DR INŻ. PIOTR WASILEWSKI


Dorobek naukowy

 • Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego. Fragm. Agron. 34(3): 58–65.
 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol. 62(1), 104-111.
 • Jaskulska I, Jaskulski D., M. Piekarczyk, Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2015. Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ., Vol. 61, 2015, No. 5: 208–212.
 • Wenda-Piesik A., Wasilewski P. 2015. Reakcja pszenicy jarej „Monsun” i żyta jarego „Bojko” na późnojesienne terminy siewu. Zesz. Problem. Post. Nauk. Roln. 580, 149-159.
 • Wasilewski P., Gałęzewski L., Jaskulska I., Mądry A., Różniak M. 2014. The effect of seed grain size on growth and yield of spring forms of rye and wheat. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3): 81-88.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica D., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2014: Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów i sposobów uprawy. Ann. U.M.C.S. Lublin Sectio E Vol. LXIX(4); 30-38.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Wasilewski P., Gałezewski L. Effect of tillage simplifications on yield and grain quality of winter wheat after different previous crops. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3): 37-44.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2013. Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza. Z. 3(145) T. 1: 109-116.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Fragm. Agron. 30(4): 55–64.
 • Gałęzewski L., Piekarczyk M., Jaskulska I., Wasilewski P. 2013. Border effects in the growth of chosen cultivated plant species. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3): 3-12.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski 2012 Oddziaływania wzajemne roślin w agrocenozach. W: Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Red. Rolbiecki R., Barczak T. Wyd. UTP w Bydgoszczy: 75-86.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L., Wasilewski P., Pochylski B. 2011 Efektywność nawożenia pszenicy ozimej azotem w zależności od przedplonu oraz dawki i sposobu jego aplikacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 129-139.
 • Szejniuk B., Budzińska K., Wasilewski P., Jurek A., Gackowska K., Błocińska A. 2011: Ocena wskaźników aktywności mikrobiologicznej gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 564; 273-281.
 • Szejniuk B., Wasilewski P., Budzińska K., Gałęzewska B., Kubisz Ł. 2009: Effect of compost from sewage sludge on plant development. Chapter VIII, Sewages and waste materials in environment. Contemporary problems of Management and environmental protection. Monograph edited by Wiera Sądej Uniw. of Warmia and Mazury in Olsztyn; 119-128.
 • Lemańczyk G., Wasilewski P. 2009: Zdrowotność żyta jarego i Owsa uprawianych w siewach czystych i w mieszankach. Progres in Plant Prot./ Post. W Och. Rośl. 49 (3);1-5.
 • Rudnicki F., Wenda-Piesik A., Wasilewski P. 2007: Znaczenie gęstości siewu jęczmienia jarego i grochu w mieszankach na glebie kompleksu pszennego dobrego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 516; 195-208.
 • Rudnicki F., Wenda-Piesik A., Wasilewski P. 2007: Znaczenie gęstości siewu owsa i grochu w mieszankach na glebie kompleksu żytniego dobrego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 516; 209-215.
 • Szejniuk B., Wasilewski P., Kubisz Ł., Szrajda P., Wroński G. 2007: Eliminacja bakterii Salmonella Senftenberg W775 w uprawie wybranych roślin rolniczych. Acta Sci. Pol. Agricultura 6(4); 73-81.
 • Szejniuk B., Wasilewski P., Budzińska K. 2005: Wpływ kompostu z osadów ściekowych na plonowanie wybranych roślin uprawnych. Probl. Post. Nauk Roln. 506; 471-478.
 • Lemańczyk G., Wasilewski P. 2002: Impact of different forecrops on the health status of winter rye stem base. Acta Sci. Pol. Agricultura 1(2); 73-81.
 • Lemańczyk G., Wenda-Piesik A., Wasilewski P. 2001: Wpływ uprawy owsa w siewie czystym oraz w mieszankach na jego zdrowotność i wartość przedplonową dla pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 4(72); 65-77.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 2000: Znaczenie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych w ograniczaniu ujemnych skutków dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 470; 127-135.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K. 1999: Zależność plonu pszenżyta jarego od terminu siewu, nawożenia azotem i ilości opadów. Zesz. Nauk ATR Bydgoszcz Nr. 220 Roln. (44); 257-263.
 • Rudnicki F. Jaskulski D., Kotwica K., Jendrzejczak E., Wasilewski P., Łojewski S., Dudek S., Długosz J., Wenda –Piesik A., Żarski J. 1998: rozdziały 6 i 12. W: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Synteza badań diagnostycznych red Łojewski S., Skinder Z., Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz.
 • Jendrzejczak E., Wasilewski P. 1998: Rozdz. 4. Warunki i wyniki produkcji roślinnej. W: uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Mrocza. Red. Mańko S., Ziętara W., Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz; 65-97.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993: Zależność plonów zbóż jarych i ich mieszanek od warunków hydrotermicznych w okresie wegetacji. Szczec. Rocz. Nauk. – Ann. Scient. Stet. T.VIII, z 1;7-21.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Urbanowski S. 1997: Zależność plonu buraka cukrowego od warunków opadowo-termicznych w okresie wegetacji. Biul. IHAR 202; 97-103.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1997: Wpływ postępu biologiczno-agrotechnicznego na potrzeby opadowe roślin zbożowych. Pam. Puł. 110;171-182.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Urbanowski S. 1996: Reakcje pszenicy ozimej i żyta na ilość i rozkład opadów a celowość ich nawadniania na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438; 33-41.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Dębowski G. 1996: Tolerowanie uprawy w monokulturze przez jare mieszanki zbożowe. Fragm. Agron. 4(52); 75-84.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K., Urbanowski S., 1994: Zależność plonu rzepaku ozimego od warunków pluwiotermicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414:207-216.
 • Wasilewski P. 1994: Plonowanie mieszanek pszenżyta jarego z pszenicą jarą. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414: 217-224.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Sikorska H., Zach B. 1993: Wpływ obsady roślin i nawożenia azotowego na plonowanie marchwi pastewnej. Nauk ATR Bydgoszcz Nr 183 Roln. (34); 33-38.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K. 1993: Wzrost i plonowanie buraka cukrowego w zależności od warunków wodno-termicznych. Fragm. Agron. 2(38); 63-75.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K. 1993: Wzrost i plonowanie buraka cukrowego w zależności od warunków wodno-termicznych. Fragm. Agron. 2(38); 63-75.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993: Badania nad uprawą jarych mieszanek zbożowych. Cz. II Reakcja jęczmienia, owsa i pszenicy  na uprawę w mieszankach. Rocz. AR Poznań CCXLIII; 65-72.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993: Badania nad uprawą jarych mieszanek zbożowych. Cz. I Wydajność mieszanek o różnym udziale  jęczmienia, owsa i pszenicy. Rocz. AR Poznań CCXLIII; 57-64.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993: Plonowanie mieszanek zbożowych z udziałem pszenżyta jarego. Rocz. AR Poznań CCXLIII; 97-104.