Aktualności wydziałowe

luty 22, 2020

Absolwentka WRIB zajęła III miejsca w konkursie „Twoja praca przyda się rolnikom”.

in Aktualności

by Super User

Absolwentka naszego Wydziału, studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo, Pani inż. Alicji Pawlak otrzymała z rąk Pana…
styczeń 21, 2020

Student WRIB zdobył srebro na olimpiadzie kulinarnej w Stuttgarcie

in Aktualności

by Super User

Gratulacje!!!! Pan Adam Rzęski Absolwent Technikum Gastronomicznego w Bydgoszczy. Aktualnie student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na kierunku…
grudzień 15, 2019

Ankieta dla studentów

in Aktualności

by Super User

Szanowni Studenci, zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety! Ankieta (http://badania.kpr.ue.poznan.pl/SURS/take?srw=1576076796256) dotyczy jakości e-usług uczelni wyższych w…
grudzień 09, 2019

Absolutorium 2020

in Aktualności

by Super User

Serdecznie zapraszamy Studentów oraz ich bliskich na uroczyste Absolutorium 2020 na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii…
listopad 28, 2019

Projekt AGRICORE

in Aktualności

by Super User

październik 03, 2019

Media o jubileuszu 50-lecia WRiB

in Aktualności

by Super User

Szanowni Państwo, poniżej linki do mediów prezentujących informacje o jubileuszu 50-Lecia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii…

Blisko 50 lat tradycji

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii szczyci się ponad 45 letnią historią jednostki naukowej.  Wydział posiada prawa kształcenia akademickiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dwóch dyscyplinach: agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, które obejmują wiedzę o środowisku przyrodniczym, gospodarce przestrzennej obszarów wiejskich oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. Oferujemy kształcenie na wszystkich stopniach studiów tj. inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia od 1975 roku, a od 1986 roku także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w tej dyscyplinie. Jako jedyny Wydział na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym posiada również od 2003 roku drugie prawo do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
Działalność naukowa dostosowana jest do potrzeb regionu i odnosi się do agroekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań związanych z produkcją rośliną i zwierzęcą. Pracownicy Wydziału mają możliwość wykonywania badań w laboratoriach zaopatrzonych w nowoczesne urządzenia oraz sprzęt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (II Etap Regionalnego Centrum Innowacyjności). Wydział bierze udział w wielu programach i projektach innowacyjnych w ramach współpracy z gospodarką: Połączeni Wiedzą Więcej Kujawsko-Pomorskie (razemdlabiznesu.pl), badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzone są na szeroką skalę działania na rzecz komercjalizacji wyników badań przy współpracy z wieloma przedsiębiorstwami z regionu i kraju.

Wydział organizuje i bierze aktywny udział w wielu inicjatywach promujących ofertę dydaktyczną. Do najważniejszych wydarzeń należy organizowana od wielu lat Konferencja Biotechnologiczna pt. „Biotechnologia dziś na UTP jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim”, na której prezentowany jest dorobek naukowy absolwentów kierunku Biotechnologia naszego Wydziału oraz magistrantów UKW i CM z Bydgoszczy. Nasz Wydział jest również współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”, który adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół o profilu rolniczym. W ramach współpracy z wieloma szkołami ponadgimnazjalnymi z regionu prowadzimy interesujące wykłady dotyczące działalności naukowej naszego Wydziału. W ofercie proponujemy również zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz zwiedzanie zaplecza naukowo-dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Z prowadzonych systematyczne badań nad losami absolwentów wynika, że blisko połowa z nich sprawuje funkcje kierownicze, 80% jest zadowolonych z aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska. Badania te potwierdzają dużą wszechstronność kształcenia na naszym Wydziale, przygotowującego absolwenta do aktywnego podejmowania różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, edukacyjnych i społecznych.

Zapraszamy! Studiuj i rozwijaj się z nami!
Zapraszamy na studia II stopnia
Konkurs Indeks dla rolnika
PTA
Ejpau
Acta