STUDIA PODYPLOMOWE

ROŚLINY LECZNICZE – POZYSKIWANIE I ZASTOSOWANIE W FITOTERAPII I DIETETYCE

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Agrotechnologii

ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii