FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania przez kandydatów na studia wyższe w UTP

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Zanim zdecydujesz się z nami skontaktować, prosimy o sprawdzenie czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się na liście.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia wyższe w UTP?
Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki; szczegółowy terminarz rekrutacji na rok 2016/2017 znajduje się tutaj....
Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura” , a jaki jako „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005, organem wydającym świadectwo jest OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), wyniki wyrażane są w procentach;

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004, organem wydającym świadectwo jest szkoła średnia, wyniki wyrażane są w ocenach.

Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i nie mam jeszcze wyników maturalnych ?

Tak. W miejscu gdzie należy wprowadzić egzaminy maturalne (na koncie rejestracyjnym) należy zaznaczyć zdawane przedmioty oraz ich poziom.

Na ile kierunków można się rejestrować w UTP?
Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków. Uczelnia umożliwia kandydatom ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybraną liczbę kierunków studiów. Na każdy kierunek należy złożyć komplet dokumentów.
Czy rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa?
Tak, jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. Obok rejestracji elektronicznej należy złożyć komplet wymaganych dokumentów -zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2016/2017?

150 zł - kierunki: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo (s. stacjonarne pierwszego stopnia)

85 zł – pozostałe kierunki studiów.

Na jakie konto należy uiścić opłatę rekrutacyjną?
Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na indywidualne dla każdego kandydata konto. System automatycznie obliczy oraz wygeneruje należność, jaką należy uiścić. Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Wydruk dowodu wpłaty możliwy jest z pozycji „moje konto” drukuj przelew”.
Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata?
Opłata będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym/panelu kandydata po wpłynięciu na konto bankowe Uczelni. Czas oczekiwania na informację wynosi około 3 dni roboczych. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, należy wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
Czy opłata rekrutacyjna ulega zwrotowi?
Nie. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi ani umorzeniu.
Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją internetową?
Problemy związane z rejestracją oraz pytania dotyczące procesu rekrutacji można kierować do: pracownika Punktu Rekrutacyjnego: 52 340 88 25 oraz Biura Rekrutacji Działu Spraw Studenckich: 52 374 94 11; rekrutacja@utp.edu.pl
Czy o przyjęciu na studia wyższe w UTP decyduje kolejność dokonania rejestracji?
Nie, nie ma to żadnego znaczenia.
Czy wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście?
Komplet wymaganych dokumentów może dostarczyć osoba trzecia lub przesłać drogą pocztową (w wyznaczonym przez Uczelnię terminie – decyduje data wpływu dokumentów do UTP ), dokumenty powinny być w papierowej teczce wiązanej, zdjęcia podpisane (imię i nazwisko). Sprawdź dokładnie listę wymaganych dokumentów.
Czy na każdy wybrany kierunek studiów należy złożyć komplet wymaganych dokumentów?
Tak
Kto może poświadczyć kopię świadectwa dojrzałości?
Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki; szczegółowy terminarz rekrutacji na rok 2016/2017 znajduje się tutaj....
Co zrobić, jeśli nie mam jeszcze dyplomu, a trwa termin składania dokumentów - dotyczy rekrutacji na studia II stopnia ?
Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki; szczegółowy terminarz rekrutacji na rok 2016/2017 znajduje się tutaj....
Gdzie i kiedy będą wyniki rekrutacji?
Wyniki rekrutacji będą ogłaszane zgodnie z terminarzem rekrutacji: na koncie kandydata w IRK, w Punkcie Rekrutacyjnym oraz na tablicy ogłoszeń danego Wydziału.
Czy studia stacjonarne są płatne ?
Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki; szczegółowy terminarz rekrutacji na rok 2016/2017 znajduje się tutaj....
Czy w procesie rekrutacyjnym jest wymagane zaświadczenie lekarskie.
Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki; szczegółowy terminarz rekrutacji na rok 2016/2017 znajduje się tutaj....
Kiedy będę mógł ubiegać się o miejsce w Domu Studenta ?
Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki; szczegółowy terminarz rekrutacji na rok 2016/2017 znajduje się tutaj....

Jeżeli już zdecydowałeś!

Jeśli jesteś zdecydowany na podjęcie studiów, nie czekaj z rejestracją do ostatniej chwili! Przejdź do formularza i zostań jednym z Nas!