WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU
prof. dr hab. inż. Jacek Długosz


kontakt: naukawrib@utp.edu.pl
tel. (52) 374 9531

PRZEWODNICZĄCA RADY
NAUKOWEJ DYSCYPLINY

rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof.uczelni

tel. (52) 374 9527; (52) 374 9465

PRODZIEKAN DS.
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. Anna Ligocka, prof.uczelni


kontakt:   ligocka@utp.edu.pl
tel. (52) 374 9532, (52) 374 9535

PRODZIEKAN DS.
KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. uczelni

kontakt:  rolbr@utp.edu.pl
tel.: (52) 374 9520