PROF. ZW. DR HAB. INŻ. JANUSZ PRUSIŃSKI


Dorobek naukowy

 • Baturo-Cieśniewska A., Loddi G., Prusiński J., Łukanowski A. 2019. Effect of DNA extraction methods and its quality on the results of molecular detection of Bradyrhizobium japonicum in soybean rhizosphere. EJPAU 22, 2, 1-11.
 • Prusiński J., 2018. Odmiany roślin strączkowych w katalogu wspólnotowym UE. Fragmenta Agronomica 35(4), 80-92.
 • Prusiński J. 2018. The short history of registration and use of pulse varieties in the Common Catalogue. http://www.ejpau.media.pl/volume21/issue4/art-03.html; DOI: 10.30825/5.
 • Prusiński J. 2017. Production of Vegetable Protein in Changing Climate. Agrotechnology 6:3 DOI: 10.4172/2168-9881.1000e118.
 • Prusiński J., 2017. White lupin (Lupinus albus) – nutritional and health values in human nutrition – a review article. Czech J. Food Science 35, 2017 (2), 95–105. doi: 1 0.17221/114/2016-CJFS.
 • Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E., Olszak G., 2017. The yield of indeterminate and  determinate cultivars of white lupin (Lupinus albus ) depending on plant density. Acta Sci. Pol., Agricultura 16 (2), 59-66.
 • Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Prusiński J., Faligowska A., Borowska M., 2017. Fungal colonization of seeds of three lupine species in different regions of Poland. Acta Agrobotanica 70 (2), 1-14; doi: 10.5586/aa.1714.
 • Prusiński J. 2017. Production of Vegetable Protein in Changing Climate. Agrotechnology 6:3 DOI: 10.4172/2168-9881.1000e118.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G., 2016. The after-effect of chosen Fabaceae forecrops on the yield of grain and protein in winter triticale (Triticosecale Wittmack ex A. Camus 1927) fertilized with mineral nitrogen. Plant Soil Environ. 62 (12), 571-576.
 • Borowska M., Kaszkowiak E., Prusiński J., 2016. Produkcyjne i ekonomiczne efekty intensyfikacji technologii uprawy łubinu białego (Lupinus albus). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 585, 97-107.
 • Prusiński J., 2016. Overwintering and yield of winter cultivars of field pea Assas and white lupine Orus. EJPAU 19(4), #04. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/ volume19/issue4/art-04.html.
 • Prusiński J., 2015. Łubin biały (Lupinus albus) – historia udomowienia i postępu biologicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 580, 105-119.
 • Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E., 2015. Production results of intensification of cultivation technologies in three lupin species (Lupinus). Plant Soil Environ. 61(9), 426-431. doi: 10.17221/455/2015-PSE (www.agriculturejournals.cz).
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2014. Effect of Nmin content on nodulation in yellow lupin (Lupinus luteus) plants in the presence of Bradyrhizobium lupini and genistein. JCEA 15(1), 49-63.
 • Prusiński J., 2014. Dynamics and distribution of dry matter and total nitrogen in yellow lupin (Lupinus luteus) plants. http://www.ejpau.media.pl /volume17/issue2/art-04.html
 • Prusiński J., Jendrzejczak E., Barca , 2013. Analiza wyników oceny wartości siewnej ziarna zbóż w latach 2005-2010. Fragm. Agron. 30(2), 123-133.
 • Prusiński J., Dziamski A., 2012. Stem resistance in traditional and self-completing faba bean cultivar (Vicia faba minor) to bending. Part II. Effect of the anatomical structure of stems. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(3), 57-64.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2012. Nodulation of yellow lupin (Lupinus luteus) depending on the forecrop, seed inoculation with Bradyrhizobium lupini and genistein. JCEA 13(4), 822-836.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2012. Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość Nmin w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot. Fragm. Agron. 29(4), 136-148.
 • Prusiński J., 2011. Proposals of new solutions in legumes production. EJPAU http://www.ejpau.media.pl/volume14/issue2/art-14.html.
 • Borowska M., Prusiński J., 2011. Effect of triacontanol on the productivity of yellow lupin (Lupinus luteus) plant. JCEA 12 (4), 673-683.
 • Prusiński J., Topoliński T., Dziamski A., Cieszyński T., 2011. Stem resistance in traditional and self-completing faba bean cultivar (Vicia faba minor) to bending. Part I. Effect of the morphological structure of stems. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (4), 121-134.
 • Prusiński J., 2010. Rośliny strączkowe w Unii Europejskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 550, 11-20.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2010. Wpływ mechanicznego ogławiania roślin na plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 550, 81-88.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2008. Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem. Biul. IHAR 248, 105-116.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku. Fragm. Agron. 4, 111-127.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie oraz dorodność i zdolność do rozgotowywania się nasion wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum). Acta Sci. Pol., Agricultura 7(3), 81-91.
 • Prusiński J., Olach T., Plonowanie fasoli szparagowej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. I. Wysokość i jakość plonu strąków. Biul. IHAR 243, 251–266.
 • Prusiński J., Olach T., Plonowanie fasoli szparagowej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. II. Analiza rolnicza i ekonomiczna. Biul. IHAR 243, 267–278.
 • Prusiński J., Strychalska A., 2007. Physiochemical properties determining the cooking time of pea (Pisum sativum) seeds. Plant Breed. Seed Sci. 55, 19-30.
 • Prusiński J., 2007. Postęp biologiczny w łubinie (Lupinus) – rys historyczny i stan aktualny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 23-37.
 • Prusiński J., 2007. Wpływ intensywności technologii uprawy na strukturalne elementy plonu nasion i strąków oraz cechy morfologiczne roślin fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 307-316.
 • Prusiński J., 2007. Znaczenie odmian roślin strączkowych rejestrowanych przez COBORU w okresie gospodarki rynkowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2), 3-16.
 • Prusiński J., 2007. Postęp biologiczny w hodowli i uprawie grochu siewnego i bobiku. Fragm. Agron. 4, 113-119.
 • Prusiński J., 2007. Content and balance of nitrogen in faba bean fertilized with ammonium nitrate and fed additionally with urea. EJPAU 10(4), #24. http.www.ejpau.media.pl/ volume10/issue4/art-24.html
 • Prusiński J., 2007. Wybrane wskaźniki produkcyjności grochu siewnego w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(4), 43-51.
 • Prusiński J., Kotecki A., Współczesne problemy produkcji roślin motylkowatych. Fragm. Agron. 3, 94–126.
 • Prusiński J., 2006. Plonowanie fasoli zwykłej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. I. Wysokość i jakość plonu nasion i ich agrotechniczne uwarunkowania. Acta Sci Pol., Agricultura 5 (2), 65–76.
 • Prusiński J., 2006. Plonowanie fasoli zwykłej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. II. Ocena rolnicza i ekonomiczna zastosowanych technologii. Acta Sci Pol., Agricultura 5 (2), 77–88.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Effect of titanium on yellow (Lupinus luteus L.) lupin seed yielding. EJPAU 8(2), #36, http.www.ejpa.media.pl/volume8/issue2/art-36.html.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Zastosowanie flurprimidolu w uprawie nasiennej łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (1), 107–117.
 • Prusiński J., Traditional and self-completing white lupin (Lupinus albus L.) cultivars yielding depending on foliar plant fertilization and chemical protection. EJPAU 8(3), #41. http.www.ejpau.media.pl/volume8/issue3/art-41.html.
 • Prusiński J., Dynamika gromadzenia świeżej i suchej masy oraz N przez rośliny tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (2), 57–72.
 • Borowska M., Prusiński J., Zastosowanie IBA i Ekolistu w uprawie nasiennej łubinu białego (Lupinus albus L.). Biul. IHAR 237/238, 207–221.
 • Prusiński J., Kozdemba K., 2005. Ilościowy postęp biologiczny w hodowli i uprawie zbóż wiechlinowych w Polsce po 1990 roku. Zagad. Doradztwa Roln. 4, 39–52.
 • Prusiński J., Wpływ obsady roślin na plonowanie samokończących odmian bobiku (Vicia faba ssp. minor) w rejonie kujawsko – pomorskim. Acta Sci. Pol., Agricultura 2 (2), 107–118.
 • Prusiński J., Skinder Z., 2002. Analiza technologii rolnych stosowanych w rejonach intensywnego rolnictwa w powiązaniu z przyrodniczą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 135 – 156 oraz Perspektywy i warianty rozwoju intensywnej i integrowanej technologii uprawy głównych ziemiopłodów w wybranych powiatach i zlewniach, 157–179. W: Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa. Red. S. Łojewski i Z. Skinder. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 • Prusiński J., 2002. Impact of foliar plant fertilisation and chemical control on yielding of traditional and self–completing white lupin (Lupinus albus) cultivars. Acta Sci. Pol., Agricultura 1(1), 37–47.
 • Prusiński J., Borowska M., 2002. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i ekolistu na skład chemiczny i wartość biologiczną nasion łubinu żółtego. Acta Sci. Pol., Agricultura 1(1), 81–97.
 • Prusiński J., Effect of flurprimidol on seed yielding of narrow–leaf (Lupinus angustifolius L.) and white (Lupinus albus L.) lupins. EJPAU 5(2),#. http.www.ejpa.media.pl/volume5/issue2/art.html.
 • Prusiński J., 2001. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. III. Właści­wości biologiczne nasion. Fragm. Agron. 3, 139–160.
 • Jeske M., Prusiński J., 2001. Impact of dimetiphine, etephon and diquat on the health status of white lupin seeds (Lupinus albus). EJPAU 4(1), Agronomy , 1–12.
 • Prusiński J., Borowska M., 2001. Impact of chosen growth regulators and Ekolist on yellow lupin (Lupinus luteus) seed yield. EJPAU 4 (2), Agronomy, 1–16.
 • Prusiński J., 2001. Właściwości fizykochemiczne wód nastoinowych oraz cytometria przepływowa w ocenie wigoru nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.). Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 47, 87–98.
 • Prusiński J., 2001. Plonowanie termoneutralnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus) przy zróżnicowanym terminie siewu i obsadzie roślin. Fragm. Agron. 3, 123–138.
 • Prusiński J., 2001. Analiza plonowania tradycyjnej i samokończącej odmiany łu­binu białego (Lupinus albus) w zależności od obsady roślin. Biul. IHAR 221, 175–187.
 • Prusiński J., Fizyczne i biologiczne cechy frakcjonowanych nasion tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.). Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXI, 205–217.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2000. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na rozwój i plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego. Fragm. Agron. 2, 62–75.
 • Prusiński J., 2000. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. I. Wpływ agrotechniki oraz warunków dojrzewania i zbioru plantacji nasiennych na war­tość siewną nasion. Fragm. Agron. 4, 70–83.
 • Prusiński J., 2000. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. II. Wpływ warunków glebowo–klimatycznych i agrotechniki siewu. Fragm. 4, 84–98.
 • Prusiński J., 1998. Kondycjonowanie nasion roślin strączkowych – teoria i prakty­ka. Post. Nauk Roln. 6, 101–114.
 • Prusiński J., 1997. Porównanie kilku metod kondycjonowania nasion marchwi (Daucus carota) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w wybranych sub­­stancjach stałych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 41, 25–33.
 • Prusiński J., 1997. Wpływ niektórych zabiegów na wysokość i jakość plonu na­sion łubinu białego (Lupinus albus ). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 277–280.
 • Prusiński J., 1997. Rola kompleksu glebowego, terminu siewu, rozstawy rzędów i ob­­sady w kształtowaniu plenności łubinu żółtego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 253–260.
 • Prusiński J., 1997. Żywotność i wigor mechanicznie uszkodzonych nasion grochu siewnego (Pisum sativum) w warunkach imbibicyjnego stresu wodnego i chłod­no­­wodnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 425–428.
 • Prusiński J., 1997. Dynamika dojrzewania nasion tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego. Cz. I. Produkcyjność roślin i gromadzenie suchej masy w na­sionach w zależności od terminu i sposobu zbioru. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXIX, 11–24.
 • Prusiński J., Dynamika dojrzewania nasion tradycyjnej i samokończącej odmia­ny łubinu żółtego. Cz. II. Zdolność kiełkowania i wigor nasion w zależności od ter­minu i sposobu zbioru. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXIX, 25–37.
 • Prusiński J., 1997. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na wartość bio­lo­­­­­gicz­ną nasion łubinu żółtego w dojrzałości fizjologicznej i pełnej. W: Łubin we ws­pół­­czesnym rolnictwie. Prace oryginalne. Fizjologia i biochemia. PTŁ, ART Olsztyn, 2, 93–102.
 • Prusiński J., 1997. Seed hydration treatments for improved viability and vigor of corn (Zea mays). J. Appl. Genet. 38B, 67–72.
 • Prusiński J., 1997. Żywotność i wigor nasion roślin strączkowych w warunkach labo­ratoryjnego stresu chłodnowodnego. Fragm. Agron. 4, 77–93.
 • Prusiński J., Sypniewski J., Skinder Z., Sadowski Cz., 1996. Reakcja grochu siewnego jadalnego na kondycjonowanie i zaprawianie nasion. Fragm. Agron. 1, 70–79.
 • Prusiński J., Borowska M. 1996. Imbibitional injury during seed germination of pea (Pisum sativum) cultivars. Plant Breeding & Seed Sci. 40, 149–157.
 • Sadowski Cz., Prusiński J., Baranowska M., Lemańczyk G. 1996. The effect of water content in yellow lupin seeds on their survival and fungi growth under imbi­bi­tional water and chilling stresses. Plant Breeding & Seed Sci. 40, 139–147.
 • Sypniewski J., Prusiński J., 1996. Eksperyment polowy jako element rozwią­zy­wa­nia zagadnień badawczych w zakresie uprawy roślin. Fragm. Agron. 3, 130 –145.
 • Prusiński J., 1995. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plono­wania zróżnico­wanych genotypów łubinu żółtego (Lupinus luteus ). Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 65, 1–78.
 • Sadowski Cz., Prusiński J., Lemańczyk G., 1995. The effect of initial moisture of yellow lupin seed on their germination, emergence and fungi growth under imbi­bi­tional chilling stress. IOBC WPRS Bulletin 19, 179–183.
 • Prusiński J., 1993. Porównanie niektórych metod oceny i poprawy wigoru nasion seradeli. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 33, 71–82.
 • Prusiński J., Khan A.A., 1993. Growth regulators and osmoconditioning in the pre­­vention of thermodormancy in seeds of some lettuce cultivars. Pol. 34, 35–43.
 • Prusiński J., Borowska M., 1993. Zastosowanie testu elektroprzewodnictwa do oceny wigoru mechanicznie uszkadzanych nasion roślin strączkowych. Biul. IHAR 186, 133–144.
 • Prusiński J., 1993. Dojrzewanie nasion łubinu żółtego w zależności od sposobu i tempa ich wysychania. Biul. IHAR 188, 237–248.
 • Prusiński J., 1993. Matrykondycjonowanie nasion. Biul. IHAR 188, 221–227.
 • Prusiński J., Sypniewski J., 1993. Wpływ Reglone na wysokość i jakość plonu na­sion seradeli. Rocz. AR w Poznaniu, CCXLVII, 113–122.
 • Taylor A.G., Prusiński J., Hill H.J., Dickson M.D. 1992. Influence of seed hy­dration on seedling performance. HortTechnology 2, 336–344.
 • Khan A.A., Xuelin H., Guangwen Z., Prusiński J., 1992. Integrated of hormonal controls of seed dormancy and germination with environmental demands. In. Advances in the science and technology of seeds. Ed. Fu J.R. and A.A. Khan, Beijing, Science Press, 313-335.
 • Khan A.A., Andreoli C., Prusiński J., Ilyas S., 1992. Enhanced embryo growth potential as a basic for alleviation high temperature and osmotic stress. Proc. Inter. Symp. Adaptation of food crops to temperature and water stress. AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Center), Tainan, Taiwan, 437-451.
 • Prusiński J., 1991. Kiełkowanie i wschody roślin strączkowych w warunkach chłod­nej i wilgotnej gleby. Post. Nauk. Roln. 4/5/6, 3–18.
 • Prusiński J., 1991. Wpływ temperatury i wielkości nasion na kiełkowanie i wscho­­dy seradeli (Ornithopus sativus) Biul. IHAR 180, 165–171.
 • Prusiński J., 1991. Wpływ metody skaryfikacji i temperatury na kiełkowanie i wschody rutwicy wschodniej (Galega orientalis). Biul. IHAR 180, 173–179.
 • Prusiński J., Khan A.A., 1990. Relationship of ethylene production to stress alleviation in seeds of some lettuce cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115, 294–298.
 • Prusiński J., 1990. Reakcja wybranych odmian soi (Glycine max. L. (Merr.) na termin siewu i przedsiewną wilgotność nasion. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 30. Cz. I. Rozwój roślin, 47–60.
 • Prusiński J., 1990. Reakcja wybranych odmian soi (Glycine max. L. (Merr.) na termin siewu i przedsiewną wilgotność nasion. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 30. Cz. II. Wschody polowe, 61–66.
 • Prusiński J., 1990. Reakcja wybranych odmian soi (Glycine max. L. (Merr.) na termin siewu i przedsiewną wilgotność nasion. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 30. Cz. III. Plon nasion i jego struktura, 69–80.
 • Skinder Z., Prusiński J., 1989. Polowe zużycie wody przez stokłosę uniolowatą i kup­kówkę pospolitą. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 343, 223–229.
 • Khan A.A., Prusiński J., 1989. Kinetin enhanced 1 aminocyclopropane – 1carboxylic acid utilization during alleviation of high temperature stress in lettuce seeds. Plant Physiol. 91, 727–733.
 • Prusiński J., 1987. Wpływ zaprawiania i przedsiewnej wilgotności nasion na polową zdolność wschodów soi odmiany Progres. Biul. IHAR 164, 125–131.
 • Prusiński J., 1985. Obserwacje nad rozwojem i plonowaniem wybranych form soi w warunkach klimatycznych okolic Bydgoszczy. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 20, 49–63.