Ocena zajęć dydaktycznych i ocena satysfakcji studentów

Agricore - plakat

Serdecznie zapraszamy Wszystkich studentów i doktorantów do udziału w badaniach  ankietowych. Zabrane wyniki będą podstawą do wprowadzenia zmian służących doskonaleniu jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie.

Kwestionariusze ankiet dostępne są po zalogowaniu się do systemu USOSWeb i systemu ANKIETER. Zapewniona jest anonimowość badania.