Strona główna UTP
Strona główna UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale mają pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyją

Adres:
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz

tel.: (52) 374 9540
dzwr@utp.edu.pl

Prezentacja WRiB
Prezentacja WRiB
PowerPoint

Ogólnopolski Konkurs
Indeks dla Rolnika

Acta Scientiarum Polonorum Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017:

  • składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
    (ul. Bernardyńska 6 , pok. nr 2) do 27 września 2016 r.
  • rozmowa kwalifikacyjna – 29 września 2016 r. (w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa)
  • ogłoszenie wyników – 30 września 2016 r.

UWAGA!
Rekrutacja na studia podyplomowe

„Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce”
jest przedłużona do dnia 30 września 2016 r.


FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI (pdf) Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN


UWAGA ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA!

od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 został uruchomiony na studiach stacjonarnych drugi stopień kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
Plan dostępny jest w zakładce   «Plany studiów» , a sylabusy przedmiotów są dostępne na stronie usosweb.utp.edu.pl


Relacja z obchodów Jubileuszu 45-lecia
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII UTP
(27 września 2014 roku)

http://wrib.utp.edu.pl/zjazd_45/start.htmlKomunikat dla studentów

W ramach Projektu PO KL Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy utworzony został w naszym Uniwersytecie Punkt ds. Osób Niepełnosprawnych (p. 120 w bud. B przy ul. Kordeckiego 20). Zapraszamy wszystkich studentów do bezpłatnego korzystania z oferowanego przez Punkt sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego (siłownia pod Restauracją Uniwersytecką) oraz innych urządzeń wspomagających studiowanie (do wypożyczenia w Punkcie). Ich wykaz znajduje się na www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl w zakładce Udogodnienia.

Kierownik Projektu
prof. dr hab. Janusz Prusiński

       rolniczy portal        Fresh Market

© Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP