PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. USOS

Dr inż. Mariusz Piekarczyk


kontakt: mapiek@utp.edu.pl
tel. (52) 374 94 47

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. PRAKTYK STUDENCKICH

Dr inż. Piotr Prus


kontakt: piotr.prus@utp.edu.pl
tel. tel.: (52) 340 8185

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. PROMOCJI i WIZERUNKU WYDZIAŁU

Dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska


kontakt: kondratowicz@utp.edu.pl
tel. tel.: (52) 374 9571

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

dr inż. Dorota Wichrowska


kontakt: Dorota.Wichrowska@utp.edu.pl
tel. (52) 374-93-20

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dr hab. inż. Mirosław Kobierski, profesor nadzw.UTP


kontakt:   Miroslaw.Kobierski@utp.edu.pl
tel. (52) 374-95-51