Strona główna

Zarząd Oddziału

Historia PTA

Aktualności

Zebrania

Linki

Tematyka zebrań naukowych zorganizowanych przez Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

 

 

 Tematyka zebrań zrealizowana w latach 2020-2023:  

 

 

 Tematyka zebrań zrealizowana w latach 2016-2019:  

 

*           Jakość bulw ziemniaka w zależności od technologii uprawy (29.05.2019) - dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska 

*           Mikrobiom gleby – charakterystyka i znaczenie (11.04.2019) - dr hab. inż. Justyna Bauza - Kaszewska 

*           Agroekosystem a gospodarka łowiecka (22.01.2019) - dr inż. Lech Gałęzewski 

*           Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji kocanek piaskowych do uprawy na plantacjach zielarskich (12.12.2018) - dr hab. inż. Katarzyna Sawilska 

*           Fosfor i fosfatazy w glebach antropogenicznie zmienionych (14.06.2018) - dr hab. inż. Joanna Lemanowicz 

*           Historia, hodowla oraz nowoczesne technologie uprawy chryzantemy wielkokwiatowej (26.04.2018) - dr inż. Anita Woźny 

*           Fuzarioza pszenicy – problem wciąż aktualny (22.03.2018) - dr hab. inż. Leszek Lenc 

*           Biotechnologiczne metody produkcji materiału roślinnego (6.04.2017) - dr hab. Justyna Lema - Rumińska 

*           Barszcze kaukaskie – ograniczać czy zwalczać (1.12.2016) - dr inż. Stanisław Ignaczak 

*           Uprawa pasowa w technologii Czajkowskiego (2.06.2016) - Maciej Czajkowski 

*           Medium-term conservation of in vitro cultures and seed collections (28.04.2016) - dr inż. Iva Viehmannova 

*           Inwazje biologiczne – przyczyny i konsekwencje (10.03.2016) - dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński 

 

 Tematyka zebrań zrealizowana w latach 2012-2015:  

 

*           Możliwości i efekty uprawy międzyplonów ścierniskowych w płodozmianach zbożowych (17.12.2015) – dr hab. inż. Edward Wilczewski 

*           Potrzeby i efekty nawadniania upraw szparagowych (21.05.2015) – dr hab. inż. Roman Rolbiecki

*           Biostymulacja roślin uprawnych (18.12.2014) – dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek  

*           Koegzystencja GMO i innych odmian roślin rolniczych (22.05.2014) - prof. dr hab. inż. Iwona Bartkowiak-Broda

*        Nowe odmiany gorczycy białej (22.05.2014) - prof. dr hab. inż. Iwona Bartkowiak-Broda

*           Gospodarcze oraz środowiskowe znaczenie roślin i produkcji roślinnej (17.04.2014) - dr hab. inż. Iwona Jaskulska 

               *           Poinsecja - krwawy kwiat Azteków (12.12.2013) - mgr inż. Dariusz Kulus  

 

                *           N.I. Wawiłow 1887-1943 - Darwin XX w. (27.06.2013) - dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak  

               *           Owies wczoraj i dziś (11.04.2013) - prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska  

               *           Grzyby entomopatogeniczne wrelacjach antagonistycznych pomiędzy rośliną i agrofagami (10.01.2013) 

                        dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik  

               *           Rośliny genetycznie modyfikowane - znaczenie w rolnictwie (11.10.2012) - prof. dr hab. Wojciech Kaniewski  

                *           Uprawy specjalne w ramach produkcji roślinnej na Słowacji (24.05.2012) - doc. ing. Miroslav Haban   

                *           Siarka - zagrożenie czy pierwiastekniezbędny do życia? (12.04.2012) - dr hab. Bożena Barczak  

*            Wczesna wiosna w Izraelu (13.01.2012) - dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak  

 

Tematyka zebrań zrealizowana w latach 2008-2011:  

 

 

      *     Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej i USA (09.06.2011) - dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska  

      *     Wpływ stopnia porażenia ziarniaków fuzariozą na wybrane cechy ziarna pszenicy (16.12.2010) - mgr inż. Andrzej Grabowski   

       *    Palinologia w rekonstrukcjach środowiska przyrodniczego i kulturowego (18.11. 2010) - dr hab. Mirosław Makohonienko.

      *    Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów     (13.05.2010) - dr inż. Wioletta Kisielewska     Prezentacja; Zdjęcia

       *    Tradycyjne użytkowanie dziko rosnących roślin na Podlasiu w celach pokarmowych i gospodarczych (21.01.2010) - 

            dr inż. Ewa Pirożnikow     Prezentacja; Zdjęcia

       *    Efekty przedsiewnej laserowej stymulacji nasion roślin uprawnych (18.03.2010) - 

            prof. dr hab. Mieczysław Wilczek     

*   Uprawa kukurydzy w żywym mulczu z Trifolium ambiguum - technologia przyjazna środowisku (09.07.2009) - prof. Keneth A. Albrecht

*   Rola lotnych związków organicznych w komunikacji owad - roślina (18.06.2009) - dr hab. Dariusz Piesik

*   Pszczoła miodna w życiu człowieka (23.04.2009) - dr inż. Piotr Wasilewski

*   Aktualne problemy polskiego rolnictwa (12.03.2009) - Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek

*   Grzyby zasiedlające środowisko uprawne ziemniaka z uwzględnieniem potencjalnej mykotoksynotwórczości rodzaju Fusarium (11.12.2008r.) – dr inż. Leszek Lenc

*   Żeń-szeń – nowa roślina lecznicza w Polsce (27.11.2008r.) – dr hab. Barbara Kołodziej

*   Drążenie danych: stara-nowa dziedzina interpretacji zestawów licznych danych (29.05.2008r) – dr hab. Ryszard Siuda.

*   Obrona własności intelektualnej w kraju i za granicą (08.05.2008r) – Bogdan Jankowski

*   Zioła w żywieniu człowieka (24.04.2008r) – dr hab. Jadwiga Andrzejewska

    Tematyka zebrań zrealizowana w latach 2004-2007:

*   Nowoczesna technika rolnicza we współczesnych systemach uprawy roli – dr hab. Dariusz Jaskulski

*   Nawadnianie i fertygacja roślin – dr hab. Stanisław Rolbiecki

*   Wierzba w środowisku rolniczym i gospodarce energetycznej – dr hab. Grażyna Harasimowicz – Hermann

*   Halofity w rolniczo-przemysłowym krajobrazie zachodniej części Kujaw – dr Wiesława Karasińska (UMK Toruń),

*   Przedplony zbóż a ich plonowanie w warunkach produkcyjnych – prof. dr hab. Franciszek Rudnicki,

*   Współczesne problemy w produkcji roślin motylkowatych – prof. dr hab. Janusz Prusiński,

*   Tematyka i metodyka doświadczeń agrotechnicznych w Stacji Badawczej WR-UTP Mochełekprof. dr hab. Franciszek Rudnicki i mgr inż. Wiesław Borys,

*  Reakcje owsa i łubinu żółtego na uprawę w mieszankach o różnym składzie ilościowym komponentów oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek – dr inż. Lech Gałęzewski,

*  Możliwości zastosowania regulatorów wzrostu w uprawie roślin strączkowych – dr inż. Magdalena Borowska,

*  Rejonizowanie się produkcji roślinnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego  – mgr Małgorzata Tyrankiewicz-Czaplewska,

*  Hodowla roślin i nasiennictwo w przedsiębiorstwie DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dr Bernard Hoppe

*   Wyniki badań nad kocankami piaskowymi [Helichrysum arenarium (L.) Moench] w latach 2003-2007 – dr Katarzyna Sawilska,

  Tematyka zebrań zrealizowana w latach 2000-2003:

*   Klucz do racjonalnej agrotechniki – dr hab. Mieczysław Wojtasik

*   Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – dr inż. Piotr Wasilewski

*   Organizacja i ekonomiczna efektywność produkcji buraka cukrowego w gospodarstwie indywidualnych – dr inż. Irena Kasperska – Furman

*   Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską – dr inż. Mariusz Piekarczyk

*   Genetycznie modyfikowane buraki cukrowe – osiągnięcia, perspektywy i zagrożenia – prof. dr hab. Marek Jassem

*   Ogrodnictwo w Rejonie Niagary – mgr M. Derkacz – Uniwersytet w Guelph (Kanada)

*   Rola Gatunków i odmian traw we współczesnym łakarstwie – dr hab. Roman Łyszczarz

*   Aktualne tendencje światowe w ochronie roślin – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (AR Poznań)

*   Perspektywy produkcji zbóż w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską – prof. dr hab. Franciszek Rudnicki

*   Technologiczna jakość ziarna zbóż i metody jej oceny – dr hab. Kazimierz Sadkiewicz

*   Glin w środowisku glebowym i biologicznym – dr hab. Ewa Spychaj – Fabisiak

*   Produkcja i rynek zbytu materiału siewnego zbóż i sadzeniaków ziemniaka w Polsce w latach 1991 - 2001 – dr hab. Ewa Jendrzejczak

*   Seeds of hope, seeds of conflict (Nasiona nadziei, nasiona konfliktu) - prof. J. D. Bewley (University of Guelph, Kanada)

*   Wartość gospodarcza odmian zbóż w ocenie wielocechowejprof. dr hab. Franciszek Rudnicki

*   Żywność funkcjonalna – dr hab. Grażyna Harasimowicz – Hermann

*   Przyswajanie azotu atmosferycznego przez organizmy prokariotyczne – dr hab. Jadwiga Andrzejewska