PRACOWNIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I DOŚWIADCZALNICTWA


Pracownia Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
Adres: ul. Ks. A. Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 374 9441
e-mail: ksur@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński, prof. zw. - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9451, e-mail: janusz.prusinski@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy


prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. zw.
tel.: (52) 374 9472, e-mail: jadwiga@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski, prof. zw.
tel.: (52) 374 9391, e-mail: darekjas@utp.edu.pl

prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann, prof. nadzw.

tel.: (52) 374 9407, e-mail: hermanng@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz, prof. nadzw.
tel.: (52) 374 9356, e-mail: lyszczar@utp.edu.pl

dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9369, e-mail: apiesik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9465, e-mail: szczepan@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy


dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9390, e-mail: kotwica@utp.edu.pl

dr hab. inż. Iwona Jaskulska, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9446, e-mail: jaskulska@utp.edu.pl


dr hab. inż. Edward Wilczewski, adiunkt
tel.: (52) 374 9443, e-mail: edward@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Magdalena Borowska, adiunkt
tel.: (52) 374 9497, e-mail: borowska@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Ewa Kaszkowiak, adiunkt
tel.: (52) 374 9497, e-mail: ekasz@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż. Mariusz Piekarczyk, adiunkt
tel.: (52) 374 9447, e-mail: mapiek@utp.edu.pl

dr inż. Piotr Wasilewski, adiunkt
tel.: (52) 374 9328, e-mail: wasilewski@utp.edu.pl

dr inż. Lech Gałęzewski, adiunkt
tel.: (52) 374 9499, e-mail: lechgalezewski@op.pl

dr inż. Romuald Dembek, adiunkt
tel.: (52) 374 9311, e-mail: dembekro@utp.edu.pl

dr inż. Janusz Nowak, adiunkt
tel.: (52) 374 9344

Emeryci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder, prof. zw. UTP

tel.: (52) 374 9400, e-mail: skinder@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy

dr inż Stanisław Ignaczak – emeryt
tel.: (52) 374 9489, e-mail: signac@utp.edu.pl


Pracownicy techniczni:

mgr inż. Ewa Grobelniak
tel.: (52) 374 9492, e-mail: ewa.grobelniak@utp.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Obrzeżgiewicz-Diarra
tel./fax: (52) 374 9441, e-mail: ksur@utp.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Skotnicka

tel.: (52) 374 9439, e-mail: elzbieta.skotnicka@utp.edu.pl

mgr inż. Natalia Kochan
tel.: 52 374 9394, e-mail: uprawa@utp.edu.pl

mgr inż. Teresa Urbanowska
tel.: 52 374 9305, e-mail: zurih@utp.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Zimmer-Grajewska
tel.: 52 374 9378, e-mail: grajewsk@utp.edu.pl

Grażyna Andrzejewska
tel.: 52 374 9478

Katarzyna Gołdyn
tel.: 52 374 9478

Grażyna Olszak
tel.: (52) 374 9497

Historia

Katedra Agrotechnologii funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku. Jej protoplastą jest Zespół Uprawy Roli i Roślin utworzony 1 października 1970 roku w ramach bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie bydgoskiego oddziału Instytutu Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin (od 1 lutego 1988 roku). Z istniejącego w latach 1972-1974 Zespołu wyodrębniły się i usamodzielniły: Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Pracownia Łąkarstwa i Zakład Ogrodnictwa. Obecnie w skład Katedry wchodzi także Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie (6 osób) kierowany przez prof. dr hab. Sławomira Zawiszę.

Organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry (do 1996 roku), a także wszystkich jej poprzednich form organizacyjnych był prof. dr inż. Jerzy Sypniewski, a w latach 1996-2015 prof. dr hab. Zbigniew Skinder.

Aktualnie kadra naukowo-dydaktyczna Katedry składa się z 3 profesorów, 2 dr hab. i 2 adiunktów. Ścisłe doświadczenia laboratoryjne i polowe wykonywane są głównie Katedrze oraz w Stacji Badawczej WRiB w Mochełku, a także w wybranych lub zaproponowanych miejscach/gospodarstwach/firmach.

Problematyka naukowo - badawcza

 • doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych na cele żywnościowe, paszowe, farmaceutyczne, energetyczne i nasienne
 • współpraca naukowa i dydaktyczna z Research Centre for Industrial Crops (CRA-CIN) Bolonia, Włochy (ostropest plamisty) oraz University of Wisconsin-Madison, USA (lucerna i koniczyna) i współ­praca dydaktyczna – realizacja praktyk w USA dla studentów Wydziału, a także z: Trade Corporation International, Madryt, UMK w Toruniu, ZUT w Szczecinie i IUNG w Puławach, z Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego oraz firmami chemicznymi i nasiennymi itp.
 • osiągnięcia – kilkanaście patentów i wzorów użytkowych, nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyróżnień na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości i innowacji,
 • udział w pracach Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Polskiego Towarzystwa Łubinowego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, współpraca z: Trade Corporation International, Madryt, Hiszpania, UMK w Toruniu, ZUT w Szczecinie i IUNG w Puławach oraz firmami chemicznymi, nasiennymi itp.


Oferta Katedry dla jednostek naukowych i praktyki rolniczej

Doświadczalnictwo terenowe oraz badania i ekspertyzy terenowe z zakresu:

 • zmianowania roślin
 • kompleksowych technologii uprawy roślin:
            - zbożowych,
            - okopowych,
            - przemysłowych,
            - bobowatych,
            - energetycznych,
            - zielarskich,
            - międzyplonów
 • nasiennictwa roślin rolniczych i traw
 • Wykonywanie analiz chemicznych materiału roślinnego i gleby

Projekty badawcze

Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Pracowni


Wykaz udzielonych patentów i wzorów użytkowych w ostatnich 5 latach:
 • P. 383194 - Pat. 208960. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann – Sposób dezintegracji piór.
 • P. 391755 - Pat. 215325. J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, J. Sadkiewicz, K. Banecki – Sposób kondycjonowania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowania chleba chrupkiego.
 • P. 391754 - Pat. 215643. J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann, J. Sadkiewicz, K. Banecki – Sposób wytwarzania kompozytu smakowo-zapachowego do aromatyzowania chleba chrupkiego.
 • P. 393884 - Pat. 215714. E. Wilczewski, G. Harasimowicz-Hermann – Bruzdowy sposób siewu rzepaku ozimego.
 • P. 393351 - Pat. 217061. G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann, J. Sadkiewicz – Sposób wytwarzania żytniego kwasu piekarskiego.
 • P. 397308 - Pat. 219015. G. Harasimowicz-Hermann, E. Jendrzejczak, K. Śmigerska, I. Piekutowska – Chleb o podwyższonej wartości prozdrowotnej.
 • W. 121815. G. Harasimowicz-Hermann, E. Wilczewski, J. Kaszkowiak – Redlica do bruzdowego wysiewu nasion.
 • W. 122448. E. Wilczewski, Ł. Wilczewski – Zbiornik do gromadzenia wody opadowej.


Laboratorium Chemiczne Pracowni

 • Laboratorium Oceny i Pozyskania Wtórnych Metabolitów Roślinnych RCI
Zakres wykonywanych oznaczeń:
 1. Gleba
 • Odczyn pH w 1M KCL i w H2O – metoda potencjometryczna
 • Fosfor (P) i magnez (Mg) – zawartość form przyswajalnych, metoda Egnera-Riehma, spektrofotometr firmy EPOLL 20
 • Azot (N) ogólny – metoda Kjeldahla (piec do mineralizacji i destylarka firmy Buchi, miareczkowanie pół­automatyczne – titrator Easy)
 • Węgiel (C) – metoda Tiurina

 1. Materiał roślinny
 • Azot (N) ogólny – zawartość, metoda Kjeldahla (piec do mineralizacji i destylarka firmy Buchi, miareczkowanie półautomatyczne - titrator Easy)
 • Włókno surowe – zawartość, metoda wagowa
 • Magnez (Mg) i Fosfor (P) – zawartość, metoda spektrometryczna (EPOLL 20)
 • Tłuszcz surowy w nasionach
  • zawartość (ekstraktor ASE-150 firmy Dionex)
  • profil kwasów tłuszczowych (chromatograf gazowy Master GC firmy Dani)

Propozycje Tematów Prac Dyplomowych

 

Studia inżynierskie

 • Analiza efektów produkcyjnych i ekonomicznych uprawy kukurydzy w zależności od zastosowanej technologii.
 • Ocena przezimowania odmian uprawnych zbóż /rzepaku w gospodarstwie rolnym.
 • Ocena technologii i opłacalności produkcji rzepaku ozimego w gospodarstwie rolnym.
 • Analiza technologii oraz opłacalności uprawy warzyw w gospodarstwie rolnym.
 • Ocena poprawności technologii uprawy kukurydzy na ziarno w gospodarstwie rodzinnym.
 • Analiza intensywności uprawy rzepaku ozimego i jej wpływ na opłacalność produkcji w gospodarstwie własnym.
 • Przyczyny i skutki odstępstw od optymalnej technologii uprawy pszenżyta/żyta/ pszenicy/ jęczmienia/owsa w gospo­darstwie własnym.
 • Modyfikacje technologii uprawy pszenżyta/żyta/pszenicy/jęczmienia/owsa w gospodarstwie rodzinnym.
 • Ocena możliwości zmniejszenia zbyt dużego udziału zbóż wiechlinowych w strukturze zasiewów w Polsce.
 • Projekt optymalizacji technologii uprawy:

          – pszenicy ozimej na cele wypiekowe
          – pszenicy ozimej na paszę
          – żyta ozimego
          – jęczmienia jarego browarnego
          – jęczmienia jarego paszowego
          – pszenżyta ozimego
          – owsa
          – kukurydzy na nasiona
          – kukurydzy na kiszonkę
          – rzepaku ozimego
          – ziemniaka (na cele jadalne, przemysłowe)
          – buraka cukrowego
          – roślin bobowatych grubo- i drobnonasiennych, w tym soi
          – i innych roślin rolniczych oraz wierzby krzewiastej

  ... przy różnych uwarunkowaniach środowiskowych i ekonomicznych.


Studia magisterskie

 • Wpływ regulatorów wzrostu na cechy biometryczne i wyleganie trawnikowych odmian kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona.
 • Analiza plonowania trawnikowych odmian kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w zależności od poziomu nawożenia azotem.
 • Wartość użytkowa genotypów Silybum marianum Gaertn. przydatnych do hodowli na cele farmaceutyczne i energetyczne.
 • Ocena efektów selekcji pojedynków Trifolium ambiguum w kierunku odporności na raka koniczyny (Sclerotinia sclerotiorum).
 • Wpływ następczy przedplonów strączkowych i zbożowych na plonowanie pszenżyta ozimego.
 • Reakcja odmian roślin bobowatych na wybrane czynniki agrotechniczne.
 • Możliwości uprawy żyta i pszenżyta ozimego na cele energetyczne i paszowe w warunkach gleb lekkich.
 • Ocena działania wybranych czynników plonotwórczych i plonochronnych na ilość i jakość plonu roślin rolniczych.

Przykłady tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku rolnictwo

 • Herbicydy w uprawie ostropestu plamistego
 • Ocena efektów hodowli odpornościowej koniczyny kaukaskiej
 • Alternatywne metody zbioru i wykorzystania roślin bobowatych
 • Soja w Polsce i kujawsko-pomorskim
 • Ozime strączkowe i polimery w otoczkowaniu nasion
 • Produkcja białka roślinnego na glebach lekkich
 • Retardanty w uprawie nasiennej kostrzewy czerwonej
 • Bakterie ryzosferowe w rzepaku
 • Siew bruzdowy nasion
 • Projekty optymalizacji technologii uprawy wybranych roślin przy różnych uwarunkowaniach środowiskowych i ekonomicznych
 • Projekty wyceny strat materialnych w uprawach uszkodzonych w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych

lub inne tematy indywidualnie zaproponowane przez dyplomantów z podobnego zakresu


Przykłady tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku architektura krajobrazu

 • Projekt ogródka ziołowego dla gospodarstwa agroturystycznego
 • Analiza zmian krajobrazu rolniczego na przestrzeni lat 1965-2015
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na krajobraz Polski

lub inne tematy zaproponowane prze dyplomantów związane z rolniczą przestrzenią produkcyjną

 

Możliwe są inne propozycje tematów wskazane przez studentów.

Tematy prac dyplomowych zrealizowanych w Katedrze Agrotechnologii WRiB w ostatnich latach

 • Analiza intensywności uprawy wybranych roślin i jej wpływ na opłacalność produkcji w gospodarstwie własnym.
 • Analiza produkcyjna i ekonomiczna uprawy jęczmienia ozimego na podstawie wybranego gospodarstwa rolnego.
 • Analiza przyczyn i skutków odstępstw od zalecanej technologii produkcji pszenżyta ozimego.
 • Analiza skutków produkcyjnych i ekonomicznych uprawy ziemniaków na cele jadalne w rodzinnym gospodarstwie rolnym.
 • Analiza technologii uprawy buraka cukrowego i jej wpływ na opłacalność produkcji w gospodarstwie rodzinnym.
 • Analiza technologii uprawy oraz opłacalności produkcji zbóż jarych w wielkoobszarowym gospodarstwie.
 • Analiza wyników oceny zdolności kiełkowania i czystości partii ziarna zbóż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w latach 2005-2010.
 • Modyfikacje i uproszczenia technologii uprawy pszenicy ozimej przeznaczonej na cele konsumpcyjne w gospodarstwie własnym.
 • Możliwości uprawy kukurydzy na biomasę w warunkach gleb lekkich.
 • Ocena efektywności produkcyjnej i ekonomicznej uprawy cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) w gospodarstwie rodzinnym w gminie Złotniki Kujawskie.
 • Ocena poprawności technologii uprawy kukurydzy na ziarno w gospodarstwie rodzinnym.
 • Ocena problemów produkcji białka roślinnego w Polsce.
 • Ocena produkcyjna i ekonomiczna technologii uprawy buraka cukrowego w badanym gospodarstwie rolnym.
 • Ocena przydatności populacyjnej i mieszańcowej odmiany rzepaku ozimego do uprawy we własnym gospodarstwie rolnym.
 • Ocena technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę w gospodarstwie rodzinnym.
 • Ocena technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę w przykładowym gospodarstwie w gminie Szubin.
 • Ocena technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę w rodzinnym gospodarstwie rolnym.
 • Ocena technologii uprawy żyta ozimego w gospodarstwie własnym i gminie Człuchów.
 • Ocena wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie łubinu żółtego, białego i wąskolistnego.
 • Ocena wyposażenia parku maszynowego w wybranym gospodarstwie rolnym w powiecie mogileńskim.
 • Ocena zmian w uprawie rzepaku od II-giej połowy XX w. do I dekady XXI wieku.
 • Plon i wartość paszowa koniczyny kaukaskiej (Trifolium ambiguum M. Bieb.) uprawianej na zielonkę w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z żytem ozimym.
 • Plon i wartość paszowa zielonki z Trifolium ambiguum na tle innych roślin bobowatych wieloletnich uprawianych na różnych kompleksach glebowych w drugim roku użytkowania.
 • Plonowanie zbóż ozimych i jarych w badaniach COBORU i w produkcji w latach 2005-2010.
 • Porównanie wartości gospodarczej wybranych odmian rzepaku ozimego.
 • Produkcyjne i ekonomiczne skutki odstępstw od optymalnych technologii uprawy pszenicy ozimej w badanym gospodarstwie rolnym.
 • Projekt technologii produkcji kwalifikowanego materiału nasiennego ziemniaka.
 • Projekt technologii uprawy rzepaku ozimego dla regionu Pałuk.
 • Przyczyny i skutki modyfikacji technologii uprawy jęczmienia ozimego.
 • Przydatność wybranych mieszańców kukurydzy zielonkowej do uprawy na glebie lekkiej.
 • Przydatność wybranych odmian pszenicy ozimej jakościowej do średnio intensywnej technologii uprawy.
 • Przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki nisko-, średnio- i wysoko-nakładowej technologii uprawy trzech gatunków łubinu (Lupinus L.) .
 • Reakcja odmiany skrobiowej i jadalnej ziemniaka na gęstość sadzenia w produkcji kwalifikowanego materiału nasiennego.
 • Rośliny genetycznie modyfikowane w rolnictwie; analiza upraw na świecie i w Polsce.
 • Siew punktowy w agrotechnice łubinu białego (Lupinus albus L.) .
 • Stan i zmiany w strukturze zasiewów w warunkach przyrodniczo-społecznych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2011.
 • Trawy jako źródło biomasy na cele energetyczne.
 • Uprawa żyta i pszenżyta ozimego na glebach lekkich z przeznaczeniem na cele energetyczne i paszowe.
 • Wartość przedplonu z roślin bobowatych.
 • Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na plon i jakość pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w gospo­darstwie rolnym w gminie Kcynia.
 • Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na plon pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w warunkach stosowania płodozmianów zbożowych.
 • Wpływ intensywności ochrony fungicydowej na plonowanie wybranych odmian rzepaku ozimego.
 • Wpływ następczy przedplonów strączkowych i zbożowych na plonowanie pszenżyta ozimego.
 • Wpływ obsady roślin na plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.) .
 • Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i bioregulatora Kelpak na plonowanie rzepaku ozimego.
 • Wpływ sposobu i gęstości siewu na wzrost, rozwój i plonowanie rzepaku ozimego.
 • Wpływ sposobu i terminu siewu na plonowanie lucerny w pierwszym roku użytkowania.
 • Wpływ sposobu przygotowania roli i siewu na dynamikę wzrostu, rozwoju oraz plonowanie gorczycy białej i facelii błękitnej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym.
 • Wpływ sposobu siewu na plonowanie rzepaku ozimego.
 • Wpływ sposobu siewu na plonowanie gorczycy białej i facelii błękitnej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym.
 • Wpływ terminów i dawek aplikacji bioregulatora Kelpak na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno.
 • Zmiana technologii uprawy pszenicy ozimej na przełomie 20 lat.
 • Ocena wyposażenia parku maszynowego w wybranym gospodarstwie rolnym w powiecie mogileńskim.
 • Stan i zmiany w strukturze zasiewów w warunkach przyrodniczo-społecznych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2011.
 • Ocena technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę w rodzinnym gospodarstwie rolnym.
 • Plon i wartość paszowa zielonki z Trifolium ambiguum na tle innych roślin bobowatych wieloletnich uprawianych na różnych kompleksach glebowych w drugim roku użytkowania.
 • Rola postępu biologicznego w hodowli i uprawie grochu siewnego jadalnego w Polsce w latach 1990-2010.
 • Uprawa żyta i pszenżyta ozimego na glebach lekkich z przeznaczeniem na cele energetyczne i paszowe.
 • Wpływ następczy przedplonów strączkowych i zbożowych na plonowanie pszenżyta ozimego.
 • Reakcja odmiany skrobiowej i jadalnej ziemniaka na gęstość sadzenia w produkcji kwalifikowanego materiału nasiennego.
 • Wpływ sposobu przygotowania roli i siewu na dynamikę wzrostu, rozwoju oraz plonowanie gorczycy białej i facelii błękitnej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym.
 • Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na plon i jakość pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w gospo­darstwie położonym w gminie Kcynia.
 • Ocena technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę w przykładowym gospodarstwie w gminie Szubin.
 • Ocena wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw rolnych w kontekście stosowanej technologii produkcji.

Wykaz osób, które obroniły pracę doktorską pod kierunkiem pracowników KatedryWszystkie osoby zainteresowane realizacją prac doktorskich w Katedrze Agrotechnologii serdecznie zapraszamy.

OFERTA DLA DOKTORANTA

Katedra Agrotechnologii (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP) poszukuje absolwenta kierunku rolnictwo z pożądaną dobrą znajomością chemii/ technologii chemicznej do realizacji pracy doktorskiej pod roboczym tytułem Zastosowanie polimerów w otoczkowaniu nasion

Promotor – prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński

Pisemne zgłoszenia z CV przyjmuje Sekretariat Katedry – pok. 104

Search