STREFA STUDENTA

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Studenci I roku UTP w Bydgoszczy są zobowiązani do odbycia kursu z przysposobienia bibliotecznego w…