DR HAB. INŻ. KAROL KOTWICA, PROF. NADZW. UTP


Dorobek naukowy

 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 62, 1, 104-111.
 • Lamparski R., Modnicki D., Balcerek M., Kotwica K., Jaskulska I., Wawrzyniak M. 2017. Effects of effective microorganisms and biostimulator on flavonoids in winter wheat and Oulema melanopus. Allelopathy Journal, 42, 1, 135-144.
 • Jaskulska, D. Jaskulski, Gałęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T. 2017. Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim; Fragm. Agronom., 34, 2, 18-27.
 • Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego; Agronom., 34, 3, 58-65.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Piekarczyk M., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2015. Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant, Soil and Environment, 61, 5, 208-212.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2015. Productivity of winter wheat cultivars and changes in the richness of soil fertilized with straw ash. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 14, 4, 63-72
 • Lamparski R., Balcerek M., Modnicki D., Kotwica K., Wawrzyniak M. 2015. The effect of pro-ecological procedures and insect foraging on the total content of phenol compounds in winter wheat. Acta Biologica Hungarica, 66, 2, 169-178.
 • Lamparski R., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M. 2015. Wpływ stosowania środków kształtujących żyzność gleby i odporność roślin na liczebność fitofagicznej entomofauny w uprawie pszenicy ozimej nawożonej słomą. Progress in Plant Protection, 55, 1, 40-44.
 • Bilińska E., Bojarszczuk J., Breza-Boruta B., Buchwald W., Czerwińska E., Danelski W., Gałęzewski L., Gaweł E., Grzelak M., Hallmann E., Jaskulska I., Jończyk K., Kaczmarczyk S., Kitkowska S., Kotwica K., Księżak J., Kucharski W. A., Lempkowska M., Matyjaszczyk E., Mordalski R., Piskier T., Radzikowski P., Sobczak J., Stalenga J., Staniak M., Szparaga A., Szulc M., Zalińska H. 2015. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie /red. Z. Zbytek/, tom 8, Poznań, PIMR, ss. 116.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2014. Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów i sposobów uprawy roli. Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska, sec. E, 69, 4, s. 30-38.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2014. Productivity of winter oilseed rape and changes in soil under the influence of fertilization with the use of ash from straw. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 13, 3, 45-56.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 13, 3, 19-28.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. The effect of tillage and management of post-harvest residues and biostymulant application on the yield of winter wheat in increasing monoculture. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 13, 4, 65-76.
 • Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., Szulc P. 2014. Wpływ nawożenia popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku na zawartość manganu i żelaza w glebie lekkiej. Ekologia i Technika, 22, 1, 18-23.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Wasilewski P., Gałęzewski L. 2013. Effect of tillage simplifications on yield and grain quality of winter wheat after different previous crops. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 12, 3, 37-44.
 • Lamparski R., Kotwica K., Jaskulski D., Piekarczyk M., Wawrzyniak M. 2013. Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny. Agronom., 30, 3, 108-114.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Agronom., 30, 4, s. 55-64.
 • Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., Szulc P. 2013. Zawartość manganu i żelaza w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku; W: Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych / redaktor naczelny Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Konferencja: Bydgoszcz, 19-21.09.2013, Polskie Towarzystwo Agronomiczne Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Polska Akademia Nauk, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 81
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2013. Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza Agricultural Engineering, 3(145), 1, 109-116.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B. 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin - skutki produkcyjne oraz środowiskowe. Agronom., 29, 3, 61-70.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D. 2011. Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Agronom., vol. 28, 3, 53-62.
 • Piekarczyk M., Jaskulski D., Kotwica K. 2012. Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej. Fragm. Agronom., 29, 3, 127-135.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Gałęzewski L., Wasilewski P., Pochylski B. 2011. Efektywność nawożenia pszenicy ozimej azotem w zależności od przedplonu oraz dawki i sposobu jego aplikacji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.565, 129-139.
 • Piesik D., Lemańczyk G., Skoczek A., Lamparski R., Bocianowski L., Kotwica K., Delaney K., J. 2011. Fusarium infection in maize: Volatile induction of infected and neighboring unifected plants has the potential to attract a pest cereal leaf beetle, Oulema melanopus. Journal of Plant Physiology, 168, 1534-1542.
 • Piesik D., Wenda-Piesik A., Kotwica K., Łyszczarz A., Delaney K., J. 2011. Gastrophysa polygoni herbivory on Rumex confertus: Single leaf VOC induction and dose dependent herbivore attraction/repellence to individual compounds. Journal of Plant Physiology, 168, 17, 2134-2138.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. The Elemental Composition of Ash From Straw and Hay in the Contex of Their Agricultural Utilization: Acta Scientiarum Polonorum, vol.10, 2, 97-104.
 • Długosz J., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. Wpływ monokultur rzepaku i pszenicy ozimej na właściwości gleb w regionie Pałuk oraz sposoby minimalizowania ich skutków. W: Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego /red. M. Jankowski/, Toruń, Wydawnictwo UMK, ISBN: 978-83-919331-3-8, strony: 195-210.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K. 2011. Wpływ sposobu uprawy roli na wschody chwastów i samosiewów pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection. Postępy w Ochronie Roślin 51, 2, 858-862.
 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D. 2011. Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej. Fragm. Agronom. 28, 3, 91-99.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K. 2011. Zależność plonowania grochu siewnego od wybranych właściwości gleby. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 11, z. 2, 83-93.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Zmiany w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2008 na tle zmian w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 556, 551-561
 • Kotwica K. 2008. Możliwości łagodzenia ujemnych skutków uprawy zbóż po sobie. Wydawnictwa Uczelniane UTP. Rozprawy 129, 100 ss.
 • Rudnicki F., Kotwica K. 2007. Oddziaływania konkurencyjne między zbożami jarymi i łubinami w mieszankach oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Agronom. 4, 145-152.
 • Kotwica K. 2006. Successive effect of spring triticale, lupines and their intercrops for winter wheat production. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis (100); Agricultura, 247, 83-88,
 • Kotwica K., Rudnicki F., Sawińska E. 2005. Wpływ jakości gleby i przedplonu na plonowanie rzepaku ozimego. Agronom., R. 22, nr 2(86), s. 183-189.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2004. Efekty uprawy jarych mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych na glebie kompleksu żytniego dobrego. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 3(1), 149-156.
 • Kotwica K. 2004. Skutki różnego zagospodarowania słomy pszennej w trakcie uprawy pożniwnej pod jęczmień jary, w warunkach monokultury zbożowej. Agronom., R. 21, nr 3(83), s. 95-106
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2003. Komponowanie mieszanek zbóż jarych z łubinem na glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 495, 163-170.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2003. Efekty uprawy jarych mieszanek zbożowych, zbożowo-strączkowych oraz łubinu żółtego i owsa w siewie czystym na glebie kompleksu żytniego dobrego; W: Agrotechnika a bioróżnorodność i produkcyjność pól uprawnych : konferencja naukowa: zjazd jednostek dydaktycznych ogólnej uprawy roli i roślin, Bydgoszcz - Przysiek 26-27 czerwca 2003 / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, s. 20.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2002. Porównanie efektów uprawy jarych mieszanek zbożowo-strączkowych z udziałem jęczmienia, owsa lub pszenżyta. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 91(228), 125-130.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2002. Porównanie efektów uprawy jarych mieszanek zbożowo-strączkowych z udziałem pszenżyta, jęczmienia lub owsa; W: IV Sympozjum naukowe : hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta, Kołobrzeg 1-4 września 2002 /Akademia Rolinicza w Szczecinie, 37.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2002. Rolnicza przestrzeń produkcyjna, struktura produkcji roślinnej oraz przewidywane zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych i ich skutki. W: Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa /red. S. Łojewski, Z. Skinder/, Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane ATR, 117-137.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 2001. Zasoby budynków gospodarskich W: Analiza strategiczna obszarów rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim /red. F. Rudnicki, Z. Skinder/, Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane ATR, 47-48.
 • Kotwica K., Lemańczyk G., Wenda-Piesik A. 2000. Fitosanitarna funkcja owsa i mieszanek z jego udziałem w ogniwie zmianowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 470, 107-118.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K. 2000. Sowing density - and rainfall - related yellow lupin yielding variability in pure stand and in mixtures with spring triticale. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, vol. 3, ser. Agronomy.
 • Jaskulski D., Kotwica K. 2000. Stabilność plonowania pszenżyta jarego i jego mieszanek z łubinem żółtym w zależności od gęstości siewu i ilości opadów. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, z. 82(206), 93-98
 • Kotwica K., Jaskulski D. 1999. Impact of post-harvest soil cultivation and nitrogen fertilisation on the energy - and cost-effectiveness in spring barley and winter wheat production: Electronic Journal of Polish Argicultural Universities ser. Agronomy, vol. 2, nr 2.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 1999. Konkurencja między pszenżytem jarym i łubinem żółtym w mieszankach; W: Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach : ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 2-3 grudnia 1999 /Akademia Rolnicza w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego, Katedra Uprawy Roli i Roślin, Poznań/, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 56-57.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 1999. Porównanie mieszanek zbożowo-strączkowych na glebie kompleksu pszennego dobrego; W: Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach : ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 2-3 grudnia 1999 /Akademia Rolnicza w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego, Katedra Uprawy Roli i Roślin: Poznań/, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 56-57.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 1999. Porównanie plonowania mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych na glebie kompleksu żytniego dobrego; W: Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach : ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 2-3 grudnia 1999 /Akademia Rolnicza w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego, Katedra Uprawy Roli i Roślin, Poznań/, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 94-95.
 • Jaskulski D., Kotwica K. 1999. Wpływ pożniwnej uprawy roli na wilgotność i zwięzłość gleby w okresie wykonywania orek jesiennych. Zeszyty Naukowe. Rolnictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z. 43(217), 17-23.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Jaskulski D., Kotwica K. 1999. Zależność plonu pszenżyta jarego od terminu siewu, nawożenia azotem i ilości opadów. Zeszyty Naukowe. Rolnictwo, Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 44(220), 257-263.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K. 1999. Zmienność plonowania łubinu żółtego w siewie i w mieszankach z pszenżytem jarym w zależności od gęstości siewu i ilości opadów. W: Łubin w polskim i europejskim rolnictwie : konferencja międzynarodowa, Przysiek 2-3 września 1999 : abstrakty - Polskie Towarzystwo Łubinowe, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Wydział Rolniczy ATR w Bydgoszczy, Przysiek ODR,
 • Jaskulski D., Kotwica K. 1998. Przydatność łubinu żółtego do uprawy w międzyplonie ścierniskowym w warunkach rachunku energetycznego i ekonomicznego. W: Łubin - białko – ekologia. Łubin w rolnictwie ekologicznym. Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego, Przysiek 23.IX.1998 - Polskie Towarzystwo Łubinowe, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku, 87-90.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Czajkowska J., Dąbkowska-Naskręt H., Długosz J., Dudek S., Iwicki S., Jaskulski D., Jendrzejczak E., Korczyński M., Kotwica K., Krasicka-Korczyńska E., Kwiecień J., Łojewski S., Misiewicz I., Piotrowska E., Rudnicki F., Skinder Z. 1998. Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa w województwie bydgoskim : synteza badań diagnostycznych /red. S. Łojewski i Z. Skinder/, Bydgoszcz, ATR, 264.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Smoliński S., Zamorski R. 1998. The effect of stubble aftercrop on microbiological activity, fertility and phytosanitary potential of soil. W: Humic substances downunder: understanding and managing organic matter in soils, sediments and waters : 9th International Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS) : abstracts & program, 20-25 September 1998, Adelaide, 1998, 216.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Dziamski A., Hermann J., Iwicki S., Jaskulski D., Korczyński M., Kotwica K., Krasicka-Korczyńska E., Łojewski S., Mańko S., Misiewicz J., Piotrowska E., Rudnicki F., Skinder Z., Sobczyński T., Śpiewakowski E. R., Synakiewicz A. 1998. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Kruszwica; /red. F. Rudnicki i Z. Skinder/, Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane ATR, 164 s.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Tomalak S. 1998. Wpływ przyorywania masy roślinnej i zróżnicowanej uprawy roli na plon jęczmienia jarego wysiewanego po pszenicy ozimej. Pam. Puł., 112, 105-113.
 • Jaskulski D., Kotwica K. 1997. Oddziaływanie biomasy roślin poplonowych rozkładających się w podłożu na początkowy wzrost jęczmienia jarego: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 71-81.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Smoliński S. 1997. Wpływ poplonu ścierniskowego na aktywność mikrobiologiczną gleby. Zmiany liczebności bakterii uczestniczących w przemianach C i N; W: Drobnoustroje w środowisku - występowanie, aktywność i znaczenie, Kraków, 627-630.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Rudnicki F. 1997. Zależność plonu pszenżyta jarego od gęstości siewu i ilości opadów. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie. Rolnictwo, z. 65(175), 379-385
 • Kotwica K. 1996. Wpływ gęstości siewu na plony nasion łubinu żółtego i jego wartość przedplonową dla pszenicy ozimej; W: Materiały konferencyjne : łubin - kierunki badań i perspektywy użytkowe, Poznań, 45-52.
 • Kotwica K., Rudnicki F. 1994. Wpływ gęstości siewu na plony pszenżyta jarego i jego mieszanek z łubinem żółtym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 162, Rolnictwo LVIII, 97-101.
 • Rudnicki F., Kotwica K. 1994. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinu żółtego i ich mieszanek dla pszenicy ozimej. Fragm. Agronom., (XI), 2(42), 19-24.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K., Urbanowski S. 1994. Zależność plonu rzepaku ozimego od warunków pluwiotermicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 414, 207-216.
 • Rudnicki F., Kotwica K. 1994. Działanie regulatorów wzrostu w uprawie pszenżyta ozimego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 162, Rolnictwo LVIII, 223-227.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K. 1992. Wzrost i plonowanie buraka cukrowego z zależności od warunków wodno-termicznych. Fragm. Agronom., 2(38), 63-75.
 • Rudnicki F., Kotwica K. 1993. Reakcja pszenżyta jarego na gęstość siewu i ilość opadów. Fragm. Agronom., 1(37), 22-31.
 • Rudnicki F., Kotwica K. 1993. Plonowanie mieszanek pszenżyta jarego z łubinem żółtym przy różnej gęstości siewu obu komponentów. Fragm. Agronom., 4(40) 193-200.
 • Rudnicki F., Kotwica K., Olędzka-Żyła H. 1993. Wpływ nawożenia azotem i retardantów wzrostu na plonowanie pszenżyta ozimego. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. A., t. 110, z. 1-2, 129-138.
 • Rudnicki F., Jendrzejczak E., Kotwica K. 1992. Niektóre uwarunkowania plonowania kapusty pastewnej. Cz. II. Zależność plonów od warunków hydrotermicznych i terminu zbioru. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. A., t. 109, z. 3, 61-69.
 • Rudnicki F., Jendrzejczak E., Kotwica K. 1992. Niektóre uwarunkowania plonowania kapusty pastewnej. Cz. III. Zależność plonów od warunków wodnych i nawożenia azotem. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. A., t. 109, z. 3, 71-80.