ZIELARSTWO I FITOTERAPIA


Zielarstwo i fitoterapia

Kierunek Zielarstwo i fitoterapia został utworzony w 2017 roku jako inżynierskie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. W ramach kierunku proponujemy dwie specjalności „Technologia roślinnych substancji bioaktywnych” – przygotowująca do prowadzenia produkcji roślin zielarskich, suszarnictwa i przechowywania oraz „Zastosowanie roślin leczniczych” – przygotowuje ekspertów od właściwości roślin leczniczych i ich zastosowania w lecznictwie, żywieniu i dietetyce.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy dwóch obszarów nauki: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia są realizowane we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Toruniu.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania surowców zielarskich, technologii otrzymywania roślinnych substancji aktywnych, technologii postaci leków ziołowych oraz ich właściwości i zastosowania w lecznictwie, dietetyce, żywieniu i kosmetologii.

Studia poruszają wszystkie aspekty związane z tematyką zielarstwa i ziołolecznictwa, w tym głównie:

 • pozyskiwanie surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw polowych
 • technologia otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych oraz technologia postaci leku ziołowego
 • zastosowanie ziół w żywieniu i dietetyce
 • prawne uwarunkowania stosowania leków ziołowych i suplementów diety
 • zastosowanie ziół w kosmetyce
 • wykorzystywanie ziół w weterynarii i żywieniu zwierząt
 • współczesna fitoterapia.

 

Studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia mają na celu przygotowanie absolwentów do:

 • prowadzenia produkcji zielarskiej w tym: uprawy roślin leczniczych i przyprawowych, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich,
 • pracy na stanowisku technologa roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce,
 • prowadzenia działalności lub podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych pochodzenia krajowego oraz importowanych surowców zielarskich,
 • działalności związanej z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej
 • prowadzenia sklepów zielarsko-medycznch zajmujących się sprzedażą suplementów diety i preparatów ziołowych,
 • pracy w zakresie produkcji, doradztwa, popularyzacji, nauczania i pracy badawczej związanej z roślinami leczniczymi
 • przygotowanie do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej,
 • absolwenci nabywają kwalifikacje zawodowe konieczne do prowadzenia działalności rolniczej.

Certyfikat "Studia z przyszłością"

Kierunek studiów Zielarstwo i Fitoterapia (studia I stopnia), realizowany na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, otrzymał w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów certyfikat "Studia z Przyszłością". Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach.