PATENTY

Lista udzielonych patentów i praw ochronnych


2019

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patent/prawa ochronnegoNr. prawa wyłącznegoTwórca(y) wynalazku
1

Przemienny rzędowy sposób siewu dwugatunkowych mieszanek roślin,

2016.11.02

30.04.2019

WUP 10/2018
2018.12.17231984L. Gałęzewski, I. Jaskulska M. Piekarczyk
 2Sposób doglebowej aplikacji hydrożelu2016.11.02

30.04.2019

WUP 10/2018
2018.12.17231985

L. Gałęzewski, I. Jaskulska M. Piekarczyk

3

Sposób otrzymywania pędów przybyszowych kaktusa Astrophytum myriostigma 'Fukuryu Hakuyo' pochodzących z kultur in vitro

2017.05.122019.09.30 233253

J. Lema-Rumińska

K. Pietrzykowski

 


2018

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patent/prawa ochronnegoNr. prawa wyłącznegoTwórca(y) wynalazku
1Porowata bariera antyodorowa dla gazów wentylacyjnych zanieczyszczonych amoniakiem2015.09.3028.09.2018 WUP 09/182018.04.19.229924J. Hermann
G. Harasimowicz-Hermann
P. Wojewódzki
2Ścinacz zielonek do zbioru liści – wzór użytkowy22.04.2016

29.062018

WUP 06/18

2018.01.17

069985S.Ignaczak
J. Andrzejewska

 

2017

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patent/prawa ochronnegoNr. prawa wyłącznegoTwóra(y) wynalazku
1

Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha

2012.09.17

29.12.2017

WUP 12/2017
2017.06.13227498J. Hermann
S. Baran
A. Wójcikowska-Kapusta
G. Żukowska
M. Wesołowski
M. Bik-Małodzińska
T. Kosch

 

2016

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patent/prawa ochronnegoNr. prawa wyłącznegoTwóra(y) wynalazku
1Sposób przetwarzania spożywczej krwi wieprzowej. 2012.12.1728.02.2017 WUP 02/2017  2016.09.16 225124 Agnieszka Grzelakowska, Paulina Nowak
2Preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych 2012.11.22 28.02.2017 WUP 02/2017 2016.09.16 225123 Agnieszka Grzelakowska, Sara Kierońska
3Kompozyt do zabezpieczania ziemniaków przed wytwarzaniem glikoalkaloidów α-solaniny i α-czakoniny i sposób wytwarzania kompozytu 2013.01.04 31.10.2016 WUP 10/16 2016.01.12 223583 Joanna Cieślewicz
4Sposób siewu bruzdowego punktowego 2014.07.15 30.06.2017 WUP 06/17 2016.12.13 225979 Edward Wilczewski, Jerzy Kaszkowiak, Grzegorz Lemańczyk
5Environmentally friendly hybrid fuel processing2015

Kod kraju MP

Mongolia
 2016.12.13P.5596

Współtwórcy:
J. Hermann
A. Rogulski

G. Harasimowicz-Hermann


2015

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patent/prawa ochronnegoNr. prawa wyłącznegoTwóra(y) wynalazku
1Desykant reagujący z wodą z zamoczonych murów oraz sposób osuszania murów 2012.09.1730.09.3016 WUP 09/16 2015.11.19 222953Stanisław Baran, Janusz Hermann, Marian Wesołowski
2 Sposób rekultywacji gleb zasolonych 2012.08.14 31.08.2016 WUP 08/16 2015.10.16 222605Joanna Cieślewicz
3 Chleb balastowy oporny na działanie enzymów trawiennych oraz sposób wytwarzania chleba 2012.09.1731.08.2016 WUP 08/16 2015.10.21 222613Joanna Cieślewicz, Katarzyna Koczwara
4 Sposób współrzędnej, organicznej produkcji nasion tymotki łąkowej i rutwicy wschodniej 2013.02.2231.05.2016WUP 05/16 2015.06.12 221814Małgorzata Szczepanek, Stanisław Ignaczak, Jadwiga Andrzejewska
5 Sposób ograniczenia fitotoksyczności polifenoli uwalnianych w procesie biologicznego rozkładu ligniny i celulozy 2011.08.1129.04.2016 WUP 04/16 2015.05.19 221464Janusz Hermann, Ewa Spychaj-Fabisiak
6 Mieszanina lotnych związków organicznych przeznaczonych do odławiania owadów 2011.12.09 30.11.2015 WUP 11/15 2015.01.15 220662 Dariusz Piesik
7 Redlica do bruzdowego wysiewu nasion 2013.03.0730.06.2016 WUP06/16 2015.11.19 68430Grażyna Harasimowicz-Hermann, Edward Wilczewski, Jerzy Kaszkowiak
8 Zbiornik do gromadzenia wody opadowej 2013.09.0231.05.2016 WUP 05/16 2015.10.21 68403Edward Wilczewski, Łukasz Wilczewski
9

Sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion z wykorzystaniem metalicznych cząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej

 2013.12.1831.10.2016 WUP 10/16 2015.12.22 223425Karol Bocian, Piotr Malczyk, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Piotr Wojewódzki


2014

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patent/prawa ochronnegoNr. prawa wyłącznegoTwóra(y) wynalazku
1Mieszanina stabilizująca strukturę gleb lekkich i sposób stabilizacji struktury gleb lekkich2012.03.0131.03.2015 WUP 03/152014.03.24219215Joanna Cieślewicz
2Chleb o podwyższonej wartości prozdrowotnej2011.12.0927.02.2015 WUP 02/152014.07.08219015Grażyna Harasimowicz-Hermann, Ewa Jendrzejczak, Karolina Śmigerska, Izabela Piekutowska


2013

Lp.TytułData zgłoszeniaO udzieleniu patentu ogłoszonoData udzielenia patentuNr. prawa wyłącznegoTwóra(y) wynalazku
1Sposób kondycjonowania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowania chleba chrupkiego2010.07.0629.11.2013 WUO 11/132013.05.10215325Janusz Hermann, Grażyna Harasimowicz-Hermann, Józef Sadkiewicz, Konrad Banecki
2Sposób ograniczania termogenezy torfu2011.03.2129.08.2014 WUP 08/142013.10.24217760Janusz Hermann, Małgorzata Zalewska
3Sposób wytwarzania siarki o zwiększonej biofunkcjonalności z siarki elementarnej, zwłaszcza pochodzącej z procesu odsiarczania biogazu w oczyszczalni ścieków2011.08.1130.06.2014 WUP 06/142013.11.15217163Janusz Hermann, Ewa Spychaj-Fabisiak
4Sposób wytwarzania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowania chleba chrupkiego2010.07.0631.01.2014 WUP 01/142013.05.10215643Janusz Hermann, Grażyna Harasimowicz-Hermann, Józef Sadkiewicz, Konrad Baniecki
5Sposób wytwarzania żytniego kwasu piekarskiego2010.12.2030.06.2014 WUP 06/142013.11.05217061Janusz Hermann, Józef Sadkiewicz, Grażyna Harasimowicz-Hermann
6Bruzdowy sposób siewu rzepaku ozimego2011.02.0831.01.2014 WUP 01/142013.06.20215714Edward Wilczewski, Grażyna Harasimowicz-Hermann


Przed 2013r.

P.211611 Sposób porowania pożywki zestalonej agarem przeznaczonej do mikrorozmnażania roślin. Wdrożony.
P.212042 Sposób wspomagania bioprzyswajalności fosforu z popiołu powstającego w instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładach mięsnych.
P.212171 Sposób wytwarzania gleby antropogennej pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów. Wdrożony.
P.383194 Sposób dezintegracji piór.
P.384414 Sposób katalitycznego utleniania odorów. Wdrożony.
P.211604 Sposób dehydratacji agaru po mikrorozmnażaniu roślin. Wdrożony.
Wzór przemysłowy: mobilne urządzenie do odwadniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków KKH-1-SOTRALENTZ