OGÓLNOPOLSKI KONKURS
INDEKS DLA ROLNIKA - VI EDYCJACEL KONKURSU

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Ponadto ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako ciekawego miejsca pracy i życia oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

DO KOGO JEST ADRESOWANY?

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Uczniowie średnich szkół nierolniczych pragnący wziąć w konkursie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej Szkolnej Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs.

Galeria II etapu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”


Aktualności
Szanowni Państwo,
W związki z panującym w naszym kraju
stanem epidemicznym, decyzją komisji konkursowej
II etap VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Indeks dla rolnika” odbędzie się 9 grudnia 2020 r.
w formie on-line.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń droga elektroniczną
na adres e-mail: starybrzesc@interia.pl .
W wiadomości oprócz wymaganych dotychczas danych uczestników prosimy o przesłanie adresu e-mail
każdego z nich.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu każda ze szkół powinna wytypować do II etapu 3 uczestników wyłonionych
w szkolnych eliminacjach.Dyrektor ZSCKR w Starym Brześciu

Kazimierz Rojewski

 Bydgoszcz, 28.05.2020

 

Uchwała w sprawie Finału VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”

 

Prezydium Głównej Komisji Konkursowej

Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”

 

uwzględniając regulacje prawne zawarte w art. 79 ust. 5b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.) oraz art. 70 ust. 6 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 530) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie Uchwały 7/444 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020r., uznaje, że w VI edycji konkursu (rok szkolny 2019/2020) uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu nabywają te same uprawnienia i przywileje, które przysługują laureatom tego konkursu, a które opisane są szczegółowo w ust. 3 pkt. 12-14 Regulaminu Konkursu.

Uchwała ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko VI edycji konkursu.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Przewodniczący dr inż. Piotr Prus

Wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

Wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Zbigniew Podkówka
Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozporządzeniem Premiera RP i zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, informujemy że Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” nie odbędzie się w zakładanym terminie.

Komitet Organizacyjny konkursu podejmie decyzję o nowym terminie finału z uwzględnieniem zaleceń Rządu RP i Rektora UTP. Proszę o śledzenie stron internetowych organizatorów konkursu. Termin nadsyłania prezentacji też zostaje zawieszony.

Z poważaniem

Krystyna Kondratowicz-Maciejewska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Finału VI Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”

26.03.2020 r. (czwartek)

 

Miejsce:

Auditorium Novum

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Campus przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz (Fordon)

 

 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników finału (hol Auditorium Novum)

 

9.00 - 9.30 Aula Auditorium Novum

 

Oficjalne rozpoczęcie konkursu i sprawy organizacyjne

 

09.45 – 12.30 Część Konkursowa

 

13.00 Uroczysta ceremonia finału konkursu ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

ok. 15.00 Obiad

5 grudnia 2019 roku w ZS CKR w Starym Brześciu odbył się II etap VI Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”

Organizatorami konkursu są:
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
-> Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
-> Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Lista szkół zgłoszonych do II etapu

VI Ogólnopolskiego Konkursu
„Indeks dla Rolnika”

 

1. ZS CKR im. Michała Drzymały w Brzostowie

2. ZS CKR im. Sybiraków w Bydgoszczy

3. ZS CKR im. Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach

4. ZSN w Gąsawie

5. ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

6. ZS CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

7. ZSR im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu

8. ZS CKR im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 9. ZS CKR w Janowie

10. ZS Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

11. ZS CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

12. ZS CKR im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

13. ZS CKR w Powierciu

14.  ZS RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

15. ZS CKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce

16. ZS nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie 

17. ZSP im. Wincentego Witosa w Samostrzelu 

18. ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

19. ZS CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie 

20. ZS CKR im. Wincentego Witosa w Studzieńcu

21. ZS CKR im. Wincentego Witosa  w Suwałkach 

22. ZS CKR im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie

23. ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 


Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji: dr inż. Piotr Prus
Wiceprzewodniczący Komisji: prof.dr hab.inż. Dariusz Jaskulski
Wiceprzewodniczący Komisji: prof.dr hab.inż. Zbigniew Podkówka

Członkowie Komisji:

 
dr hab. inż. Hanna Jankowiak
dr hab. inż. Iwona Jaskulska
dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
dr Aleksandra Roślewska
Damian Adamczyk
Bartłomiej Augustyniak
Katarzyna Bukowska
Leszek Dzikowski
Natalia Koralewska
Izabela Szczeszak

Lista zwycięzców drugiego etapu

VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”

05.12.2019 r. Stary Brześć

 

Miejsce

Imię i Nazwisko

Szkoła

 

I

 

Jakub Kuliński

Grzegorz Zawistowski

 

 

ZS CKR Studzieniec

ZS CKR Stare Lubiejewo

II

Szymon Kanke

 

ZS CKR Brzostowo

 

III

Magdalena Czarnota

ZSR Grudziądz

 

Karol Krzyżanowski

ZS Nr 3 Rypin

 

 

 

IV

Jarosław Wyrwał

ZSN Gąsawa

 

 

 

V

Patryk Dąbkowski

ZS CKR Marianów

 

Agata Kuklicz

Artur Rogacki

Łukasz Templin

 

ZS CKR Janów

ZS RCKU Przemystka

ZSR Grudziądz

 

VI

Adam Humięcki

ZS CKR Gołotczyzna

 

Robert Jankowski

Mateusz Kozimiński

Mikołaj Pepliński

 

ZS CKR Kowal

ZS Nr 3 Rypin

ZS CKR Sypniewo

VII

Kajetan Bróździński

ZS Nr 2 Golub-Dobrzyń

 

Mateusz Grzegory

ZS CKR Zduńska Dąbrowa

 

Dawid Konowalski

Dominik Olszewski

Mateusz Witaszewski

 

ZS CKR Bydgoszcz

ZS CKR Studzieniec

ZS CKR Zduńska Dąbrowa

 

VIII

Marcin Chojnicki

Michał Dmitruczyk

Radosław Ferenc

Szymon Wójcik

 

ZSR Grudziądz

ZS CKR Jabłoń

ZS CKR Rudka

ZSP Samostrzel

IX

Michał Czeppil

Patryk Karpiński

Piotr Tryniszewski

ZS CKR Brzostowo

ZS CKR Stary Brześć

ZS CKR Rudka

Wszystkim Uczestnikom Gratulujemy!!!

Finał VI edycji Konkursu odbędzie się w siedzibie

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

(szczegóły finału zostaną podane w późniejszym terminie)

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

organizatorzy

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,


W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozporządzeniem Premiera RP i zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, informujemy że Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” nie odbędzie się w zakładanym terminie.

Komitet Organizacyjny konkursu podejmie decyzję o nowym terminie finału z uwzględnieniem zaleceń Rządu RP i Rektora UTP. Proszę o śledzenie stron internetowych organizatorów konkursu. Termin nadsyłania prezentacji też zostaje zawieszony.

Z poważaniem,

Krystyna Kondratowicz-Maciejewska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

III Etap - Finał VI edycji Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”

odbędzie się 26 marca 2020 roku

na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich

w Bydgoszczy

 

Temat prezentacji:

  

Obornik - cenny nawóz. Produkcja i wykorzystanie

  

Uczestnicy III Etapu Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” proszeni są o przygotowanie 15 minutowej prezentacja multimedialnej w programie PowerPoint na powyższy temat. Po jej przedstawieniu będę poproszeni o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.

 

Uwaga! Komisje proszą się o przestrzeganie ram czasowych. Ze względów organizacyjnych każdy prelegent będzie mógł przedstawić swoją prezentację tylko i wyłącznie w czasie 15 minut.

  

Organizatorzy Finału Konkursu „Indeks dla Rolnika” zwracają się z prośba do uczestników Finału o przesłanie swoich prezentacji w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2020 na adres e-mail: piotr.prus@utp.edu.pl

 

Organizatorzy zwracają się również z prośbą o przesłanie na powyższy adres e-mail składu osobowego zespołu reprezentującego szkołę, który przyjedzie na finał (imię i nazwisko finalisty/ów oraz opiekuna)

 

Szczegółowy program Finału Konkursu przedstawiony zostanie w późniejszym czasie na stronach organizatorów.

 

Organizatorzy Konkursu


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześć


Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

SPONSORZY

OSM Łobżenica

OSM Łobżenica

www
Masarnia Władysławowo Sp. J. R., K., A. Zawistowski

Masarnia Władysławowo Sp. J. R., K., A. Zawistowski

www
Lechpol

Lechpol

www
ZPDIWR

ZPDIWR

www
Vittra

Vittra

www
Polmass

Polmass

www
KPiR

KPiR

www
Hotel Jawor <br>Sarbinowo

Hotel Jawor
Sarbinowo

www
Mercure Hotels<br>Bydgoszcz Sepia

Mercure Hotels
Bydgoszcz Sepia

www
Mazowieckie Centrum <br>Hodowli i Rozrodu Zwierząt

Mazowieckie Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt

www
WCHiRZ <br>Poznań

WCHiRZ
Poznań

www
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

www
PolCalc

PolCalc

www
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www
Bookistry

Bookistry

www
SAS WHiBZ

SAS WHiBZ

www
Kujawsko-pomorski <br>Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kujawsko-pomorski
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

www
Agro Klaster <br>Kujawy

Agro Klaster
Kujawy

www
kiralık escort kiralık porno kiralik sex hikaye dandik bahis sitesi ucuz escort kiralik porno sitesi sex hikaye