DR INŻ. MARIUSZ PIEKARCZYK


Dorobek naukowy

 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M., Jaskulski D. 2019. Response of spring wheat on agricultural measures in the region with low rainfall. The J. Anim. Plant Sci. 29(2): 492-499.

 • Piekarczyk, M., Wenda-Piesik, A., Gałęzewski, L., Kotwica, K. 2019. Weed infestation and yielding of field pea and yellow lupine depending on various doses of herbicide mixtures. Acta Sci. Pol. Agricultura, 18(1), 21–27.

 • Rudnicki F., Piekarczyk M. 2019. Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część II. Odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne. Fragm. Agron. 36(2): 65–85.

 • Lamparski R., Kotwica K., Balcerek M., Modnicki D., Piekarczyk M. 2018. Wpływ traktowania pszenicy EM Naturalnie Aktywny i Asahi SL na żerowanie i rozwój mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L. (Aphididae, Hemiptera) oraz syntezę wolnych kwasów fenolowych. Fragm. Agron. 35(4): 55–66.

 • Wenda-Piesik, A., Piekarczyk, M., 2018. Impact of herbicidal active substances on weed control in facultative wheat. Acta Sci. Pol. Agricultura, 17(1), 33–46.

 • Gałęzewski, L., Jaskulska, I., Piekarczyk, M. 2018. Proximity effect of spring cereals and legumes in strip intercropping. Part I. Response of wheat to the proximity of triticale, barley, pea, and yellow lupine. Acta Sci. Pol. Agricultura, 17(1), 23–32.

 • Gałęzewski, L., Kotwica, K., Piekarczyk, M. 2018. Proximity effect of spring cereals and legumes in strip intercropping. Part II. Response of pea to the proximity of wheat, triticale, barley, and yellow lupine. Acta Sci. Pol. Agricultura, 17(2), 81–89.

 • Jaskulski D., Jaskulska I.,  Gałęzewski L.,  Piekarczyk  M. 2018. Effect of strip-till on the uniformity emergence and initial growth of winter rapeseed in diversified conditions of field in Northern Poland. Italian Journal of Agronomy 13: 194-199.

 • Rudnicki F., Piekarczyk M. 2018. Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część I. Plon. Fragm. Agron. 35(2): 107–125.

 • Gałęzewski, L., Jaskulska, I., Piekarczyk, M., Jaskulski, D., 2017. Strip intercropping of yellow lupine with oats and spring triticale: proximity effect. Acta Sci. Pol. Agricultura, 16(2), 67–75.
 • Piekarczyk, M., Kobierski, M., Gałęzewski, L., 2017. The influence of the application of barley, wheat and rape straw ash into sandy soil on the changes of soil reaction and the content of available phosphorus, potassium and magnesium. Acta Sci. Pol. Agricultura, 16(3), 139–146.
 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczyk M., Wasilewski P., 2017. Effect of straw and soil tillage with the application of  effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol. 62(1), 104-111.
 • Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R., Piekarczyk M., Wasilewski P., 2017. Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego. Fragm. Agron. 34(3): 58–65.
 • Kobierski M., Bartkowiak A., Lemanowicz J., Piekarczyk M., 2017. Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environ., 63, 558–563.
 • Piekarczyk M., Kobierski M., Jaskulska I., Gałęzewski L. 2018.Content of available form of boron, copper, manganese, zinc and iron in sandy soil fertilised with barley, wheat and oilseed rape straw ash.  Elem., 23(1): 107 - 118. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1281
 • Kobierski M., Bartkowiak A., Lemanowicz J., Piekarczyk M. 2017. Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environ., 63, 558–563.
 • Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego. Fragm. Agron. 34(3): 58–65.
 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol. 62(1), 104-111.
 • Piekarczyk, M., Kobierski, M., Gałęzewski, L. 2017. The influence of the application of barley, wheat and rape straw ash into sandy soil on the changes of soil reaction and the content of available phosphorus, potassium and magnesium. Acta Sci. Pol. Agricultura, 16(3), 139–146.
 • Gałęzewski, L., Jaskulska, I., Piekarczyk, M., Jaskulski, D. 2017. Strip intercropping of yellow lupine with oats and spring triticale: proximity effect. Acta Sci. Pol. Agricultura, 16(2), 67–75.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2015. Productivity of winter wheat cultivars and changes in the richness of soil fertilized with straw ash. Acta Sci. Pol., Agricultura 14(4), 63-72.
 • Jaskulska I, Jaskulski D., M. Piekarczyk, Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2015. Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ., Vol. 61, 2015, No. 5: 208–212.
 • Lamparski R., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M. 2015. Wpływ stosowania środków kształtujących żyzność gleby i odporność roślin na liczebność fitofagicznej entomofauny w uprawie pszenicy ozimej nawożonej słomą. Progress In Plant Protection 55 (1): 40-44.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2014. Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów i sposobów uprawy roli. Annales UMCS, Sec. E, vol. LXIX (4), 30-38.
 • Szulc P. M., Kobierski M., Piekarczyk M., Kondratowicz-Maciejewska K. 2014. Wpływ metali ciężkich w glebie na zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego. Ekologia i Technika, Vol. XXII, nr 3 (130), 87-92.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2014. Produkcyjność rzepaku ozimego i zmiany zasobności gleby pod wpływem nawożenia z wykorzystaniem popiołu ze słomy. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3), 45-56.
 • Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., Szulc P. M. 2014. Wpływ nawożenia popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku na zawartość manganu i żelaza w glebie lekkiej. Ekologia i Technika, Vol. XXII, nr 1 (128), 18-23.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M. Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Fragm. Agron. 30(4), 55-64.
 • Lamparski R., Kotwica K., Jaskulski D., Piekarczyk M., Wawrzyniak M. 2013. Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny. Fragm. Agron. 30(3), 108-114.
 • Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K. 2013. Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku. Soil Science Annual Vol. 64, No 3, 93-97.
 • Piekarczyk M., Lemańczyk G. 2013. Wpływ nawożenia azotem na zdrowotność wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej. Progress In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(3): 494-497.
 • Lemańczyk G., Piekarczyk M. 2013. Wpływ nawożenia, chemicznej ochrony roślin i gęstości siewu na zdrowotność pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze na glebie lekkiej. Progress In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(3): 487-493.
 • Gałęzewski L., Piekarczyk M., Jaskulska J., Wasilewski P. 2013. Border effects in the growth of chosen cultivated plant species. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3), 3-12.
 • Piekarczyk M. 2013. Zawartość przyswajalnych form niektórych makro- i mikroelementów w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy pszenicy ozimej. Agron. 30(1), 92-98.
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2012. Oddziaływania wzajemne roślin w agrocenozach. Rozdział monografii „Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 75-86.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L. 2012. Możliwość rolniczego wykorzystania popiołu ze słomy pszenicy ozimej w nawożeniu jęczmienia jarego. Rozdział monografii „Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 129-139.
 • Piekarczyk M., Jaskulski D., Kotwica K. 2012. Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej. Agron. 29(3), 127-135.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B. 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe. Agron. 29(3), 61-70.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej. Fragm. Agron. 28(3), 91-99.
 • Jaskulski D., Piekarczyk M., Jaskulska I. 2011. Wpływ nawożenia dolistnego makro- i mikroelementami na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 559, 97-104.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. The elemental composition of ash from straw and Hay in the context of their agricultural utilization. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 10(2), 97-104.
 • Piekarczyk M., Jaskulski D., Gałęzewski L. 2011. Effect of nitrogen fertilization on yield and grain technological quality of some winter wheat cultivars grown on light soil. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 10(2), 87-95.
 • Lemańczyk G., Piekarczyk M. 2010. Zdrowotność pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej w zależności od przedplonu i dawki nawożenia azotowego. Progress In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50(2): 922-926.
 • Piekarczyk M. 2010. Effect of forecrops and nitrogen fertilization on the yield and grain technological quality of winter wheat grown on light soil. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 9(2), 25-33.
 • Piekarczyk M. 2010. Effect of fertilisation dose, plant protection input and seeding density on the yield and grain technological quality of winter wheat grown in short-time monoculture on light soil. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 9(2), 15-23.
 • Piekarczyk M. 2010. Wpływ nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Annales UMCS, Sec. E, vol. LXV (2), 48-57.
 • Kobierski M., Piekarczyk M., Malczyk P. 2008: Nikiel, chrom i ołów w glebach aluwialnych w obrębie wałów przeciwpowodziowych Basenu Unisławskiego. Ekologia i Technika, Vol. XVI, nr 5(96), 205-210.
 • Piekarczyk M. 2007. Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego dla pszenicy ozimej w zależności od sposobu odchwaszczania łanu. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 6(3), 59-67.
 • Piekarczyk M. 2006. Możliwość redukcji dawki herbicydu Afalon 50 WP przy różnej uprawie pożniwnej pod łubin wąskolistny. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 5(1), 37-44.
 • Piekarczyk M. 2006. Możliwość redukcji dawki herbicydu Chisel 75 WG przy różnej uprawie pożniwnej pod jęczmień jary. Fragmenta Agronomica 3(91), 52-61.
 • Piekarczyk M. 2005. Możliwość redukcji dawek herbicydów Aminopielik Super 464 SL i Chisel 75 WG w odchwaszczaniu jęczmienia jarego. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 4(1), 89-95.
 • Piekarczyk M., Ellmann T. Ocena stanowisk po wieloletnich monokulturach żyta ozimego, pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Pr. Komis. Nauk Rol. I Biol. BTN, ser. B, 52, 297-286.
 • Piekarczyk M. 2004. Możliwość redukcji dawek herbicydów Chwastox D 179 SL i Granstar 75 WG w odchwaszczaniu jęczmienia jarego. Pr. Komis. Nauk Rol. I Biol. BTN, ser. B, 52, 271-279.
 • Piekarczyk M., Rajs T., Ellmann T. 2003. Ocena stanowisk po wieloletnich monokulturach buraka cukrowego, grochu pastewnego i jęczmienia jarego. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 2(2), 149-155.
 • Urbanowski S., Piekarczyk M., Bagniewska D. 2002. Plonowanie żyta ozimego w płodozmianach i monokulturze. Roczn. Nauk Roln., seria A, T. 116, z. 1-4, 207-214.
 • Piekarczyk M., Urbanowski S. 2001. Możliwość uproszczeń w uprawie roli pod zboża jare na glebie lekkiej. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Roln., 47, 73-78.
 • Urbanowski S., Piekarczyk M., Rajs T. 1999. Plonowanie jęczmienia jarego w zmianowaniach i monokulturze. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Roln., 44, 279-284.
 • Piekarczyk M., Urbanowski S. 1999. Reakcja łubinu białego na różne sposoby uprawy roli. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Roln., 44, 227-232.
 • Piekarczyk M., Urbanowski S. 1999. Modyfikacje uprawy roli pod burak pastewny. Zesz. Nauk AR Szczecin, Rolnictwo 74, 135-139.
 • Urbanowski S., Rajs T., Piekarczyk M. 1997. Produkcyjność grochu pastewnego w zmianowaniu tradycyjnym, uproszczonym i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 446, 161-164.
 • Urbanowski S., Piekarczyk M. 1997. Wpływ zróżnicowanej głębokości uprawy roli na plonowanie buraka pastewnego. Biul. IHAR, 202, 75-79.
 • Urbanowski S., Rajs T., Piekarczyk M. 1994. Wpływ głębokości orki na plony ziarna pszenicy ozimej i żyta ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 414, 179-185.

 

Monografie

 

 • Piekarczyk M., Jaskulski D. 2016. Chwasty i ich zwalczanie – element polowej produkcji roślinnej. Monografia - Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 165ss.