udział w ważniejszych osiągnięciach Uczelni w okresie pełnienia funkcji rektora:

 • Uzyskanie statusu uczelni uniwersyteckiej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy);
 • Utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjności (obiekt za ok. 23 mln. zł, sfinansowany głównie ze środków unijnych – ZPORR);
 • Powstanie Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej z unikalnym zbiorem baz patentów;
 • Utworzenie Wydziału Zarządzania;
 • Wybudowanie hali wegetacyjnej /szklarni/ z przeznaczeniem na działalność badawczą głównie z dziedziny n. rolniczych i biologicznych;
 • Pozyskanie 10 ha oraz z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę uczelni;
 • Rozwój współpracy międzynarodowej /podpisanie umów o współpracy naukowej i dydaktycznej z licznymi uczelniami/;
 • Pozytywną akredytację PKA uzyskały wszystkie 19 kierunków kształcenia.
 • W rankingu czasopisma Ne oceniających polskie uczelnie pod względem przydatności absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zajmuje od kilku lat przeważnie 1, 2 miejsce, Nessweek.

Działalność dydaktyczna

 • Promotor prac doktorskich – 3
 • Opiekun prac dyplomowych – ok. 120,

Rozprawa doktorska

 • Reakcja stokłosy uniolowatej (Bromus unioloides H.B.K) na zróżnicowany poziom wilgotności gleby i nawożenia azotem.

Rozprawa habilitacyjna

 • Skinder Z. 1993. Wydajność i wartość pokarmowa mieszanek koniczyny perskiej z życicą mieszańcową i westerwoldzką. Rozpr. habil., 56, Zesz. Nauk. ATR.

Liczne recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, tytułu naukowego i honoris causa.


Publikacje oryginalne – naukowe

 1. Barczak B, Skinder ZPiotrowski R. 2019. Content and yield of oil in spring rape seeds in conditions of nitrogen and sulphur fertilization. Journal of Central European Agriculture, 20 (1), p.222-237.

 2. Barczak B., Skinder Z., Piotrowski R: 2016. Sulphur as factor  that affects nitrogen effectiveness inspring repeseed agrotechnics. Part I. chosen field coniponents. Acta Sci.Pol. Agricultura,15 (3), 3-14.

 3. Bożena Barczak., Zbigniew Skinder, Roman Piotrowski, Mateusz Świątkowski, 2015. Reakcja rzepaku jarego na nawożenie azotem i siarką. Cz. I . Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 583, 13-23.

 4. Andrzejewska J., Albrecht K.A., Ignaczak S., Skinder Z ., 2015. Method and time of alfalfa sowing when climate is changing. Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(3), 3-13.

 5. Wilczewski E. and Skinder Z., 2015: Yielding Reliability of Legumes Grown as Stubble Catch Crop. American Journal of Experimental Agriculture 6(3), 140-146.

 6. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z., 2013: The effect of sowing time/methods on yield and uptake of macroelements in autumn regrowth of genotypes of red fescue. J. Elem. 18 (3), 469-479.

 7. Wilczewski E., Skinder Z., Szczepanek M., 2012: Effects of weather conditions on yield of tansy phacelia and common sunflower grown as stubble catch crop. Pol. J. Environ. Stud., 4, 1053-1060.

 8. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z., 2012: Wpływ terminu/sposobu siewu na plon oraz zawartość i pobranie makroskładników w odroście jesiennym zróżnicowanych genotypów kostrzewy czerwonej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziś i jutro magnezu” PTMag Sandomierz, 63-64.

 9. Skinder Z., Szczepanek M., Wilczewski E. 2011. Effect of rate and time of nitrogen fertilization on the yield and chemical composition of autumn regrowth of red fescue cultivated for seeds. Acta Scientarum Polonorum, seria Agricultura, 10(2), 105-115.

 10. Wilczewski E., Skinder Z. 2011. Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz.II. Zawartość ważniejszych makroskładników w ziarnie i słomie. Fragmenta Agronomica, 28 (1): 107-114.

 11. Woropaj-Janczak M., Andrzejewska J., Skinder Z. 2011. Reaction of German chamomile (Chamomilla recutita L. Rauschert) cultivars to biostimulants and foliar fertilisation. Herba Polonica 1:17-26.

 12. Wilczewski E., Skinder Z. 2009. Influence of nitrogen fertilization on macronutrients content in the-harvest residue of non-papilionaceous plants cultivated in stubble intercrop. Wpływ nawożenia azotem na zawartość makroskładników w resztkach pozbiorowych roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie. Acta Sci. Pol. Agricultura 8(2), 77-86.

 13. Wilczewski E., Skinder Z., Szczepanek M., 2008. Wpływ dawki azotu na cechy jakościowe zielonki z roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(2), 133-141.

 14. Skinder Z., Lemańczyk G., Wilczewski E., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej. Cz.I. Wydajność biomasy i zdrowotność roślin. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(1), 23-33.
 15. Wilczewski E., Skinder Z., Lemańczyk G., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej. Cz.III. Wpływ następczy dla pszenicy jarej. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(1), 45-56.
 16. Szczepanek M., Skinder Z., Wilczewski E., Borys W. 2007. Kształtowanie i współzależność cech odmiany trawnikowej życicy trwałej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem w czteroletnim okresie użytkowania na nasiona. Acta Sci. Pol., Agricultura 6 (4), 65-72.
 17. Andrzejewska J., Skinder Z. 2007. Yield and quality of milk thistle (Silybum marianum (L).Gaertn.) raw material grown in monoculture and in crop rotation. Part 2. Milk thistle reaction to potassium fertilization. Herba Polonica. Vol.53 No 1, 5-10.
 18. Wilczewski E., Skinder Z., Lemańczyk G. 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej. cz.III. Wpływ następczy dla pszenicy jarej. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 6(1), 45-56.
 19. Skinder Z., Lemańczyk G., Wilczewski E. 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej cz.I. Wydajność biomasy i zdrowotność roślin. Acta Sci. Pol., seria Agricultura. 6(1), 23-33.
 20. Wilczewski E., Lemańczyk G., Skinder Z., Sadowski Cz. 2006. Effect of nitrogen fertilization on the yielding and health status of selected non-papilionaceous plant species grown in stubble intercrop. EJPAU, series Agronomy, volume 9, Issue 2 Available Online http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-04.html.
 21. Andrzejewska J., Skinder Z. 2006. Yield and quality of raw material of milk thistle (Silybum marianum (L). Gaertn.) grown in monoculture and in crop rotation. Part II. Reaction of milk thistle to potassium fertilization. Herba Polonica.
 22. Andrzejewska J., Lamparski R., Skinder Z. 2006. Assessing the extent of damage caused by Cleonus piger Scop. and other entomofauna in the cultivation of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.). Journal of Plant Protection Research 46 (1), 49-59.
 23. Andrzejewska J., Skinder Z. 2006. Ostropest plamisty – uwagi o nazewnictwie, substancjach czynnych i rozwoju rośliny. Acta Sci. Pol. Agricultura 5(1), 5-10.
 24. Andrzejewska J., Skinder Z. 2006. Yield and quality of raw material of milk thistle (Silybum marianum (L). Gaertn.) grown in monoculture and in crop rotation. Part I. Reaction of milk thistle to the sowing date. Herba Polonica nr 4,11-17.
 25. Szczepanek M., Borys W., Skinder Z., Wilczewski E. 2006. Wpływ nawożenia azotowego na plon nasion Lolium perenne w zależności od sposobu i terminu siewu. Łąkarstwo w Polsce, 9, 211-223.
 26. Szczepanek M., Skinder Z. 2006. Wpływ czynników agrotechnicznych na jakość plonu nasion życicy trwałej (Lolium perenne L.) w trzyletnim okresie użytkowania. Acta Sci. Pol., Agricultura 5 (1), 63-70.
 27. Szczepanek M., Skinder Z. 2006 .Wpływ sposobu, terminu siewu oraz rozstawy rzędów na plon i wartość pastewną odrostu jesiennego oraz słomy życicy trwałej (Lolium perenne L.) na plantacji nasiennej. Fragm. Agron. XXIII, Nr 3(91), 257-266.
 28. Andrzejewska J, Marciniak J, Skinder Z., Skotnicka E. 2005. Wartość gospodarcza ozimych rodów hodowlanych grochu ozimego (Pisum sativum L.) w warunkach regionu kujawsko-pomorskiego. Acta. Sci. Pol. Agricultura 4(1), 5-15.
 29. Andrzejewska J., Skinder Z., Sadowska K. 2005. The effect of agroclimatic factors on the kontent, field and composition milk thistle (Sylybum marianum L. Gaertn.) fruits. herba Polonica v. 51, suppl. 1, 106-108.
 30. Skinder Z., Wilczewski E. 2005. Zawartość i akumulacja makroskładników w biomasie roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol. Agricultura 4(1).
 31. Wilczewski E., Skinder Z. 2005. Wpływ nawożenie azotem na plonowanie i zdrowotność wybranych gatunków roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. EJPAU ser. Agronomy.
 32. Skinder Z., Wilczewski E. 2004. Wartość przedplonowa dla jęczmienia jarego roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym w warunkach różnego nawożenia. Forecrop value of non-papilionaceous plants cultivated in stubble intercrop for spring barley under various fertilisation conditions. EJPAU, series Agronomy, volume 7, Issue 1.
 33. Szczepanek M., Skinder Z., Olszewski J. 2004. Procesy fizjologiczne i produkcyjność w pierwszym roku wegetacji życicy trwałej (Lolium perenne L.) w warunkach zróżnicowanego sposobu siewu i rozstawy rzędów. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, Seria B, Nr 52, 345-355.
 34. Szczepanek M., Skinder Z. 2004.Effect of the sowing method, date and row spacing on the yielding of „stadion” perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivated for seed. Volume 7, issue 1, EJPAU series Agronomy.
 35. Łojewski S., Skinder Z. 2003. Uwarunkowania ekonomiczno-przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich. W. Czudec A. (red.) Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, t. 2, cz. IV, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 157-165.
 36. Lemańczyk G., Skinder Z., Sadowski Cz. 2002. Impact of stubble intercrop and organic fertilisation on the health status of spring barley culm base. Elect. J.Polish Agr.Univ., 5(1), Agronomy, 1-12.
 37. Łojewski S., Skinder Z. 2002. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Wyd. ATR Bydgoszcz,
 38. Prusiński J., Skinder Z. 2002. Perspektywy i warianty rozwoju intensywnej i integrowanej technologii uprawy głównych ziemiopłodów w wybranych powiatach i zlewniach. W. Łojewski S., Skinder Z. (red.) Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 39. Prusiński J., Skinder Z. 2002. Analiza technologii rolnych stosowanych w rejonach intensywnego rolnictwa w powiązaniu z przyrodniczą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W. Łojewski S., Skinder Z. (red.) Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 40. Skinder Z., Łojewski S., 2002. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rejonów intensywnego rolnictwa – sformułowanie problemu. W. Łojewski S., Skinder Z. (red.) Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 41. Skinder Z., Łojewski S. 2001. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów rolniczych i wiejskich w Polsce. Zesz. Nauk. AR Kraków, 36, 9-23.
 42. Mańko S., Rudnicki F., Skinder Z. 2000. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw indywidualnych w regionie kujawsko-pomorskim. Pam. Puł., 120/II, 307-315.
 43. Sadowski Cz., Skinder Z., Łukanowski A. 2000. Effect of sulphur fertilisation on spring rape health status and fungi composition on harvested seeds. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC/wprs Bulletin, 23(6), 71-76.
 44. Skinder Z., Łojewski S. 2000. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – wstępne wyniki badań na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Pam. Puł., 120/II, 403-410.
 45. Szulc P., Piotrowski R., Drozdowska L., Skinder Z. 2000. Wpływ nawożenia siarką na plon i akumulację związków siarki w nasionach rzepaku jarego odmiany Start. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 81, 157-162.
 46. Lemańczyk G., Skinder Z., Wilczewski E., Sadowski Cz. 1999. Impact of mineral and organic fertilisation on the helth status of fodder crops cultivated in stubble intercrop. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 44, 175-183.
 47. Łojewski S., Skinder Z. 1998. Koncepcja badań w dziedzinie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR Kraków, 59, 23-36.
 48. Skinder Z., Gałczyński M. 1998. Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami na plonowanie życicy trwałej. Zesz. Nauk. AR Kraków, nr 330, Sesja Naukowa z. 54, 457-459.
 49. Kluczek J.P., Skinder Z., Kluczek B., Kamińska A. 1997. Ocena stanu sanitarnego roślin pastewnych w następstwie nawożenia gnojowicą surową i odkażaną. Ekologia i Technika, 2, 9-15.
 50. Sadowski Cz., Skinder Z., Wilczewski E. 1997. Występowanie mączniaka rzekomego (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp. pisi) na ozimej formie grochu siewnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446. 451-454.
 51. Skinder Z., Sypniewski J., Wilczewski E. 1997. Plonowanie ozimej formy groŹchu siewnego w regionie Pomorza i Kujaw. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 446. 165-169.
 52. Sadowski Cz., Kluczek J.P., Skinder Z. 1996. The microflora of short rotation ryegrass and westerwolths ryegrass fertilised with cattle slurry. Part II. Fungi.IOBC/WPRS Bulletin, Vol. 19(7), 69-76.
 53. Prusiński J., Skinder Z., Sypniewski J., Sadowski Cz. 1996. Reakcja grochu siewnego jadalnego na kondycjonowanie i zaprawianie nasion. Fragm. Agronom.,1(49), 70-79.
 54. Skinder Z., Sadowski Cz., Kluczek J.P. 1996. Wpływ nawożenia gnojowicą bydlęcą na plon i skład flory bakteryjnej życicy mieszańcowej w zasiewie jednogatunkowym i w mieszance z koniczyną perską. Biul. IHAR, 199, 137-142.
 55. Kluczek J.P., Sadowski Cz., Skinder Z. 1994. Wpływ nawożenia gnojowicą bydlęcą życicy westerwoldzkiej uprawianej w czystym siewie i w mieszance z koniczyną perską na skład flory bakteryjnej. Genet. Pol., 35A, 313-319.
 56. Sadowski Cz., Skinder Z., Kluczek J.P. 1994. Wpływ nawożenia gnojowicą na skład mikroflory koniczyny perskiej (Trifolium resupinatum L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 289-298.
 57. Sadowski Cz., Skinder Z., Kluczek J.P. 1994. Wpływ nawożenia gnojowicą życicy westerwoldzkiej uprawianej w czystym siewie i w mieszance z koniczyną perską na plon i skład mikoflory. Genet. Pol., 35A, 321-326.
 58. Sypniewski J., Skinder Z., Kluczek J. P. 1994. Plonowanie roślin pastewnych w międzyplonie ścierniskowym nawożonych gnojowicą bydlęcą. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 414, 133-144.
 59. Kluczek J.P., Skinder Z. 1993. Wpływ nawożenia gnojowicą na skażenia bakteriami roślin pastewnych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., BTN, PWN, W-wa, Poznań, 23-26.
 60. Skinder Z., Szałajda R. 1993. Plonowanie zagranicznych odmian życicy wielokwiatowej wybranych plantacji nasiennych w zależności od warunków glebowych i poziomu nawożenia azotem. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 183, Rolnictwo 34, 51-62.
 61. Sypniewski J., Marcinkiewicz J., Skinder Z., Marciniak J., Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Ignaczak S. 1993. Uprawa bobiku w mieszankach ze zbożami w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego. Biul. Nauk. ART Olsztyn, 2(12)93, 233-238.
 62. Sypniewski J., Skinder Z., Prusiński J., Piotrowski W., Rajs T. 1993. Uprawa grochu, bobiku i seradeli. Red. Sypniewski J., FAPA ODR Minikowo.
 63. Sypniewski J., Szałajda R., Skinder Z. 1993. Wpływ nawożenia azotem i nawadniania na skład chemiczny kukurydzy, słonecznika i kapusty pastewnej uprawianych w plonie wtórym. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 181, Rolnictwo 33, 35-44.
 64. Kluczek J.P., Kluczek B., Skinder Z. 1990. Gnojowica a ryzyko skażenia środowiska rolniczego. Cz. I. Flora bakteryjna gleby i roślin pastewnych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa - Poznań, XXVIII, 145-186.
 65. Kluczek J.P., Kluczek B., Skinder Z. 1990. Gnojowica a ryzyko skażenia środowiska rolniczego. Cz. II. Flora grzybowa gleby i roślin pastewnych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa-Poznań, XXVIII, 187-226.
 66. Skinder Z. 1990. Poplony jako źródło paszy w regionie kujawsko-pomorskim. Materiały z seminarium. Międzyplony we współczesnym rolnictwie. KUR PAN Warszawa, AR, PTNA, STN, Szczecin, 54-66.
 67. Skinder Z., Kluczek J.P., Kluczek B. 1990. Gnojowica a ryzyko skażenia środowiska rolniczego. Cz. III. Plonowanie wybranych roślin pastewnych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa-Poznań, XXVIII, 227-239.
 68. Kluczek J.P., Kluczek B., Skinder Z. 1989. Flora grzybowa gleby i roślin pastewnych w następstwie stosowania gnojowicy. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa-Poznań, 343-372.
 69. Kluczek J.P., Kluczek B., Skinder Z. 1989. Flora bakteryjna gleby i roślin pastewnych w następstwie stosowania gnojowicy. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa-Poznań, 307-342.
 70. Kluczek J., Skinder Z., Kluczek B., Kurtyka A. 1989. Gnojowica surowa i odkażana a stan sanitarny roślin pastewnych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa-Poznań, 475-494.
 71. Skinder Z., Kluczek J., Kluczek B. 1989. Wpływ gnojowicy bydlęcej i nawożenia mineralnego na plonowanie wybranych roślin pastewnych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Biol., PWN Warszawa-Poznań, 412-426.
 72. Skinder Z., Prusiński J. 1989. Polowe zużycie wody przez stokłosę uniolowatą i kupkówkę pospolitą. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 343, 223-229.
 73. Sypniewski J., Skinder Z. 1989. Wpływ przebiegu temperatury i opadów na rozwój i plon odmian słonecznika pastewnego w poplonie ścierniskowym., Zeszyty Naukowe, ATR Bydgoszcz, 158, 72-79.
 74. Sypniewski J., Skinder Z. 1989. Przydatność stokłosy uniolowatej i jej mieszanek użytkowanych jako poplon ścierniskowy i plon główny. Fragm. Agronom., 3, 43-54.
 75. Kluczek J., Skinder Z. 1988. The bacterial flora in soil and forage crop in subble aftercrops fertilized by liquid manure. In. Environmental and Animal Health (ed. by I. Ekesbo). 6 th Int. Congr. Anim. Hyg., 14-17 June 1988, Skara Sweden, 2, 635-639.
 76. Kluczek J., Skinder Z., Kluczek B. 1988. Influence of the fertilization of liquid manure on the crop of the forage crop and the state of the animals health. In. Environmental and Animal Health (ed. by I. Ekesbo). 6 th Int. Congr. Anim. Hyg., 14-17 June 1988, Skara Sweden, 2, 629-634.
 77. Sypniewski J., Skinder Z. 1988.Plonowanie stokłosy uniolowatej, kupkówki pospolitej, lucerny siewnej i ich mieszanek na glebie lekkiej w warunkach nawadniania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 377, 221-229.
 78. Skinder Z. 1987. Reakcja stokłosy uniolowatej (Bromus unioloides H.B.K.) na zróżnicowany poziom wilgotności gleby i nawożenia azotem. Cz. II. Wpływ poziomu wilgotności gleby i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny stokłosy uniolowatej. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 141, 55-64.
 79. Skinder Z. 1985. Reakcja stokłosy uniolowatej (Bromus unioloides H.B.K.) na zróżnicowany poziom wilgotności gleby i nawożenia azotem. Cz. I. Wpływ wilgotności gleby i nawożenia azotem na niektóre cechy morfologiczne stokłosy uniolowatej. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 127, 41-49.
 80. Skinder Z. 1983. Porównanie odmian słonecznika w poplonie ścierniskowym. Sesja Młodych Pracowników Nauki, Wyd. Instytut Rolniczy ATR Bydgoszcz.
 81. Skinder Z. 1983. Wpływ poziomu wilgotności gleby na plon nasion stokłosy uniolowatej 'Una'. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 282, 79-87.
 82. Skinder Z., Sypniewski J. 1983. Porównanie plonowania niektórych gatunków traw w poplonie ścierniskowym w warunkach zrównoważonego nawożenia azotem. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 101, 78-91.
 83. Sypniewski J., Skinder Z., Marcinkiewicz J. 1983. Pasze zielone na glebach lekkich od wiosny do jesieni. WOPR Minikowo, 1-25, WOPR Przysiek, 1-27.
 84. Skinder Z. 1981. Reakcja stokłosy obietkowatej na zmiany wilgotności gleby. Hodowla Roślin, 1, 12-13.

Podręcznik

 1. Skinder Z., Sypniewski J. 1999. Międzyplony. Szczegółowa uprawa roślin. t. II. Praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AR Wrocław, Wyd. I, 329-338, i wyd. II, 335-344.

Monografie

 1. Łojewski S., Skinder Z. 2002. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 2. Praca zbiorowa pod red. Rudnickiego F., Skindera Z. 2001. Analiza strategiczna obszarów rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim. Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
 3. Red. Łojewski S., Skinder Z. (współautor rozdziału). 2000. Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Synteza badań oraz kierunki działania. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 4. Red. Rudnicki F., Skinder Z. (współautor rozdziału). 1999. Zrównoważony rozwój produkcji rolniczej i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w regionie kujawsko-pomorskim. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 5. Skinder Z. (współautor). 1998/1999. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminach Osielsko, Mrocza, Kruszwica, Gąsawa, Czersk. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 6. Łojewski S., Skinder Z. 1998. Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Synteza badań diagnostycznych. Wyd. ATR Bydgoszcz.

Artykuły i wydawnictwa popularno-naukowe

  1. Skinder Z. 1975. Perko – nowa cenna roślina pastewna. Gazeta Pomorska, 183.
  2. Skinder Z. 1975. Słonecznik w poplonie ścierniskowym. Poradnik Gospodarski, 13/14, 4.
  3. Skinder Z. 1976. Uprawa poplonów ścierniskowych. Poradnik Gospodarski, 13, 13.
  4. Praca zbiorowa. 1976. Organizacja i technologia produkcji owczarskiej w specjalistycznych gospodarstwach indywidualnych. Rozdział. Rośliny pastewne w żywieniu owiec. Biblioteka Instruktora Gminnego. WOPR Minikowo, 100.
  5. Skinder Z. 1978. Stokłosa uniolowata - cenna trawa pastewna. Poradnik Gospodarski, 14, 2.
  6. Skinder Z. 1981. Trawy we wsiewkach i poplonach ścierniskowych. Poradnik Gospodarski. Zalecenia dla rolników, 10, 13, ATR Bydgoszcz., 7, 11.
  7. Skinder Z. 1985. Uprawa traw pastewnych na glebach lekkich. Poradnik Gospodarski. Zalecenia dla rolników, ATR Bydgoszcz, 15, 11.
  8. Skinder Z. 1986. Mieszanki koniczyny perskiej z trawami. Poradnik Gospodarski. Zalecenia dla rolników, ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 56.
  9. Skinder Z. 1996. Wydział Rolniczy ATR - działalność naukowa. Promocje Pomorskie. 3. Bydgoszcz 28-30.
Skinder Z.
  1998. Wydział Rolniczy ATR. Biuletyn Informacyjny ATR.
 1. Łojewski S., Skinder Z., 2005. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego CDR, Kwartalnik 3'05, 45-54.

Materiały konferencyjne, abstrakty

 1. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z., 2012: Wpływ terminu/sposobu siewu na plon oraz zawartość i pobranie makroskładników w odroście jesiennym zróżnicowanych genotypów kostrzewy czerwonej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziś i jutro magnezu” PTMag Sandomierz, 63-64.
 2. Andrzejewska J., Skinder. Z. 2003. Damage inflicted by Cleous piger Scop. On milk thistle (Silybum marianum Gaertn.). Herba Polonica 3, 332-334.
 3. Sadowski Cz., Skinder Z., Wilczewski E. 1997. Health status winter seed pea in the Kujawy-Pomerania region. Proc. of the 20th Meeting of Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section, Radzików, 173-176.
 4. Skinder Z., Kluczek J.P., Sadowski Cz. 1996. The effect of fertilization of corn with catlle manure slurry on the yield and soil and plant microflora. First International Symposium on Microbial Exploitation. Varanasi, India 62.
 5. Sadowski Cz., Skinder Z. 1996. Evaluation of the healthiness of a winter seed pea lines in the Kujawy-Pomerania region. EUCARPIA Fouder crops and Amenity Grasses Section 20th Meeting Pant Breeding and Acclimatization Institute, Abstracts, 91-93.
 6. Sadowski Cz., Skinder Z., Kluczek J.P. 1996. Comparison of the yield, feeding quality and microbiological composition of corn fertilized with manure slurry and mineral fertilizers. XVII th Conference of genetics, Biotechnology and Breeding on Maize and Sorghum, Saloniki, Grecja, 79-80.
 7. Sadowski Cz., Skinder Z., Prusiński J., Zieliński D. 1995. Effect of pea seed conditioning on healthiness of the plants. Proc. 3rd Europ Found plant Pathol. Conf. Environmental biotic factors in integrated plant disease control, Poznań, 466-471.
 8. Kluczek J.P., Sadowski Cz., Skinder Z. 1994. Wpływ nawożenia gnojowicą bydlęcą życicy westerwoldzkiej uprawianej w czystym siewie i w mieszance z koniczyną perską na skład flory bakteryjnej. III Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i Hodowla Traw” – Czerniejewo, 8-10 marca (Streszczenia), 24.
 9. Kluczek J.P., Skinder Z., Sadowski C.K. 1994. The microflora of short rotation ryegrass and Westerwolths ryegrass plants after fertilising with cattle slurry. Conference on Harmful and Beneficial Microorganisms in Grassland Pastures and Turf. University of Paderborn. IOBC /WPRS Bulletin, vol. 17(1).
 10. Sadowski Cz., Skinder Z., Kluczek J.P. 1994. Wpływ nawożenia gnojowicą życicy westerwoldzkiej uprawianej w czystym siewie i w mieszance z koniczyną perską na plon i skład mikoflory. III Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i Hodowla Traw” – Czerniejewo, 8-10 marca (Streszczenia), 54.
 11. Sadowski Cz., Skinder Z., Zieliński D. 1994. Effect of pea seed conditioning on healthiness of the plants. 3 rd Conference EFPP. Environmental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control. 101.
 12. Kluczek J.P., Skinder Z., Sadowski Cz. 1993. Microflora of short rotation ryegrass and Westerwolths ryegrass plants after fertilising with cattle slurry. The Conference on Harmful and Beneficial Microorganisms in Pastures, Turf and Grasslands. Padernborn (Germany), 4-6 October. Book of Abstracts. 17.
 13. Sypniewski J., Skinder Z. 1988. Wpływ dawki azotu na obsadę i przyrost masy roślin odmian słonecznika uprawianego w poplonie ścierniskowym. Konf. Nauk. n.t Obsada a produktywność roślin uprawnych. IUNG, KUR PAN, Puławy, 186-191.
 14. Kluczek J., Skinder Z. 1987. Gnojowica bydlęca a ryzyko skażenia gleby i roślinności w poplonie ścierniskowym. Mat. VIII Kongresu PTNW, Warszawa, 3, 53-54.
 15. Skinder Z. 1981. Uprawa stokłosy uniolowatej na paszę. Mater. konf. Trawy w intensyfikacji produkcji pasz. Wyd. SITR NOT, Bydgoszcz, 67-81.