DR HAB. INŻ. MAŁGORZATA SZCZEPANEK


Dorobek naukowy

 • Wilczewski E., Szczepanek M., Wenda-Piesik A. 2018. Response of sugar beet to humic substances and foliar fertilization with potassium. Journal of Central European Agriculture 19, 1, 153-165.
 • Wilczewski E., Szczepanek M. 2018. Accumulation of bioelements in the biomass of plants grown as stubble catch crops depending on the sowing time. J. Elementol. 23(1): 261-272. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.4.1330 (IF=0,641, MNiSW=15).
 • Siwik-Ziomek A., Szczepanek M. 2018. Soil enzyme activity and sulphur uptake by oilseed rape depending on fertilization and biostimulant application, Acta Agr. Scan. B-Soil Plant Sci. 68 (1):50-56, doi.org/10.1080/09064710.2017.1358762 (IF=0,649, MNiSW=20).
 • Pobereżny J., Gościnna K., Wszelaczyńska E., Szczepanek M. 2017: Influence of mechanical damage and storage on various quality aspects of potatoes. Journal of Applied Botany and Food Quality 90, 259 - 265, DOI:10.5073/JABFQ.2017.090.032 (IF=0,782, MNiSW=20).
 • Szczepanek M. 2017: Effect of biostimulant application in cultivation of spring barley. Acta Sci. Pol. Agricultura 16(1), 77-85.
 • Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Ochmian I. 2017. Carrot root size distribution in response to biostimulant application. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science Vol. 67 , Iss. 4, 334-339. (IF=0,651, MNiSW=20).
 • Szczepanek M., Wszelaczyńska E., Pobereżny, Ochmian I. 2017. Response of onion (Alium cepa) to the method of seaweed biostimulant application. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 16 (2) 113-122. (IF=0,523, MNiSW=20).
 • Szczepanek M., Siwik-Ziomek A., Wilczewski E. 2017: Effect of biostimulant on accumulation of Mg in winter oilseed rape under different mineral fertilization rates. J Elementol. 1375 - 1385. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1317 (IF=0,641, MNiSW=15).
 • Wilczewski E., Szczepanek M.. 2017: Influence of environmental and agronomic factors on the seed yield of wheat in Poland, "Seed and seedlings", CULS Prague, 2th February 2017, 78-83. (Konf. WoS =15).
 • Szczepanek M., Wilczewski E. 2017. Seed reproduction of species and cultivars of grasses in Poland. Proc. of the 8th Scientific and technical seminar, "Seed and seedlings", CULS Prague, 2th February 2017, 180-186. (Konf. WoS =15).
 • Szczepanek M. 2017: Seed quality of tall fescue (Festuca arundinacea) depending on rate and time of nitrogen fertilization. Proc. of the 8th Scientific and technical seminar, "Seed and seedlings", CULS Prague, 2th February 2017, 193-197. (Konf. WoS =15).
 • Szczepanek M., Domański P., Andrzejewska J. 2016. Plonowanie odmian życicy westerwoldzkiej w zależności od rejonu uprawy w Polsce. J. Agron. 25, 27-34.
 • Szczepanek M., Wilczewski E., Grzybowski K. 2016: Response of winter oilseed rape (Brassica napus) on soil applied humus preparation and foliar potassium fertilizer. Acta Sci. Pol. Agricultura 15(4), 85-94.
 • Szczepanek M., Wilczewski E. 2016: Maize response to soil-applied humic substances and foliar fertilization with potassium. J Anim. Plant Sci. 26, 5, 1298-1303. (IF=0,422, MNiSW=20).
 • Szczepanek M., Grzybowski K. 2016. Yield and macronutrient accumulation in grain of spring wheat (Triticum aestivum vulgare) as affected by biostimulant application. Adv. Crop Sci. Technol. 4, 4, 1-4.
 • Szczepanek M., Siwik-Ziomek A. 2016. Accumulation of NPK and S by winter oilseed rape depending on fertilization level and biostimulant application. Book of Proc. VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06-09 October 2016, 704-710.
 • Jaśkiewicz B., Szczepanek M. 2016: Crop management and variety have influence on alkylresolcinol content in triticale grain. Acta Agr. Scan. B-Soil Plant Sci. 66, 7, 570-574 (IF=0,649, MNiSW=20).
 • Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A. 2016: Content of magnesium in soil and plants as affected by green manure. Pol. J. Environ. Stud. 25, 2: 835-842 (IF=0,871, MNiSW=15).
 • Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Keutgen A.J. Szczepanek M. Idaszewska N., Brewka J. 2015: Qualitative changes in carrot preserves depending on foliar fertilization of plants with magnesium and on selected technological processes. Food Science Technology Quality 5 (202), 182-197.
 • Szczepanek M. 2015: Emergence and seed yield of redtop as affected by row spacing and sowing rate. Acta Agr. Scan. B-Soil Plant Sci. 65, 6, 537-543. (IF=0,646, MNiSW=20).
 • Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Keutgen A., Ochmian I. 2015: Effect of biostimulants and storage on the content of macroelements in storage roots of carrot. J. Elem. 20, 4, 1021-1031. (IF=0,690, MNiSW=15).
 • Katańska-Kaczmarek A., Szczepanek M. 2015: Effect of row spacing on seed yield of redtop cultivars. Proc. of the 7th Scientific and technical seminar, "Seed and seedlings", CULS Prague, 5th February 2015, 185-189. (Konf. WoS =15).
 • Wilczewski E., Szczepanek M. 2015: Yield of winter wheat as influenced by seed dressing with humus preparation and foliar fertilization with potassium. Proc. of the 7th Scientific and technical seminar," Seed and seedlings", CULS Prague, 5th February 2015, 199-204. (Konf. WoS =15).
 • Szczepanek M. 2015: Response of tall fescue (Festuca arundinacea) grown for seed on nitrogen fertilization. Proc. of the 7th Scientific and technical seminar, "Seed and seedlings", CULS Prague, 5th February 2015, 190-194. (Konf. WoS =15).
 • Ochmian I., Kozos K., Chełpiński P., Szczepanek M. 2015: Comparison of berry quality in highbush blueberry cultivars grown according to conventional and organic methods. Turk J Agric For 39, 174-181 (IF=0,929, MNiSW=25).
 • Knapowski T., Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., 2015. Response of wheat to seed dressing with humus and foliar potassium fertilization. J. Agr. Sci. Tech. 17, 6. 1559-1569. (IF=0,699, MNiSW=25).
 • Lamparski R., Szczepanek M. 2014: Stosowanie preparatu Kelpak w jęczmieniu jarym a występowanie fitofagicznej entomofauny. Agron. 31 (3), 85-93.
 • Wilczewski E., Szczepanek M., Knapowski T., Rosa E. 2014: The effect of dressing seed material with a humus preparation and foliar potassium fertilization on the yield and chemical composition of spring barley grain. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4), 153-162.
 • Szczepanek M., Onofri A. 2013: Chewing, strong, and slender creeping red fescue response to sowing time and method. Crop Sci. 53, 2613-2622. (IF=1,575, MNiSW=35).
 • Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska A., Wenda-Piesik A., 2013: Effect of nitrogen rate and stubble catach crop on the concentration of macroelements in spring wheat grain. J. Elementol. 18 (3), 481-494. (IF=0,643, MNiSW=15).
 • Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z. 2013: The effect of sowing time/methods on yield and uptake of macroelements in autumn regrowth of genotypes of red fescue. Elementol. 18 (3), 469-479. (IF=0,643, MNiSW=15).
 • Szczepanek M. 2013: Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea) uprawianej na nasiona’’, Wyd. Uczel. UTP Bydgoszcz, Rozprawy 172, 98.
 • Lamparski R. Szczepanek M. 2013: Wpływ stosowania bioregulatora Kelpak na występowanie fitofagów w pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin, 53 (1) 47-51.
 • Lamparski R. Szczepanek M. 2012. Występowanie owadów na wybranych odmianach Phleum pratense i Agrostis gigantea uprawianych na nasiona w zróżnicowanych rozstawach rzędów. Łąkarstwo w Polsce, 15, 119-128.
 • Pańka D., Jeske M., Szczepanek M., 2012: Badania nad podatnością tymotki łąkowej (Phleum pratense) na porażenie przez patogeny grzybowe. Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin, 52 (2) 381-384.
 • Wilczewski E., Skinder Z. Szczepanek M. 2012: Effects of weather conditions on yield of tansy phacelia and common sunflower grown as stubble catch crop. Pol. J. Environ. Stud. 21, 4, 1053-1060 (IF=0,462, MNiSW=15).
 • Szczepanek M., Katańska-Kaczmarek A. 2012: Response of timothy (Phleum pratense L) cultivars to growing in diversified row spacing. Acta Sci. Pol., Agricultura 11, 2, 63-72.
 • Szczepanek M., Wilczewski E. 2011: Effect of humic substances on germination of wheat and barley under laboratory conditions Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (1), 79-86.
 • Szczepanek M. 2011: Architektura łanu kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Fragm. Agron. 1 (28), 70-76.
 • Lamparski R. Szczepanek M. 2011: Hemi- i thysanopterofauna kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) uprawianej na nasiona w zależności od sposobu i terminu siewu oraz odmiany. Fragm. Agron. 1 (28), 32-39.
 • Skinder Z., Szczepanek M., Wilczewski E. 2011: Effect of rate and time of nitrogen fertilization on the yield and chemical composition of autumn regrowth of red fescue cultivated for seeds. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (2), 105-115.
 • Lamparski R. Szczepanek M. 2011: Fitofagiczna entomofauna kostrzewy czerwonej w zależności od faz rozwojowych roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 51 (1) 186-190.
 • Pańka D., Jeske M., Szczepanek M. 2010: Effect of fungicidal control Chewing’s fescue (Festuca rubra ssp. commutata) and strong creeping red fescue (F. rubra L. ssp. rubra) on seed infection with fungi. Grassland Science in Europe 15, 533-535.
 • Pańka D., Jeske M., Szczepanek M. 2010: Zdrowotność życicy trwałej (Lolium perenne) w zależności od sposobu siewu i okresu użytkowania plantacji. Prog. Plant Prot. 50 (2), 949-954.
 • Szczepanek M. 2010: Effect of date and rate of nitrogen fertilization on state of nutrition, photosynthesis rate and yielding of lawn cultivar of red fescue (Festuca rubra commutata) grown for seeds. Proc. of the 7th International Herbage Seed Conference, Dallas, Texas, USA, 217-221.
 • Szczepanek M. 2010: Effect of rate and time of nitrogen fertilization on yield quality of red fescue grown for seeds. Ecological Chemistry and Engineering A, 6 (17), 677-687.
 • Pańka D., Jeske M., Szczepanek M. 2009: Susceptibility of Festuca rubra ssp. commutata and rubra to infestation by fungal pathogens under conditions of fungal protection. Acta Sci. Pol., Agricultura 8 (4), 35-45.
 • Szczepanek M. 2009: Wpływ ilości wysiewu i rozstawu rzędów na plonowanie Phleum pratense uprawianej na nasiona. Łąkarstwo w Polsce, 12, 189-197.
 • Lamparski R., Szczepanek M. 2009. Application of fungicides and insecticides to red fescue (Festuca rubra) grown for seed. III. Effect on the occurrence of pests W: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.), UTP Bydgoszcz, 393-402.
 • Pańka D., Szczepanek M. 2009. Application of fungicides and insecticides to red fescue (Festuca rubra) grown for seed. II. Effect on diseases occurrence. W: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.), UTP Bydgoszcz, 385-392.
 • Szczepanek M. 2009: Application of fungicides and insecticides to red fescue (Festuca rubra) grown for seed I. Effect on yield. W: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.), UTP Bydgoszcz, 375-384.
 • Szczepanek M., Olszewski J. 2009: Effect of method and time of sowing on the growth, development, chlorophyll content and photosynthesis rate of Festuca rubra ssp. commutata, trichophylla, rubra grown for seeds in the year of establishment and in the first production year. Acta Sci. Pol., Agricultura, 8 (2), 31-41.
 • Lamparski R., Szczepanek M. 2008: Entomofauna kostrzewy czerwonej w warunkach różnego poziomu nawożenia. Prog. Plant Prot. 48 (1), 357-361.
 • Wilczewski E., Skinder Z., Szczepanek M. 2008: Wpływ dawki azotu na cechy jakościowe zielonki z roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7 (2), 133-141.
 • Pańka D. Szczepanek M. 2008: Wpływ różnych sposobów siewu życicy trwałej (Lolium perenne) na występowanie patogenów grzybowych. Prog. Plant Prot. 48 (4), 1458-1461.
 • Szczepanek M., Skinder Z., Wilczewski E., Borys W. 2007: Kształtowanie i współzależność cech odmiany trawnikowej życicy trwałej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem w czteroletnim okresie użytkowania na nasiona. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6 (4), 65-72.
 • Szczepanek M., Wilczewski E., Borys W., Woropaj M. 2006: Wpływ nawożenia azotem na wydajność życicy trwałej (Lolium perenne) uprawianej w zróżnicowanej rozstawie rzędów. Fragm. Agron. 4 (92), 183-194.
 • Szczepanek M. 2006: Stability of perennial ryegrass (Lolium perenne) plants cultivated for seeds at varied levels of nitrogen fertilization. EJPAU, Agronomy, vol. 9, issue 4. http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-56.html
 • Lamparski R., Szczepanek M. 2006: Wpływ sposobów siewu i długości użytkowania życicy trwałej (Lolium perenne ) na występowanie szkodników. Prog. Plant Prot. 46 (2), 503-505.
 • Szczepanek M., Borys W., Skinder Z., Wilczewski E. 2006. Wpływ nawożenia azotowego na plon nasion Lolium perenne w zależności od sposobu i terminu siewu. Łąkarstwo w Polsce, 9, 211-223.
 • Szczepanek M., Skinder Z. 2006: Wpływ sposobu, terminu siewu oraz rozstawy rzędów na plon i wartość pastewną odrostu jesiennego oraz słomy życicy trwałej (Lolium perenne) na plantacji nasiennej. Fragm. Agron. 3 (91), 257-268.
 • Szczepanek M., Skinder Z. 2006: Wpływ czynników agrotechnicznych na jakość plonu nasion życicy trwałej (Lolium perenne) w trzyletnim okresie użytkowania. Acta Sci. Pol., Agricultura, 5 (1), 63-70.
 • Szczepanek M. 2005: Trwałość Lolium perenne uprawianej na nasiona w zależności od sposobu siewu i rozstawy rzędów. Acta Sci. Pol., Agricultura, 4 (2), 101-112.
 • Ignaczak S., Szczepanek M., 2005. Wartość przedprzedplonowa rutwicy wschodniej dla pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 507, 245-251.
 • Ignaczak S., Szczepanek M., 2005. Wartość przedplonowa rutwicy wschodniej w 5-letnim ugorze dla niektórych roślin rolniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 507, 235-243.
 • Szczepanek M., Skinder Z., 2004: Effect of sowing method, date and row spacing on the yielding of ′Stadion′ perennial ryegrass (Lolium perenne ) cultivated for seed. EJPAU, Agronomy, vol. 7, issue 2. http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue2/agronomy/art-06.html
 • Szczepanek M., Skinder Z., Olszewski J. 2004. Procesy fizjologiczne i produkcyjność w pierwszym roku wegetacji życicy trwałej (Lolium perenne ) w warunkach zróżnicowanego sposobu siewu i rozstawy rzędów. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, B, 52, 345-353.
 • Lamparski R., Szczepanek M., 2004. Wpływ różnych sposobów siewu życicy trwałej (Lolium perenne ) na występowanie wybranych szkodników. Acta Sci. Pol. Agricultura, 3, 219-227.
 • Pańka D., Szczepanek M., 2001: Influence of different methods of sowing on health status of perennial ryegrass (Lolium perenne) infection. Harmful and Beneficial Microorganisms in Grassland, Pastures and Turf. The Grassland Conference 2000, Eds. Volker H. Paul, Peter D. Dapprich, Universität Padeborn, Soest (Germany): 119-122.