STRUKTURA WYDZIAŁU

Jednostki wchodzące w skład WRiB

Katedra Agronomii - prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński - Kierownik Katedry


Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa - prof. dr hab. inż. Bożena Dębska - Kierownik Katedry


Katedra Biologii i Ochrony Roślin - dr hab. inż. Dariusz Pańka - Kierownik Katedry


Katedra Biotechnologii Rolniczej - prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk - Kierownik Katedry


Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności - prof. dr hab. Zbigniew Paluszak - Kierownik Katedry


Katedra Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa - prof. dr hab. inż. Jacek Żarski - Kierownik Katedry


Stacja Badawcza