Strona główna

Zarząd Oddziału

Historia PTA

Aktualności

Zebrania

Linki

 

 

Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA)  powstało w 1983 roku.  Inicjatorem utworzenia Towarzystwa i jego pierwszym
prezesem był  prof. Leszek Malicki. Przez 21 lat Towarzystwo działało pod nazwą: Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych.
Obecna nazwa (PTA) obowiązuje od 2004 roku.

 

Celem Towarzystwa jest:

            -  działanie na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w produkcji roślinnej,

            -  upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej.

W latach 2004 - 2007 funkcję prezesa pełnił  prof. Mariusz Fotyma,  a w latach 2008 - 2015  prof. Franciszek Borówczak.
Obecnie PTA zrzesza ponad 700 członków. Siedziba Zarządu Głównego mieści się w Poznaniu, a jego oddziały w Bydgoszczy,
Krakowie, Lublinie, Łomży, Olsztynie, Poznaniu, Puławach, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

 

Działalność Towarzystwa polega przede wszystkim na:

            -  organizowaniu seminariów naukowych (rocznie ok. 100),

            -  wydawaniu kwartalnika naukowego Fragmenta Agronomica,

            -  organizowaniu  krajowych  i  międzynarodowych  konferencji  oraz  seminariów  naukowych

               dotyczących istotnych zagadnień rolniczych,

            -  kształceniu młodej kadry naukowej,

            -  udziale w organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

            -  organizowaniu konkursów na najlepszą pracę magisterską i koło naukowe (od 1993 r.),

            -  współpracy  z European Society for Agronomy.

W 1992 roku Towarzystwo wydało wielojęzyczny „Słownik agro-bio-techniczny”.

 

Oddział Bydgoski PTA istnieje od 1983 roku.  Jego  założycielem  i  pierwszym przewodniczącym był

prof. Stanisław Grabarczyk. W kolejnych kadencjach funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału pełnili:

       1984 – 1991 - prof. Jerzy Sypniewski,

       1992 – 1999 - prof. Zdzisław Klupczyński,

       2000 – 2007 - prof. Franciszek Rudnicki,

       2008 – 2015 - prof. Grażyna Harasimowicz-Hermann.

       2016-2019 - prof. Karol Kotwica


Od 2020 roku Oddział pracujący pod przewodnictwem prof. Mirosława Nowakowskiego – zrzesza około 44 członków, którymi są
pracownicy naukowi i doktoranci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

 

Siedziba Oddziału mieści się w budynku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział Bydgoszcz, przy aleji Powstańców Wielkopolskich 10.