Brązowy medal dla pracowników UTP

Bronze 

Brązowy medal dla pracowników UTP na Międzynarodowych Targach „Malaysia Technology Expo 2020” 

W dniach 20-22 lutego 2020 roku nasza uczelnia brała udział w Międzynarodowych Targach „Malaysia Technology Expo 2020”  w Kuala Lumpur.

Zaprezentowany na nich wzór użytkowy pt. Coulter for furrow sowing of seeds, utworzony przy współpracy pracowników naukowych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej został nagrodzony brązowym medalem.

Twórcy: 

prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann, WRiB 

dr inż. Jerzy Kaszkowiak, WIM

dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni, WRiB