DR HAB. INŻ. IWONA JASKULSKA, PROF. NADZW. UTP


Dorobek naukowy

 • Piekarczyk M., Kobierski M., Jaskulska I., Gałęzewski L. 2018. Content of available form of boron, copper, manganese, zinc and iron in sandy soil fertilised with barley, wheat and oilseed rape straw ash. J. Elem., 23(1): 107-118. DOI:10.5601/jelem.2017.22.1.1281.
 • Jaskulska I., Kamieniarz J., Jaskulski D. 2017. Yields and the composition of roots of sugar beet varieties tolerant to the beet cyst nematode. J. Elem., 22(3): 799-808.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T. 2017 . Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Fragm. Agron. 34(2): 18–27.
 • Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2017. Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego. Fragm. Agron. 34(3): 58–65.
 • Kotwica K., Gałęzewski L., Skierucha W., Jaskulska I., Jaskulski D ., Wilczek A., Szypłowska A., Kulpa D., Piekarczyk M., Wasilewski P. Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. J. Res. Appl. Agric. Engng., 62(1), 104-111.
 • Lamparski R. Modnicki D., Balcerek M., Kotwica K., Jaskulska I., Wawrzyniak. Effects of effective microorganisms and biostimulator on flavonoids in winter wheat and Oulema melanopus. Allelopathy Journal 42 (1): 135-144 (September 2017), International Allelopathy Foundation 2017.
 • Reznik V.S.,. Morozova O.S., Morozov O.V., Jaskulska I., Kamieniarz J. 2016. Current state of irrigation in the Kherson steppe  zone of Ukraine and in kujawsko-pomorskie province in  Acta Sci. Pol., Agricultura, 15(4) 2016.
 • Gałęzewski, L., Jaskulska, I., Piekarczyk, M., Jaskulski, D. (2017). Strip intercropping of yellow lupine with oats and spring triticale: proximity  Acta Sci. Pol., Agricultura, 16(2), 67–75.
 • Lamparski R., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M. 2015. Effect of products affecting soil fertility and plant resistance on the number of phytophagous insects in winter wheat crop fertilized with straw. Prog. Plant Prot. 55 (1): 40-44.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Piekarczyk M., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2015. Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 61, 5: 208–212.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2015. Productivity of winter wheat cultivars and changes in the richness of soil fertilized with straw ash. Acta Sci. Pol., Agricultura 14(4), 63-72.
 • Kotwica , Breza-Boruta B., Gałęzewski L, Jaskulska I. 2015. Wpływ stosowania słomy i użyźniacza UGmax. na właściwości gleby oraz plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze i zmianowaniu W: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, tom 8: 5-11. PIMR, Poznań 2015.
 • Jaskulska I., Boczkowski , Janiak A., Jaskulski D. 2015. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na strukturę plonu i zanieczyszczenie ziarna pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 32 (2), 20 – 28.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Janiak A., Boczkowski T. 2015. Zmiana niektórych właściwości gleby pod wpływem zróżnicowanej uprawy roli pod kukurydzę w zależności od przedplonu. Acta Sci. Pol., Agricultura 14 (3), 61-71.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kobierski M. 2014. Effect of liming on the change of some   agrochemical soil properties in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 60 (4): 146-150.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2014. The effect of pre-harvest glyphosate application on grain quality and volunteer winter wheat. Romanian Agricultural Research 31: 283-289.
 • Piekarczyk M., Jaskulska I., Gałęzewski L., Kotwica K., Jaskulski D. 2014. Productivity of winter oilseed rape and changes in soil under the influence of fertilization with the use of ash from straw. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3) 2014, 45- 56.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3) 2014, 19-28.
 • Wasilewski P., Gałęzewski L., Jaskulska I., Mądry A., Różniak M. 2014. The effect of seed grain size on growth and yield of spring forms of rye and wheat. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(3) 2014, 81-88.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. The effect of tillage and management of post-harvest residues and biostymulant application on the yield of winter wheat in increasing monoculture. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4), 65-76.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Piekarczyk M., Wasilewski P., 2014. Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów i sposobów uprawy roli. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polonia. Vol. LXIX(4), Sectio E, 30-38.
 • Jaskulska I. 2013. Zależność plonu i jakości ziarna chlebowej odmiany pszenicy ozimej od wybranych właściwości gleby w różnych stanowiskach w zmianowaniu. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 161, 94 ss.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Agron. 30 (4) 2013, 55–64.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K., Gałęzewski L., Wasilewski P. 2013. Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza Agricultural Engineering 3(145) 1, 109-116.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K., Wasilewski P., Gałęzewski L. 2013. Effect of tillage simplifications on yield and grain quality of winter wheat after different previous crops. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3), 37-44.
 • Gałęzewski L., Piekarczyk M., Jaskulska I., Wasilewski P. 2013. Border effects in the growth of chosen cultivated plant species. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3), 3-12.
 • Jaskulska I., Osiński G., Jaskulski D., Mądry A. 2012. Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim. Agron. 29 (1), 41 – 48.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2012. Wpływ preparatu Roundup Energy 450 SL stosowanego przed zbiorem rzepaku ozimego na potencjalną możliwość występowania samosiewów. Agron. 29 (3), 54 – 60.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B. 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe. Agron. 29 (3), 61 – 70.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2012. Plant diversity in agroecosystems and agricultural landscapes. W: Biodiversity conservation and utilization in a diverse world (Ed. G.A. Lameed). InTech Croatia, 284 ss. (rozdział w monografii).
 • Gałęzewski L., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P. 2012. Oddziaływania wzajemne roślin w agrocenozach. W: Biologiczne, ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 75-86.
 • Jaskulski D, Jaskulska I. Diversity and dominance of crop plantations in the agroecosystems of the Kujawy and Pomorze region in Poland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Possibility of using the waste from the production process of polyvinyl chloride to product generating for plant fertilization. Polish Journal of Environmental Studies 20, 2: 351-354.
 • Jaskulski D., Jaskulska I .2011. Share of agricultural land in the spatial variation in the plant cover of the Kujawy and Pomorze Province. Polish Journal of Environmental Studies.
 • Romiński M., Michalak P., Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Technologia wytwarzania nawozu magnezowego granulowanego z wykorzystaniem odpadów po produkcji chloru. Przemysł Chemiczny 90/4: 628-630.
 • Jaskulska I., Jaskulski D., Kotwica K. 2011. Zależność plonowania grochu siewnego od właściwości gleby. Falenty, Woda – Środowisko - Obszary Wiejskie, tom 11 z. 2(34): 83-93.
 • Jaskulska I. 2011. Wpływ wieloletniego niezrównoważonego nawożenia i nawożenia rekultywacyjnego na plonowanie roślin w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 559: 79-86.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2011. Wpływ rozmieszczenia roślin na powierzchni pola na plonowanie rzepaku ozimego przy małej jego obsadzie. Probl. Post. Nauk Roln. 559: 87-96.
 • Jaskulski D., Piekarczyk M., Jaskulska I. Wpływ nawożenia dolistnego makro- i mikroelementami na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 559: 97-104.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K. Ochrona pszenicy ozimej przed agrofagami na plantacjach produkcyjnych w regionie kujawsko-pomorskim. Fragm. Agron. 28 (2): 3 –43.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D. 2011. Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Agron. 28 (3): 53–62.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Effect of glyphosate used in desiccation of white musztard (Sinapis alba) on the value of the seed material. Acta Sci. Pol., Agricultura, 10(2): 51-56.
 • Jaskulski D., Jaskulska., Woźniak M., Osiński G. 2011. Assessment of variability of cereal grain quality as a component of fodder mixtures. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(4):   87-95.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Kotwica K., 2011. Wpływ sposoby uprawy roli na wschody chwastów i samosiewów pszenicy ozimej. Progess In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51(2), 858-862.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Wpływ glifosatu stosowanego  przed  zbiorem na  kiełkowanie  ziarna  i  wschody  samosiewów pszenicy  Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 927-931.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2011. Plony zbóż pastewnych i wyrównanie ziarna pszenicy chlebowej w zależności od warunków glebowych kształtowanych przez wieloletnie zróżnicowane nawożenie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565, 99-107.
 • Jaskulska I. 2010. Wpływ dolistnego stosowania makro- i mikroelementów na wielkość i jakość plonów pszenicy ozimej i buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 556, 119-126.
 • Kotwica K., Jaskulski D., Jaskulska I. 2010. Zmiany w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2008 na tle zmian w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 556, 551-561.
 • Jaskulska I. Wpływ nawożenia rekultywacyjnego na jakość ziarna pszenicy ozimej. Pam. Puł. Z. 152, 95-102.
 • Jaskulska I. 2009. Selected elements of technology of winter rape cultivation in the Kuyavian-Pomeranian region. Rozdział w monografii - Understanding the Requirements for Development of Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz: 307-313.
 • Jaskulska I. Gałęzewski L. 2009. Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku . Fragm. Agronom., 3, 48 – 57.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2009. Efekt produkcyjny dolistnego stosowania nawozu magnezowo-mikroelementowego sonata zboże w uprawie pszenicy ozimej w zależności od ilości opadów i zasobności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541, 157-164.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2008. Wpływ nawożenia siarką i dolistnego stosowania nawozu Sonata makro na plony kukurydzy. Fragm. Agronom., 3, 61 – 69.
 • Jaskulska I. 2007. Produkcyjność agrofitocenozy w zależności od właściwości chemicznych gleby lekkiej ukształtowanych pod wpływem wieloletniego nawożenia. Fragm. Agron. 1 (93): 98 – 105.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2007. Różnorodność upraw polowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Fragm. Agron. 3 (95): 205-212.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2006. Bioróżnorodność agroekosystemów i krajobrazu rolniczego a polowa produkcja roślinna. Post. Nauk Roln. 4/322:43-57.
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Rudnicki F. 2006. Różnorodność odmianowa plantacji nasiennych i produkcyjnych zbóż. Fragm. Agron. 4 (92): 94 – 102.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2006. Warzywa jako element polowej produkcji roślinnej w
 • województwie kujawsko – pomorskim. Fragm. Agronom., 3(91): 149 – 158.
 • Jaskulska I. 2005. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na plon roślin i efektywność energetyczną stosowanych nawozów w zmianowaniu. Fragm. Agron. 1(05): 88-100.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2005. Aktualne możliwości zmianowania roślin w regionie kujawsko-pomorskim. Agron. 2 (05): 71-80.
 • Jaskulska I. 2004. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na zachwaszczenie jęczmienia jarego i pszenicy ozimej w zmianowaniu. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1): 91-97.
 • Jaskulska I. 2004. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na jakość plonów roślin w zmianowaniu. Annales UMCS, Sec. E 59 (2): 569-577
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ międzyplonów ścierniskowych, nawożenia słomą i zróżnicowanej uprawy roli na jęczmień jary w stanowisku po pszenicy ozimej. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, seria B- 52: 99-109.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ międzyplonów ścierniskowych, nawożenia słomą i zróżnicowanej uprawy roli na efekt energetyczny uprawy jęczmienia jarego. Fragm. Agronom.3 (83): 49-59.
 • Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ nawożenia słomą, międzyplonów ścierniskowych i zróżnicowanej uprawy roli na niektóre właściwości gleby w ogniwie pszenica ozima-jęczmień jary. Acta Pol., Agricultura 3 (2) 2004, 151-163.
 • Jaskulska I. 2003. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na niektóre właściwości chemiczne warstwy ornej i podornej gleby. Fragm. Agron. 1/2003: 29-39.
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2003. Wpływ wieloletniego nawożenia na kształtowanie właściwości gleby. Post. Nauk Roln.4/2003:21-35.
 • Urbanowski S., Jaskulska I.; 2001: Plonowanie roślin oraz zawartość potasu i magnezu
 • w plonach pod wpływem wieloletniego nawożenia tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 480: 337 - 344.
 • Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I. 2000. Sowing density- and rainfall- related yellow lupin yielding variability in pure stand and in mixtures with spring triticale. EJPAU 2000/3, Agronomy, 1-8.
 • Urbanowski S., Jaskulska I., Urbanowska T. 1999. Zmiany zawartości węgla organicznego oraz makroelementów w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 465, 353-361.
 • Urbanowski S., Rajs T., Jaskulska I. 1997. Uprawa buraka cukrowego w płodozmianach i wieloletniej monokulturze. Biul. Inst. Hod. i Akl. Roślin 202, 69-73.
 • Urbanowski S., Jaskulska I. 1996. Plonowanie roślin w pięcioletniej rotacji w zależności od nawożenia organicznego i mineralnego oraz zasobności gleby. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 62: 503-509.