PROF. DR HAB. INŻ. ANNA WENDA-PIESIK


Dorobek naukowy

 • Wenda-Piesik A., Piesik D., Krasińska A. 2018. Response of Mated Insects of Both Sexes of Granary Weevil to Blends of Volatiles – Short Communication. Plant Protection Science. DOI: 10.17221/136/2017-PPS (IF=0,742, MNiSW = 20).
 • Wenda-Piesik A. Kazek M., Piesik D. Cereal leaf beetles (Oulema, Coleoptera: Chrysomelidae) control following various dates of wheat sowing and insecticidal treatments. 2018. International Journal of Pest Management. DOI:10.1080/09670874. 2017.1349354 (IF=0,64 MNiSW = 25).
 • Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Kazek M., Grajewski J. 2017. Fusarium head blight incidence and detection of Fusarium toxins in wheat in relation to agronomic factors. European Journal of Plant Pathology 149:515–531. DOI: 10.1007/s10658-017-1200-2 (IF=1,649, MNiSW = 30).
 • Wenda-Piesik A., Krzesiński W, Nowak A. Kazek M., Tomaszewska-Sowa M. 2017. Response of gas exchange to leaf piercing explained by piecewise linear regression for two developmental forms of rape plant (Brassica napus ssp. oleifera Metzg). Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 59/1, 81-92. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0023 (IF=0,73 pkt. MNiSW = 15).
 • Wenda-Piesik A., Piesik D., Buszewski B. 2017. Do mated Tribolium confusum Adults Respond to Blends of Odors? Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1, 447-452 DOI: 10.15244/pjoes/64308 (IF=0,79 pkt. MNiSW = 15).
 • Skoczek A., Piesik D., Wenda-Piesik A., Buszewski B., Bocianowski J., Wawrzyniak M. 2017. Volatile organic compounds released by maize following herbivory or insect extract application and communication between plants. J. Appl. Entomol. 141. 630 – 643. DOI: 10.1111/jen.12367 (IF=1,824 MNiSW = 30).
 • Wenda-Piesik A., Kazek M., Ropińska P. 2017. Wpływ aminokwasowego biostymulatora i nawozu mikroelementowego stosowanych nalistnie na produktywność rzepaku ozimego. Fragmenta Agronomica 34 (3) 2017, 119–129 (MNiSW = 12).
 • Wenda-Piesik A., Knapowski T., Ropińska P., Kazek M. 2017. Jakość ziarna jarych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum Emend. Fiori et paol.) wysiewanych późną jesienią i wiosną. Acta Agroph., 2017, 24(4), 601-612 (MNiSW = 14).
 • Wenda-Piesik A., Holkova L., Solarova E., Pokorny R., 2016. Attributes of wheat cultivars for late autumn sowings in genes expression and field estimates. European Journal of Agronomy. 75: 42-49 (IF=3,469 MNiSW = 45).
 • Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Pańka D., Piesik D., 2016. Risk assessment posed by diseases in context of integrated management of wheat. Journal of Plant Disease and Protection. 123: 3-18 (IF=0,679 pkt. MNiSW = 20).
 • Piesik D., Wenda-Piesik A., Krasińska A., Wrzesińska D., Delaney K.J. 2016. Volatile organic compounds released by Rumex confertus following Hypera rumicis herbivory and weevil responses to volatiles. Journal of Applied Entomology. 140: 308-316 (IF=1,824 MNiSW = 30).
 • Wenda-Piesik A., Piesik D., Nowak A, Wawrzyniak M. 2016. Tribolium confusum responses to blends of cereal kernels and plant volatiles. Journal of Applied Entomology. 140: 558-563 (IF=1,824 MNiSW = 30).
 • Żary-Sikorska E., Wenda-Piesik A. 2016. An analysis of consumers' seafood purchasing preferences in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (41): 445-453. (MNiSW = 13).
 • Piesik D., Wenda-Piesik A. 2015. Sitophilus granarius responses to blends of five groups of cereal kernels and one group of plant volatiles. Journal of Stored Product Research. 62: 36-39 (IF=1,533, pkt. MNiSW = 30).
 • Wenda-Piesik A., Wasilewski P. 2015. Reakcja pszenicy jarej „Monsun” i żyta jarego „Bojko” na późnojesienne terminy siewu. Zesz. Problem. Post. Nauk. Roln. 580, 149-159 (MNiSW = 13).
 • Ligor M., Stankevičius M., Wenda-Piesik A., Obelevičius K., Ragažinskienė O., Stanius Ž., Maruška A., Buszewski B. 2014. Comparative gas chromatographic–mass spectrometric evaluation of hop (Humulus lupulus L.) essential oils and extracts obtained using different sample preparation methods. Food Annales Methods. 7: 1433-1442. (IF=1,969 pkt. MNiSW = 30).
 • Piesik D., Kalka I., Wenda-Piesik A., Bocianowski J. 2014. Apion miniatum Herbivory on the Mossy Sorrel, Rumex confertus Willd.: Induced plant volatiles and weevil orientation responses. Polish Journal of Environmental Studies. 23(6), 2149-2156 (IF=0,871 pkt. MNiSW = 15).
 • Piesik D., Pańka D., Jeske M., Wenda-Piesik A., Delaney K., Weaver D. 2013. Volatile induction of infected and neighbouring uninfected plants potentially influence attraction/repellence of a cereal herbivore. Journal of Applied Entomology. 137: 296–309 (IF=1,701, pkt. MNiSW = 30).
 • Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Wenda-Piesik A., Pałubicki J., Grajewski J. 2013. Statistical Comparison of Fusarium Mycotoxins Content in Oat Grain and Related Products from Two Agricultural Systems. Food Control. 34: 291-295. (IF=2,738 pkt. MNiSW=35).
 • Piesik D., Delaney K. J., Wenda-Piesik A., Sendel S., Tabaka P., Buszewski B. 2013. Meligethes aeneus pollen-feeding suppresses, and oviposition induces, Brassica napus volatiles: beetle attraction/repellence to lilac aldehydes and veratrole. Chemoecology (2013) 23: 241–250 (IF=1,963 MNiSW = 25).
 • Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A., Wenda-Piesik A. 2013. Effect of nitrogen rate and stubble catch crops on concentration of macroelements in spring wheat grain. Journal of Elementology. 18 (3): 481-494. (IF=0,281 pkt.  MNiSW = 15).
 • Buszewski, B., Ligor, T., Jezierski, T., Wenda-Piesik, A. Walczak, M., Rudnicka, J. 2012. Identification of volatile lung cancer markers by gas chromatography-mass spectometry: comparison with discrimination by canines. Bioanal. Chem.: 404, 141-146. (IF = 3.659 MNiSW = 35).
 • Piesik D., Wenda-Piesik A., Ligor M., Buszewski D., Delaney K. 2012. Dock leaf beetle, Gastrophysa viridula Deg., herbivory on the Mossy sorrel, Rumex confertus Willd: induced plant volatiles and beetle orientation responses. J. Agric. Sc. 1(4): 97-103
 • Wenda-Piesik A. 2011. Volatile organic compound emissions by winter wheat plants (Triticum aestivum) under Fusarium spp. infestation and various abiotic conditions. Pol. J. Environ. Stud. 20 (5): 1335-1342.
 • Piesik D., Wenda - Piesik A., Kotwica K., Łyszczarz A., Delaney K. J. 2011. Gastrophysa polygoni herbivory on Rumex confertus: Single leaf VOC induction and dose dependent herbivore attraction/repellence to individual compounds. Plant Phys. 168: 2134-2138.
 • Wenda - Piesik A. 2011. Wzrost, rozwój, zdrowotność i plonowanie grochu siewnego typu wąsolistnego w zróżnicowanych warunkach fitosanitarnych. Prob. Post. Nauk Rol. 559: 215-229.
 • Wenda-Piesik A. 2011. Entomopatogeniczne grzyby z rodzaju Fusarium i ich znaczenie w regulacji szkodliwych owadów. Nauk Roln. 4: 35-48.
 • Wenda - Piesik A., Piesik D., Ligor T., Buszewski B. 2010. Volatile organic compounds (VOCs) from cereal plants infested with crown rot: their identity and their capacity for inducing production of VOCs in uninfested plants. Int. J. Pest Manage. 56 (4): 377-383.
 • Piesik D., Wenda - Piesik A., Lamparski R., Tabaka P., Ligor T., Buszewski B. 2010. Effects of mechanical injury and insect feeding on volatiles emitted by wheat plants. Entomol. Fenica 21(2): 117-128.
 • Zalewska M., Miler N., Wenda - Piesik A. 2010. Effect of in vitro topophysis on the growth, development, and footing of chrysanthemum explants (Chrysanthemum grandiflurum /Ramat./Kitam). J. Hortic. Sci. Biotech. 85(4): 362-366.
 • Wenda - Piesik A., Gałęzewski L. 2010. Reakcja pszenicy jarej na zaprawianie nasion zaprawą biologiczną i chemiczną w zmiennych warunkach wilgotności podłoża. Prog. Plant Prot. 50 (2): 765-771.
 • Wenda - Piesik A., Sun Z., Grey W. E., Weaver D. K., and Morrill W.L. 2009. Mycoses of Wheat Stem Sawfly (Hymenoptera: Cephidae) Larvae by Fusarium isolates. Environ. Entomol. 38 (2): 387-394.
 • Wenda - Piesik A., Piesik D. 2009. Skuteczność wyciągu z czosnku w ograniczaniu oprzędzików (Sitona) w uprawie grochu siewnego. Prog. Plant Prot. 49(4): 2038-2047.
 • Piesik D., Wenda - Piesik A., Weaver, Tulio B. Macedo, Wendell L. Morrill 2009. Influence of Fusarium and wheat stem sawfly infestation on volatile production by wheat plants. Plant Prot. Res. 49 (2): 167–174.
 • Rudnicki F. Wenda - Piesik A., 2008. Przydatność trzech typów morfologiczno-użytkowych grochu do uprawy w mieszankach z jęczmieniem jarym lub pszenżytem jarym. Agronom. 3(99): 214-223.
 • Wenda - Piesik A., Breza-Boruta B. 2008. Wpływ wilgotności gleby i zaprawiania nasion na porażenie grochu siewnego przez Fusarium solani sp. pisi i F. oxysporum f. sp. pisi oraz na wzrost roślin. Prog. Plant Prot. 48(3): 1130-1135.
 • Wenda - Piesik A., Dojniak J. 2008. Intensywność ochrony ziemniaków w warunkach produkcyjnych w zależności od kierunku użytkowania bulw. Prog. Plant Prot. 48(4): 1547-1551.
 • Wenda - Piesik A., Rudnicki F. 2008. Wpływ warunków glebowych na produkcyjność mieszanek zbóż jarych z grochem. Fragm. Agronom. 3(99): 154-161.
 • Piesik D., Wenda - Piesik A., Weaver D.K., Morrill W.L. 2007. Influence of Fusarium crown rot disease on semiochemical production by wheat plants. J. Phytopathol. 155: 488-496.
 • Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2007. Produkcyjność mieszanek zbóż jarych z grochem na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 181-193.
 • Rudnicki F., Wenda – Piesik A., Wasilewski P. 2007. Znaczenie gęstości siewu jęczmienia jarego i grochu w mieszankach na glebie kompleksu pszennego dobrego. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 195-208.
 • Rudnicki F., Wenda - Piesik A., Wasilewski P. 2007. Znaczenie gęstości siewu owsa i grochu w mieszankach na glebie kompleksu żytniego dobrego. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 209-215.
 • Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2007. Znaczenie doboru zbóż jarych i odmian grochu do mieszanek na glebie kompleksu żytniego dobrego. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 277-290.
 • Wenda –Piesik A., Rudnicki F.; 2006. Glebowo-agrotechniczne uwarunkowania plonów pszenżyta ozimego w warunkach produkcyjnych. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 247 (100), 217-226.
 • Piesik D., Wenda-Piesik A., 2005. Możliwości wykorzystania Mamestra dissimilis Do regulacji zachwaszczenia przez Rumex confertus willd. Acta Sci. Pol. Agricultura 4 (1), 97-106.
 • Piesik D., Wenda - Piesik A., 2005. Gastroidea viridula potential to control mossy sorrel (Rumex confertus Willd.). J. Plant Prot. Res. 45(2): 63-71.
 • Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2004. Ocena przydatności mieszanek zbóż jarych z odmianami grochu do uprawy na glebach kompleksu pszennego dobrego. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN Bydgoszcz, B – 52: 309 - 320.
 • Wenda–Piesik A., Rudnicki F., 2003. Przydatność mieszanek herbicydowych we współrzędnych uprawach grochu ze zbożami jarymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 490: 285 – 291.
 • Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2002. Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych. I. Przydatność odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem jarym. Biul. IHAR, 221: 189 – 197.
 • Rudnicki F., Wenda – Piesik A. 2002. Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych. II. Przydatność odmian grochu do mieszanek z pszenżytem jarym. Biul. IHAR, 221: 199 – 206.
 • Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2002. Możliwości zastosowania herbicydów w uprawach mieszanych grochu ze zbożami jarymi. Progr. in Plant Protect./Post. w Ochr. Rośl., 42 (2): 551 – 553.
 • Wenda - Piesik A., 2001. Health status of spring barley grown in monocrop and in mixtures with cereals or leguminous plants. J. Plant Protec. Research, 41(4): 388 - 394.
 • Wenda - Piesik A., 2001. Zróżnicowanie gatunkowe w uprawach polowych a występowanie i rozwój populacji wyspecjalizowanych szkodników roślin uprawnych. Post. Nauk Rol., 5(293): 65 -77.
 • Wenda - Piesik A., Lemańczyk G., Kotwica K. 2000. Fitosanitarna funkcja owsa i mieszanek z jego udziałem w ogniwie zmianowania. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 470: 107-118.
 • Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2000. Możliwości zastosowania herbicydów w mieszankach łubinu żółtego ze zbożami. Ann. UMCS Lublin, sectio E, L(27): 221-229.
 • Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2000. Występowanie niektórych agrofagów pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 206(82): 303-310.
 • Wenda - Piesik A., Piesik D. 1998. The spring cereals food preferences of Oulema ssp. in pure and mixed crops. J. Pol. Agric. Univ., Agronomy 1(1): 1-12.
 • Wenda - Piesik A., Lemańczyk G. 1997. Health status of lower stems and roots of spring barley and oat cultivated in pure stand and in mixture with leguminous plants. J. Appl. Genet. 38B: 87-97.
 • Wenda - Piesik A., Lemańczyk G., Sadowski C., Szałajda R. 1997. Health status of oat in pure stand and in mixture with leguminous plants. J. Appl. Genet. 38B: 81-86.
 • Wenda - Piesik A., Wyrostkiewicz K. 1997. Wpływ wyciągów acetonowych z roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemniaczanej (Leptionotarsa decemlineata Say). Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz,  207(41): 13-18.