DR INŻ. MAGDALENA BOROWSKA


Dorobek naukowy

 • Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Prusiński J., Faligowska A., Borowska M. 2017. Fungal colonization of seeds of three lupine species in different regions of Poland. Acta Agrobot., 70(2): 1714 https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/ aa.1714
 • Borowska M., Prusinski J., Kaszkowiak E., Olszak G. 2017. The yield of indeterminate and determinate cultivars of white lupin (Lupinus albus L.) depending on plant density. Acta Sci. Pol. Agricultura 16(2) 2017: 59–66. http://actatest.utp.edu.pl/index.php/agricultura/ article/view/33
 • Borowska M., Kaszkowiak E., Prusinski J. 2016. Produkcyjne i ekonomiczne efekty intensyfikacji technologii uprawy łubinu białego (Lupinus albus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 585: 97-107. http://www.zppnr.sggw.pl/585.pdf .
 • Prusinski J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2016. The after-effect of chosen Fabaceae forecrops on the yield of grain and protein in winter triticale (Triticosecale sp. Wittmack ex A. Camus 1927) fertilized with mineral nitrogen. Plant Soil Environ., 62(12): 571-576. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/200772.pdf .
 • Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E. 2015. Production results of intensification of cultivation technologies in three lupin (Lupinus L.) species. Plant Soil Environ., 61, 9: 426–431. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/161772.pdf .
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2014. Effect of Nmin content on nodulation in yellow lupin (Lupinus luteus L.) plants in the presence of Bradyrhizobium lupine and genistein – JCEA 15(1): 49-63. https://jcea.agr.hr/en/issues/article/1410 .
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M. 2012. Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość Nmin w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot. Fragm. Agron. 29(4): 136-148 http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2012/ FA%2029(4) %202012% 20Prusinski.pdf.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2012. Nodulation of yellow lupin (Lupinus luteus L.) depending on the forecrop, seed inoculation with Bradyrhizobium lupini and genistein. JCEA 13(4): 822-836. https://jcea.agr.hr/en/issues/article/1136.
 • Borowska M., Prusiński J., 2011. Effect of triacontanol on the productivity of yellow lupin (Lupinus luteus L.) plants. JCEA 12(4), 673-383. https://jcea.agr.hr/en/issues/article/974.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2010. Plonowanie i rozgotowalność nasion zróżnicowanych pod względem wieku odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550: 159-166. http://www.zppnr.sggw.pl/550.pdf.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M. 2010. Produkcyjne efekty zastosowania IBA i Ekolistu w uprawie Łubinu żółtego (Lupinus luteus L.), wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.), i białego (Lupinus albus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550: 89-96. http://www.zppnr.sggw.pl/550.pdf
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2010. Wpływ mechanicznego ogławiania roślin na plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550: 81-88. http://www.zppnr.sggw.pl/550.pdf.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku. Fragm. Agron. 4: 111-127.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie oraz dorodność i zdolność do rozgotowywania się nasion wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 7(3): 81-91. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.dl-catalog-964d3024-9d0c-4725-b011-5c7e8761e4a4.
 • Harasimowicz-Hermann G., Borowska M., 2006. Effect of bio-stimulant Asahi SL in winter rapeseed depending on pluviothermic conditions. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, XXVII (1), 95-106. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.dl-catalog-291d30f5-069f-475c-b1ce-150afa22e456.
 • Borowska M., Prusiński J., 2005. IBA i Ekolist w uprawie nasiennej łubinu białego (Lupinus albus L.). Biul. IHAR, 237/238: 207-221.
 • Prusiński J., Borowska M., 2002. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i Ekolistu na skład chemiczny i wartość biologiczną nasion łubinu żółtego. Acta Sci. Pol., Agricultura 1 (1): 81-97.
 • Prusiński J., Borowska M. 2001. Impact of selected growth regulators and Ekolist on yellow lupin (Lupinus luteus L.) seed yield. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy, Volume 4, Issue 2.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2000: Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na rozwój i plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego. Fragmenta Agronomica 2: 62-75.
 • Prusiński J., Borowska M. 1996: Imbibitional injury during seed germination of pea (Pisum sativum L.) cultivars. Plant Breeding & Seed Sci. 40:149-157.
 • Prusiński J., Borowska M. 1993. Zastosowanie testu elektroprzewodnictwa w ocenie wigoru mechanicznie uszkadzanych nasion roślin strączkowych. Biul. IHAR 186: 133-144.