DR INŻ. EWA KASZKOWIAK


Dorobek naukowy

 • Markiewicz-Patalon M., Kaszkowiak E., Zbytek Z., Szymczak M., 2017. Comparison of Calorific Values of Petroleum-Driver Fuels with Alternative Fules of Vegetable Origin. W: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments - ICMD 2017 /David Herák, Czech University of Life Sciences Prague, 222-225.
 • Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E., Olszak G., 2017. The yield of indeterminate and determinate cultivars of white lupin (Lupinus albus L.) depending on plant density. Acta Sci. Pol., Agricultura, 16, 2, 59-66.
 • Kaszkowiak J., Kaszkowiak E., Markiewicz-Patalon M., 2016. Impact of alcohol addition to fuel on the noise level of small combustion engines. W: Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, 285-289.
 • Kaszkowiak J., Kaszkowiak E., 2016. Możliwości pozyskania materiału pochodzenia roślinnego do produkcji pelletu i brykietów. W: IX EKO-URO-ENERGIA. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii. Monografia pod redakcją Adama Mrozińskiego; Wrocław, Wyd. Grafpol., 167-174.
 • Borowska M., Kaszkowiak E., Prusiński J., 2016. Produkcyjne i ekonomiczne efekty intensyfikacji technologii uprawy łubinu białego (Lupinus albus L.). Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 585, 97-107.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G., 2016. The after-effect of chosen Fabaceae forecrops on the yield of grain and protein in winter triticale (Triticosecale sp. Wittmack ex A. Camus 1927) fertilized with mineral nitrogen. Plant and Soil Environment, 62 (12(, 571-576.
 • Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E., 2015. Production results of intensification of cultivation technologies in three lupin (Lupinus L.) species. Plant, Soil and Environment 6, (9), 426-431.
 • Kaszkowiak J., Borowski S., Kaszkowiak E., Dulcet E., Zastempowski M., Hujo L., 2015. Systemy filtrowania powietrza w układach zasilania silników spalinowych maszyn roboczych. Logistyka 4, 1893-1898.
 • Kaszkowiak E., 2015. Zagospodarowanie odpadów W: Trawniki. Projektowanie Technika w zakładaniu i pielęgnacji. Praca zbiorowa pod red. Edmunda Dulceta, Wyd. UTP w Bydgoszczy, roz. 15, 210-215.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2014. Effect of nmin content on nodulation in yellow lupin (Lupinus luteus l.) in the presence of Bradyrhizobium lupini and genistein. Journal of Central European Agriculture, 15, 1, 49-63.
 • Kaszkowiak J., Kaszkowiak E., Dulcet E., Borowski S., Zastempowski M., 2014. Możliwość pozyskania i wykorzystania bioetanolu, jako dodatku do paliwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy silników spalinowych. Logistyka 5, 702-708.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2013. Plon i wydajność bioetanolu z kukurydzy w warunkach gleb lekkich. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52, 2, 56-57.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J, Szymczak M., 2013. Spalanie ziarna kukurydzy, pszenżyta i żyta uprawianych przy ograniczonym nawożeniu azotem. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52, 2, 58-59.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2012. Nodulation of yellow lupin (Lupinus luteus L.) depending on the forecrop, seed inoculation with Bradyrhizobium lupini and genistein. JCEA 13(4), 822-836.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2012. Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość N min w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot. Fragm. Agron. 29, 4, 136-148.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2011.Wpływ sposobu uprawy zbóż na ich wydajność energetyczną. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 42, 3, 33-35.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2011. Wykorzystanie ziarna kukurydzy na cele energetyczne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 42, 3, 35-37.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2010. Energetyczne wykorzystanie ziarna owsa i jęczmienia jarego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 57-58.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2010. Nawożenie a wartość opałowa ziarna różnych gatunków zbóż. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 59-60.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G., 2010. Plonowanie i rozgotowalność nasion zróżnicowanych pod względem wieku odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 550, 159-166.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2010. Podstawy agromechaniki. Wydawnictwo UTP.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2010. Produkcyjne efekty zastosowania IBA i Ekolistu w uparwie łubinu żółtego (Lupinus luteus L.), wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.), i białego (Lupinus albus L.)Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 550, 89-95.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2010. Wpływ mechanicznego ogławiania roślin na plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 81-88.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G., 2009. Effect of Ekolist and IBA on seed yield production of lupins: yellow, narrow-leaf and white. Inż. i Aparat. Chem., 2, 74-75.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., Olszak G., 2009. Effect of plant cutting on seed yield of traditional and self-completing yellow lupin cultivars (Lupinus luteus L.). Inż. i Aparat. Chem., 2, 72-73.
 • Kaszkowiak J., Kaszkowiak E., 2009. Wykorzystanie ziarna zbóż uprawianych w technologii uproszczonej na cele energetyczne. Inż. i Ap. Chem., 2, 62-63.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M, Olszak G., 2009. Yield and cooking time of pea (Pisum sativum L.) seeds under different intensity of cultivation technology. Inż. i Aparat. Chem., 2, 80-81.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E.,  Borowska M., 2008. Effect of intensity of the cultivation technology on yield and on seed plumpness and cooking time of chosen field pea (Pisum sativum L.) cultivars. Acta Sci. Pol.,. Agricultura , 7, 3, 81-91.
 • Drapikowska M., Celka Z., Buczkowska K., Kaszkowiak E., 2007. Morphological variation of the rough small-reed (Calamagrostis arundinacea L., Poaceae) populations from northern and central Poland. Botanika-Steciana 11, Roczniki AR w Poznaniu, 243-255.
 • Kaszkowiak E., 2006. Wpływ warunków pogodowych na kształtowanie wybranych cech pszenicy ozimej i żyta uprawianych w płodozmianach i monokulturze przy zastosowaniu wielozmiennej analizy profilów. Fragm. Agron., 90 (2), 162-173.
 • Kaszkowiak E., Prusiński J., 2005. Effect of titanium yellow lupin yielding (Lupinus luteus L.) W: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 8, 2.
 • Kaszkowiak E., 2005.Wpływ warunków hydrotermicznych i długości fenofaza na zachwaszczenie łanów zbóż ozimych w różnych płodozmianach i monokulturze na glebach lekkich. Cz. I. Pszenica ozima. Prace Wydz. Nauk Przyrod. BTN. Seria B, 56, 63-81.
 • Kaszkowiak E., 2005.Współdziałanie warunków pogodowych z uprawą pszenicy i żyta ozimego w płodozmianach i monokulturze na kształtowanie cech badanych gatunków przy zastosowaniu wielozmianowej analizy profilów. Fragm. Agron. 9, 122-135.
 • Kaszkowiak E., Janusz Prusiński J., 2005. Zastosowanie flurprimidolu w uprawie nasiennej łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1), 107-116.
 • Borowska M., Kaszkowiak E., Prusiński J., 2000. Effect of growth regulator, N-fertility, and micronutrients on seed yield and yield components in yellow lupin. W: Lupin, an ancient crop for the New Millennium: proceedings of the 9th International Lupin Conference, 230-234.
 • Kaszkowiak E., Prusiński J., Śliwińska E., 2000. Viability and vigor of yellow, blue and white lupin seed separated on the basis of specific density. W: Lupin, an ancient crop for the New Millenium : proceedings of the 9th International Lupin Conference, Klink/Mueritz, Germany 20-24 June, 355-357.
 • Borowska M., Kaszkowiak E., Prusiński J., 2000.Wpływ niektórych zabiegów na dojrzewanie i plonowanie tradycyjnej i samokończacej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.). Fragm. Agron., 17, 2 (66), 62-74.
 • Kaszkowiak E., Prusiński J., Śliwińska E., 2000. Viability and vigor of yellow, blue and white lupin seed separated on the basis of specific density. W: Lupin, an ancient crop for the New Millenium: proceedings of the 9th International Lupin Conference, Klink/Mueritz, Germany 20-24 June, 1999 AW: Canterbury: Intenational Lupin Association.
 • Urbanowski St., Rajs T., Kaszkowiak E., 1994. Wpływ ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz.VI. Pszenica ozima. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Roln., 45-56.