Strona główna UTP
Strona główna UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale mają pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyją

Adres:
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz

tel.: (52) 374 9540
dzwr@utp.edu.pl

Prezentacja WRiB
Prezentacja WRiB
PowerPoint

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
wybory na kadencję 2016-2020

Ogólnopolski Konkurs
Indeks dla Rolnika

Acta Scientiarum Polonorum Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

U W A G A !!!

zgodnie z Zarządzeniem Rektora UTP Nr Z.55.2015.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.

obchody Święta Uczelni odbędą się 22 czerwca 2016 r.

Jednocześnie dzień 15 czerwca 2016 r. (środa) staje się piętnastą środą dydaktyczną (za dzień 22 czerwca 2016 r.)


FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI (pdf) zawierający dane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - niezbędne do składania kompletnych wniosków o finansowanie projektów badawczych (grantów) ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).


UWAGA ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA!

od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 zostaje uruchomiony na studiach stacjonarnych drugi stopień kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
Plan dostępny jest w zakładce   «Plany studiów» , a sylabusy przedmiotów są dostępne na stronie usosweb.utp.edu.pl


Relacja z obchodów Jubileuszu 45-lecia
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII UTP
(27 września 2014 roku)

http://wrib.utp.edu.pl/zjazd_45/start.htmlKomunikat dla studentów

W ramach Projektu PO KL Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy utworzony został w naszym Uniwersytecie Punkt ds. Osób Niepełnosprawnych (p. 120 w bud. B przy ul. Kordeckiego 20). Zapraszamy wszystkich studentów do bezpłatnego korzystania z oferowanego przez Punkt sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego (siłownia pod Restauracją Uniwersytecką) oraz innych urządzeń wspomagających studiowanie (do wypożyczenia w Punkcie). Ich wykaz znajduje się na www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl w zakładce Udogodnienia.

Kierownik Projektu
prof. dr hab. Janusz Prusiński

       rolniczy portal        Fresh Market

© Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP